Tuovilanlahti on Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2019

10.06.2019 10:00

Tuovilanlahti (Kuopio, Maaninka) on Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2019, kunniamaininnan saavat Ala-Luosta (Rautavaara) ja Palonurmi (Kuopio, Nilsiä)Tuovilanlahti (Kuopio, Maaninka) on Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2019, kunniamaininnan saavat Ala-Luosta (Rautavaara) ja Palonurmi (Kuopio, Nilsiä).

Tuovilanlahti (Kuopio) valitaan Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2019 pitkäjänteisen kylätoiminnan ja kylämatkailun kehittämisen myötä. Kylällä on useita kohteita matkailijoille sekä toimintaan oman kylän asukkaille. Kylä on ansiokkaasti useiden vuosien ajan kesätyöllistänyt oman kylän ja lähialueen nuoria.

Ala-Luostan kylä (Rautavaara) näyttää lisäksi esimerkkiä siinä, kuinka pienikin kylä voi ylläpitää asukkailleen yhteisiä kokoontumis- ja harrastetiloja ja monenlaista toimintaa, näin olleen Ala-Luosta palkitaan vuonna 2019 kunniamaininnalla yhdessä Palonurmen (Kuopio) kanssa.  Palonurmessa on järjestetty aktiivisesti toimintaa kaikille kyläläisille, lisäksi kylällä tehdään tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa ja kylältä löytyy oma palveluhakemisto.

Mirja Koutonen Ala-Luostalta vastaanotti kunniamaininnan.

Pohjois-Savon Kylät ry valitsee Pohjois-Savon Vuoden kylän yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa. Lisäksi kunniamaininnoilla halutaan kiittää ja muistaa aktiivisia kyläläisiä ja toimijoita talkootyöstä oman kylän eteen tehdystä työstä, kertoo kyläasiamies Merja Kaija.

Pohjois-Savon Vuoden Kylät 2019 valinta

Pohjois-Savon Kylät ry toimii Pohjois-Savon maakunnan alueella maakunnallisena kyläyhdistyksenä, jonka tehtäviin on kuulunut perustamisesta lähtien olla mukana valitsemassa Pohjois-Savon Vuoden Kylää yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa. Vuodesta 2015 alkaen Pohjois-Savon Kylät ry on hakenut Vuoden Kylää ehdotusten perusteella.  Ehdotusten teko on ollut avointa kaikille.

Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2019 ehdotettiin yhteensä 23 eri kylää yhteensä 11 eri kunnasta Pohjois-Savon alueelta. Ehdotuksia annettiin yhteensä 83.

Ehdotetut kylät Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2019

Kurkimäki          Kuopio
Vuorela              Siilinjärvi
Syvänniemi       Kuopio
Viljolahti            Varkaus
Niemisjärvi        Kuopio
Vehmersalmi    Kuopio
Harjuranta         Varkaus
Laukka-aho        Tuusniemi
Nissilä                Vieremä
Kortteinen         Kaavi
Käärmelahti      Kuopio
Palonurmi         Kuopio
Tuovilanlahti     Kuopio
Kolmisopen kylä Siilinjärvi
Ala-Luosta (Kari)  Rautavaara
Suorunsalo/ Huotari Iisalmi
Petäys-Paloinen Lapinlahti
Alapitkä             Lapinlahti
Tiina Jaakkola Palonurmesta vastaanotti kunniamaininnan.

Oravikoski         Leppävirta

Koillis-Tuusniemi Tuusniemi

Sukeva               Sonkajärvi
Kinnulanlahti    Kuopio
Runni                 Iisalmi

Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus valitsi näistä 23 kylästä 7 kylää finaaliin. Finaaliin valitut kylät olivat Runni, Petäys-Paloinen, Ala-Luosta, Tuovilanlahti, Palonurmi, Laukka-aho ja Niemisjärvi.

Pohjois-Savon Kylät pyysi finaalikyliltä lisätietoja valinnan tueksi. Lisätietoja valinnan tueksi kysyttiin asukasmäärästä, toiminnasta, kyläsuunnitelmista, toiminnan nykytilasta, tulevaisuudesta, toimintatiloista, tiedottamisesta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Aktiivitoimijoiden määrä ja kylien tekemä vapaaehtoistyön määrä haluttiin myös saada tietoon.

Pohjois-Savon Vuoden Kylän valinnasta 2019 voi todeta, että kaikki kylät olivat panostaneet lisäkysymyksiin vastaamiseen ja kylien monipuolinen työ näkyi kaikissa hakemuksissa.

Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2019

Pohjois-Savon Kylät esittää Pohjois-Savon Liitolle, että Tuovilanlahti (Kuopio, Maaninka) valitaan Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi 2019.  Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus päätti asiasta kokouksessaan 8.5.2019.

Perustelut valinnalle:

Tuovilanlahden kylä on jo vuosikymmenien ajan kehittänyt omaa toimintaansa pitkäjänteisesti ja koko kylä on ollut kehittämisessä mukana ja on edelleen. Tuovilanlahden kylän kehittäminen on tapa elää ja tämä näkyy kylän talkootyön määrässä, tunteja ei lasketa vaan tehdään, vuosi arvio talkootyölle noin 10 000 tuntia.

Kylä on pitkään tähdännyt matkailukyläksi ja puitteita tätä varten on rakennettu jo vuosia. Nyt kylälle on lisäksi saatu uusia toimijoita ja yrittäjiä, jotka yhdessä tekevät Tuovilanlahdesta tunnetun matkailukylän niin Suomessa kuin ulkomailla. Tuovilanlahdessa on lisäksi järjestetty säännöllisesti tapahtumia niin omille kyläläisille kuin vierailijoille. Kylä on hankkinut useita kiinteistöjä, joissa toimintaa voidaan järjestää. Kylällä on lisäksi panostettu nuorten työllistämiseen viimeisen 14 vuoden ajan, tulevalle kesälle työllistetään oman kylän ja lähialueen nuoria yhteensä 10 kpl. Tuovilanlahti on kerännyt oman mahtavan kokoelman historiatietoa niin sähköiseen muotoon, erilaisiin kyläkirjoihin kuin kylän omaan kotiseutumuseoon sekä hankkinut Kalapuron ainutlaatuisin museopihapiirin rakennuksineen kaikkien ihailtavaksi. Kylä viestii aktiivisesti niin sosiaalisessa mediassa, kylän omilla tiedotteilla, tekstiviesteillä ja on saanut hienosti näkyvyyttä mediassa.

Nettisivut: https://tuovilanlahti3.webnode.fi/

Tuovilanlahden kylää tullaan lisäksi esittämään Pohjois-Savosta Valtakunnalliseksi Vuoden Kyläksi 2019 Suomen Kylät ry:lle Pohjois-Savon alueelta.

Pohjois-Savon Vuoden Kylä kunniamaininnat 2019

Lisäksi Pohjois-Savon Kylät ry esittää, että Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2019 kunniamaininnat annetaan seuraaville kylille: Ala-Luosta (Rautavaara) ja Palonurmi (Kuopio, Nilsiä). 

Perustelut kunniamaininnoille:

Ala-Luostan kylällä asukasmäärän suhteutettu, joka neljäs toimii aktiivisesti oman kylän toiminnassa. Tämä on aivan huikea määrä, joten tällä perusteella kunniamaininta Ala-Luostalle. Ala-Luostan kylä näyttää lisäksi esimerkkiä siinä, kuinka pienikin kylä voi ylläpitää asukkailleen yhteisiä kokoontumis- ja harrastetiloja ja monenlaista toimintaa.

Palonurmen kylällä toimintaa on järjestetty aktiivisesti ja kylä on omatoimisesti hakenut ja saanut Olvi säätiöltä rahoitusta Mielenvirkenettä 60 + toimintaan kylän iäkkäämmälle väestölle ja lisäksi kylällä tehdään tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa ja kylältä löytyy oma palveluhakemisto.