Eskolaan Kyläkirjakirjasto, toimita oman kyläsi kirja

01.07.2016 10:00

KYLÄKIRJAKIRJASTO
Eskolan kylään, Keski-Pohjanmaalle, ollaan perustamassa kylätoiminnan opastuskeskusta ja kyläkirjakirjastoa. Kylätoiminnan opastuskeskus pitää sisällään paitsi Eskolan kylän oman kehitystarinan infonäyttelyineen, myös maaseutupolitiikan professori Eero Uusitalon arkiston ja maaseudun kehittämiseen liittyvän laajan painetun aineiston. Opastuskeskus ja kirjasto sijoitetaan Eskolan vanhalle koululle, joka kunnostetaan tulevaa käyttötarkoitusta silmälläpitäen. Kyläkirjakirjastoon kootaan mahdollisimman laajasti Suomessa ilmestyneet kyläkirjat. 

KYLÄKIRJAKIRJASTO
Eskolan kylään, Keski-Pohjanmaalle, ollaan perustamassa kylätoiminnan opastuskeskusta ja kyläkirjakirjastoa. Kylätoiminnan opastuskeskus pitää sisällään paitsi Eskolan kylän oman kehitystarinan infonäyttelyineen, myös maaseutupolitiikan professori Eero Uusitalon arkiston ja maaseudun kehittämiseen liittyvän laajan painetun aineiston. Opastuskeskus ja kirjasto sijoitetaan Eskolan vanhalle koululle, joka kunnostetaan tulevaa käyttötarkoitusta silmälläpitäen.
Kyläkirjakirjastoon kootaan mahdollisimman laajasti Suomessa ilmestyneet kyläkirjat. Aineiston aktiivista keruutyötä ei ole vielä aloitettu, mutta kyläkirjoja on jo mahdollista luovuttaa kirjaston kokoelmiin. Kirjoja säilytetään toistaiseksi Eskola-talolla, joka on kyläpalveluita tarjoava keskus tulevan opastuskeskuksen pihapiirissä (Eskola-talolla sijaitsee toistaiseksi myös Eero Uusitalon arkisto). Kirjasto pyritään avaamaan käyttäjille kyläyhdistyksen Palveleva Yhteisö -hankkeen aikana, joka kestää elokuuhun 2018 saakka. Luovutetuista kirjoista tulee luettelo Eskolan kylän nettisivuille www.eskolankyla.fi, mistä voi käydä tarkistamassa, onko kyseinen kirja jo kokoelmissamme. Voimme ottaa vastaan maksimissaan kaksi (2) kappaletta kutakin kirjaa. Myös digitaaliset kirjat huomioidaan ja käsitellään omina kappaleinaan. Samasta kirjasta voi olla siis kaksi fyysistä kappaletta ja lisäksi digitaalinen versio.
Mahdolliset luovutukset voi lähettää osoitteeseen:
Eskolan Kyläyhdistys ry / Palveleva Yhteisö -hanke
Koulutie 3
69150 Eskola

Ainakin tässä vaiheessa lähettäjä kustantaa vielä postikulut (haemme myöhemmin erillistä rahoitusta kyläkirjakirjastoa varten), mutta mikäli kyse on runsaasti kirjoja sisältävästä lahjoituksesta, voi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen kuljetukseen liittyvissä asioissa. Toki lähetyksen voi myös tuoda Eskola-talolle em. osoitteeseen, tarjoamme vähintäänkin pullakahvit!
Lähetykseen liitetään luovutuskirja, josta käy ilmi luovuttajan nimi, vastaanottajan nimi (Eskolan Kyläyhdistys ry), luovutettavien kirjojen nimet ja lukumäärät sekä paikka, päivämäärä ja luovuttajan/luovuttajien allekirjoitukset.
Lisätietoja aiheesta antaa:


Miia Tiilikainen, hanketyöntekijä
Palveleva Yhteisö -hanke, Eskolan Kyläyhdistys ry
p. 044 947 9102
palvelevayhteiso@saunalahti.fi