Onnistunut tilaisuus - Tulevaisuuden koulu 28.11.2018

01.12.2018 00:00

Tulevaisuuden koulu tilaisuus herätteli ajettelemaan opetusta tulevaisuudessa uudella tavalla. Saimme useita esimerkkejä, miten perusopetusta voidaan järjestää. Tulevaisuuden koulu tilaisuus onnistui ja saimme todella hyvää ja kannustavaa palautetta. Kiitos kaikille osallistujille ja esiintyjille.

Uutta tapaa ajatella tulevaisuuden perusopetusta ja kouluverkkoa

Tulevaisuuden koulu -maaseudun elinvoimatekijänä tilaisuus nosti esiin erilaisia mahdollisuuksia järjestää perusopetusta. Esityksissä nousi esiin yhteisöllisyyden voima myös opetusta järjestettäessä, tämä katoaa, jos lähikoulut lakkautetaan. Tätä emme varmaan kukaan halua.

Maaseudun elinvoimaisuuteen koulu liittyy olennaisena osana, tätä ei tule ohittaa ja tulisikin jatkossa tehdä enemmän selvityksiä siitä, miten kouluverkon muutokset voivat johtaa myös elinkeinopoliittisesti, unohtamatta lapsivaikutustenarviointia sekä maaseutuvaikutusten arviointia. Tilaisuudessa nousi esille myös yleinen hyvinvointi, lamaannus iskee kouluverkkoselvitysten myötä, uskaltaako rakentaa uusia taloja ja saako entisiäkään myytyä, jos pois haluaisi muuttaa. 

Tarvitaan uusia rohkeita tapoja toimia

Saimme tilaisuudessa esimerkkejä siitä miten uudella tavalla voi toimia. Voiko emäkoulu sijainti olla toisessa kunnassa, kuten Eskolan ja Lapinjärven Hilda Käkikosken koulun välillä. Voiko valinnaisia aineita opettaa yhdessä kansalaisopiston kanssa ja saada muutkin kuin koululaiset samaan opetukseen. Kolin yhtenäiskoulussa Lieksassa tätä on jo kokeiltu. Voisivatko muutkin ottaa mallia esimerkeistä? Ja miten etäopetus, voisiko sitä olla osittain muun opetuksen tukena? Minusta ainakin voisi olla enemmän. Ja Sami Tantarimäen esityksessä nousi esiin, voitaisiinko koulukyydityksissä olevaa aikaa jotenkin hyödyntää oppimiseen?

Saimme tilaisuudesta hyvää palautetta, onnistuimme tekemään tilaisuuden, joka oli ajankohtainen ja varmasti herättelevä monellakin tapaa.  Saimme tilaisuuteen osallistujia erilaisista taustatahoista, tätä juuri toivoimme ja siinä onnistuimme. Tilaisuuteen osallistui noin 80 osallistujaa, pystyi osallistumaan paikan päällä, etänä tai etäryhmissä kuudessa eri kohteessa ympäri Suomen.

Kiitokset kaikille esiintyjille ja kommenttipuheenvuoron pitäjille
Sami Tantarimäki
Timo Vattulainen
Miia Tiilikainen
Piia Aaltonen
Vesa Linnanmäki
Miia Eskelinen-Fingerroos
Sari Lahtoniemi
Juha Immonen

te mahdollistitte tämän tilaisuuden tulemalla mukaan ja kertomalla siitä miten teillä on toimittu ja järjestetty opetusta.

Tapahtuman mahdollistivat Pohjois-Savon Kylät ry, Sydän-Savon Maaseutupalvelut ja Kehittämisyhdistys Mansikka ry, jotka järjestivät tilaisuuden yhdessä. Lisäksi rahoitusta tilaisuuteen saatiin Verkostopalvelu yksilöltä sekä Maaseudun sivistysliitolta sekä tapahtuman järjestäjiltä. 

Merja Kaija, kyläasiamies Pohjois-Savon Kylät ry