Kylien syyspäivän antia

21.11.2016 16:31

Leppävirran kyläneuvoston kutsumana vietettiin kylien syyspäivää Leppävirran kunnantalon valtuustosalissa. Päivän aluksi syyskokouksessa valittiin uudet jäsenet Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitukseen sekä vahvistettiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksut. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Minna Makkonen Kauppilanmäeltä, Vieremältä.  Toimintaa ja taloutta varjostavat edelleen kylätoiminnan saama pienenevä valtionavustus, joka vaikuttaa suoraan vuoden 2017 toimintaan. Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hanketta jatketaan. Maaseutuparlamentti on iso mahdollisuus Pohjois-Savon Kylät ry:lle saada näkyvyyttä omalle toiminnallemme.

Pohjois-Savon kylien syyspäivää vietettiin Leppävirralla 12.11.2016

Syyskokouksen päätöksiä

Leppävirran kyläneuvoston kutsumana vietettiin kylien syyspäivää Leppävirran kunnantalon valtuustosalissa. Päivän aluksi syyskokouksessa valittiin uudet jäsenet Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitukseen sekä vahvistettiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksut. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Minna Makkonen Kauppilanmäeltä, Vieremältä.  Toimintaa ja taloutta varjostavat edelleen kylätoiminnan saama pienenevä valtionavustus, joka vaikuttaa suoraan vuoden 2017 toimintaan. Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hanketta jatketaan, toki Hyrrän valmistumista odotellaan hankkeen puolella, jotta maksatukset saataisiin pyörimään. Maaseutuparlamentti on iso mahdollisuus Pohjois-Savon Kylät ry:lle saada näkyvyyttä sekä omalle toiminnalle, Pohjois-Savolle sekä kaikille maaseuduntoimijoille. Pohjois-Savon Kylät ry on maaseutuparlamentin paikallinen järjestäjä taho. Pohjois-Savon Kylät ry:lle viime vuonna lahjoitettu kylänuija luovutettiin Minna Makkoselle pitkäjänteisestä työstä. Kylänuijan luovuttivat Esko "Eko" Ropponen ja Seija Korhonen.

Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus 2017

Varsinaiset jäsenet                                           Varajäsen                                                                  
Minna Makkonen, pj erovuoro (2017-2018)
Kari Vornanen (2017-208)                                   Tarja Martikainen (2017-2018)
Tuomo Paavola (2016–2017)                              Kaarina Korhonen (2016–2017)
Arja Huovinen (2017-2018)                                 Helena Alanne (2017-2018)
Seija Korhonen (2017-2018)                               Pirkko-Liisa Hätinen (2017-2018)                      
Auvo Hirvonen (2017-2018)                                Ulla Levämäki (2017-2018)
Hans-Peter Heubach (2017)                               Juhani Pentikäinen (2016–2017)
Leena Luostarinen (2016–2017)                          Osmo Asikainen (2016–2017)                            
Iris Niskanen (2016–17) Mansikka ry**                Juha Kilpeläinen (2016–17) Mansikka ry**
Pekka Kaikkonen                                              Pohjois-Savon Liitto *) viranomaisorganisaatio

Jäsenmaksut vuodelle 2017

Yhdistysjäsen 30 €, henkilöjäsen 20 € ja kannattajajäsen 100 €.

Näin syntyi uutta asukastoimintaa ja kylien liiketoimintamalleja Pieksämäelle, esimerkkejä Etelä-Savosta

Vierailija kylien syyspäivään saapui Etelä-Savosta Pieksämäeltä, kyläasiamies Vuokko Jaakkola. Pieksämäen kaupungin alueella toimii Pieksämäen Kylät ry:n, joka on pyörittänyt jo viisi vuotta alueella hankkeita kylien, kumppanuuden ja uusien toimintamallien löytämiseksi. Paljon on saatu aikaa mm. uusia asukasyhdistyksiä entisiin kirkonkylien taajamiin.  Vuokko Jaakkola heitti puheessaan, että kylätoiminta tulee saada hallitusohjelmaan. Siinäpä meille kaikille kylätoimijoille haastatte, silloin rahoitus olisi turvattu jatkossa.

Pieksämäen Kylät ry:n Kyläkumppaniplus-hankkeessa on kokeiltu kumppanipöytiä kylien ja kaupungin yhteisten asioiden edistämiseksi, malli ei maksa mitään ja on tuonut tuloksia.  Kumppanipöydän he saivat menetelmänä kirjattua tulevaan Pieksämäen kaupungin hallintosääntöön. Tulossa hankkeen aikana on vielä vapaaehtoisten värväyskampanja, johon on hankittua asiantuntija apua Vuolenkoskelta, joka oli Valtakunnallinen vuoden kylä 2014. Kyläasiamies nosti esille lisäksi Pieksämäen alueella toimivia osuuskuntia esim. kyläläisten oman Siikamäen suoramyyntiosuuskunnan, jossa kyläläisten osuus on 50%, 40% Pieksämäkeläisiä ja loput muualta. Lue lisää esityksestä.

Kyläneuvosto vaikuttamisen välineenä

Leppävirran kyläneuvoston puheenjohtaja Helena Alanne esitteli yhdessä Arja Huovisen kanssa Kyläneuvostoa vaikuttamisen välineenä. Pitkä lista vaikutetuista asioista oli melko mykistävä, ei ihme, että Leppävirran kyläneuvosto on palkittu vuonna 2014 Demokratia palkinnolla. Katso kyläneuvoston video tästä linkistä. Leppävirralla kyläneuvosto on nostanut Leppävirran kylätoimintatyön arvostusta sekä kylien profiilia ja lisännyt yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa.  

Toiveita ja ajatuksia kylätoiminnan tulevaisuudesta Pohjois-Savossa

Kylien syyspäivän osallistujat osallistettiin kolmella pistellä kertomaan ajatuksiaan kylätoiminnan tulevaisuudesta seuraavilla teemoilla: 1) Kylien arkielämän haasteet ja mahdollisuudet? Riittävä infrastruktuuri kylillä? 2) Kuullaanko kylien ääntä ja toteutuuko lähidemokratia? Mitä odotetaan uudelta maakuntahallinnolta kylien näkökulmasta? 3) Mikä on kylä- ja lähipalvelutilanne?

Kylien näkökulmasta kylien ääntä ei kuulla ja maakuntahallintoa pidetään vielä ”peikkona”, palvelut karkaavat eikä maaseutua huomioida. Kylien toiveena maakuntahallinnon uudistuksen suuntaan nostettiin, että kylätoimintaan budjetoitaisiin rahaa. Kyläneuvostot tai vastaavat tulisi huomioida maakuntastrategiassa. Kuopion osalta kiinteistöveron poistoa kylätaloilta toivotaan edelleen tai voisiko sitä edes pienentää. 

Kylä- ja lähipalveluiden osalta nousi esiin, että olemassa oleva palvelutaso tulisi säilyttää. Toivottiin että terveys- ja hyvinvointipalveluita tuotaisiin kylätaloille pari kertaa kuussa. Postin kulku on heikentynyt ja siihen toivottiin lehtien julkaisijoiden ja kustantajien mukaan tuloa edistämään asiaa. Lähialueen tuottajien tuotteita ja palveluita tulisi hyödyntää julkisella puolella enemmän.

Kylien arkielämän haasteina on edelleen tieverkon kunto ja kunnossapito sekä puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. Kylätilakin osalta puutuu ja keski-ikäisen väen mukaan saaminen kylätoimintaan. Kirkonkylille kaivataan asukastoimintaa tai vastaava yhteistä toimintaa.

Yhteenvetona voi todeta, että lähidemokratian toteutuminen on edelleen kaukana ja asukkaiden äänen kuuleminen. Lisäksi maaseudulla tärkeimmäksi nousee, että perusinfra (tiet, puhelin- ja nettiyhteydet, sähkö) toimisivat ja olisivat saatavilla.

Mahdottomuuksista mahdollisuuksia Maaseutuparlamentti Leppävirralla 1.-3.9.2017

Maaseutuparlamentti järjestetään 1.-3.9.2017 Leppävirralla. Infossa kerrottiin paikallisille toimijoille lisää mitä kaikkia mahdollisuuksia Maaseutuparlamentti tarjoaa toimijoille. Maaseutuparlamentti kokoaa yhteen toimijat kylistä kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin, yrittäjistä yhdistyksiin. Maaseutuparlamentissa muotoillaan yhteinen tahtotila suomalaiselle maaseudulle ja nostetaan maaseudun mahdollisuudet politiikan agendalle.  Nyt haetaan mukaan retkikohteita, työpajojen aiheita, kumppaneita sekä paikallisia tuottajia ”sadonkorjuutorille”. Maaseutuparlamentin infon alkaessa valtuustosaliin saatiin lisää kuulijoita ja paikalla oli kaiken kaikkiaan 34 henkilöä, niin kylien, asukkaiden, yritysten kuin paikallisten tuottajien ja yhdistysten edustajia sekä päättäjiä.

Päivän järjestelyistä vastasivat Pohjois-Savon Kylät ry, Kehittyvät Kylät- palveluta tuottamassa –hanke, Leppävirran kyläneuvosto ja tila saatiin käyttöön Leppävirran kunnalta. Kiitokset kaikille järjestelijöille, puhujille ja osallistujille.

Lisätietoa syyspäivästä,
Merja Kaija, kyläasiamies
p. 045 179 1070
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi