Muutama pilottikylä mahtuisi vielä kehittämään kyläturvallisuutta

02.01.2017 15:16

Kyläturvallisuuden perusta on, että kylillä on tehty selkeä turvallisuussuunnitelma ja vastuunjako siitä kuinka toimitaan, jos jotain yllättävää tapahtuu. Tämä tarkoittaa, että kyläläiset itse ovat varautuneet, on hankittu osaamista ja tietoa poikkeustilanteita varten, eikä kenenkään tarvitse pelätä ettei tulisi autetuksi.

Nyt on vielä mahdollisuus hakeutua mukaan Kehittyvät Kylät -hankkeeseen ja edistää oman alueen kyläturvallisuutta.

Onko teidän kylänne turvallinen asua ja elää? Kun avuntulo kestää kylälle matkan tai poikkeusolojen takia, tarvitaan tietoja ja taitoja toimia hätä- tai poikkeustilanteissa. Olisiko kylällänne kenties tarvetta kylän turvallisuussuunnitelmalle tai voisiko kylällä toimia oma turvallisuusryhmä kyläläisten apuna, esimerkiksi antamassa apua yksinasuville häiriötilanteessa? Saadaanko kylällä kattavasti tietoa poikkeustilanteessa asukkaiden voinnista tai pärjäämisestä, tai saavatko kyläläiset hälytettyä apua hätätilanteessa, jos puhelimet eivät toimi?  Entä voisiko kylätalo toimia varautumiskeskuksena? Onko kylällä saatavilla varavoimaa ja vettä?
 
Kyläturvallisuus teeman alle mahtuu nyt vielä muutama kylä mukaan. Kylät valitaan mukaan haettujen sisältöjen ja tarpeiden mukaan. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 31.1.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: heli.haverinen@pohjois-savonkylat.fi tai postilla osoitteeseen: Pohjois-Savon Kylät ry, Kehittyvät Kylät -hanke, Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi. Kerro hakemuksessa omin sanoin miksi juuri teidän kylä tulisi valita mukaan pilottitoimijaksi. Liitä mukaan yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelin, s-posti ja osoite) sekä mukaan hakevan toimijan / yhdistyksen nimi ja kotikunta.
Lisätietoja:
Heli Haverinen, kyläkoordinaattori, puh. 050-341 5765 tai heli.haverinen@pohjois-savonkylat.fi