Rovaniemen mallissa valtaa jaetaan kylille aluelautakuntien kautta

15.02.2012 00:00

 

Kuntauudistuksen myötä huoli lähidemokratiasta on ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksista on kasvanut entisestään. Rovaniemellä osa päätösvallasta halutaan siirtää kyliin Yläkemijoella jo pian parikymmentä vuotta toimineen mallin mukaisesti. Rovaniemen uudesta aluueellisesta lähidemokratiamallista on valmistunut raportti.

 

Rovaniemen Yläkemijoen aluelautakunta nostetaan usein eri puolilla Suomea esille hyvänä, toimivana esimerkkinä lähidemokratiasta. Erityisen mielenkiintoinen tilanne on nyt, kun Rovaniemen kaupunki suunnittelee alueellisen vaikuttamisen laajentamista myös muille Rovaniemen maaseutualueille.

Ritva Pihlaja on tehnyt maaseutupolitiikan tutkijana tammikuussa 2012 parin päivän pituisen opintomatkan Rovaniemelle tutstumaan Yläkemijoen aluelautakuntaan sekä Rovaniemen kaupungin suunnitelmiin ja kirjoitti aiheesta raportin, joka on luettavissa täältä