Kehittyvät Kylät -hankkeen pilottikylät on valittu

10.06.2016 10:43

Kylät saavat tukea kehittämistoimiinsa entistä vankemmin, kun tänä keväänä aloittanut Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamssa -hanke aloittaa käytännön toimet kylillä. Pilottikylien mukaan hakeutuminen päättyi toukokuun lopussa ja valinnat mukaan pääsystä on nyt tehty.

Kylät tahtovat kehittää palveluitaan

Kylät saavat tukea kehittämistoimiinsa entistä vankemmin, kun tänä keväänä aloittanut Pohjois-Savon Kylät ry:n hallinnoima Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa -hanke aloittaa käytännön toimet kylillä.

Rahoituspäätös saatiin maaliskuussa ja työntekijät pääsivät aloittamaan toiminnan huhtikuun alusta.
– Pohjois-Savon Kylät ry:llä ei ole ollut vuosiin isoa hanketta kylätoiminnan kehittämiseksi, joten nyt olemme iloisia, että hankerahoitusta saatiin kylätason tueksi, kiittelee Pohjois-Savon Kylät ry:n puheenjohtaja Minna Makkonen.

Huhti-toukokuussa Kehittyvät Kylät –Palveluita tuottamassa -hanke on jalkautunut kuntiin, kylien yhteenliittymien ja kylien pariin kertomaan miten hankkeeseen voi päästä mukaan. Toiminnan tavoitteet ja teemat liittyvät monipalveleviin kyliin ja asuinalueisiin, kyläturvallisuuteen sekä kylien vaikuttamisen lisäämiseen.  Esittelykierroksella tavattiin 327 henkilöä, jotka ovat olleet kiinnostuneita kylien ja asuinalueiden kehittämisestä.  Tilaisuuksissa osallistujat saivat kertoa omia kylä- ja lähipalvelutarpeita, joista esiin nousivat mm. kylätalkkaripalvelut, kuljetuspalvelut sekä apu ja käyttötuki sähköisiin palveluihin, jonka osalta voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä Palvelu tulevaisuuteen: e-maaseutu -hankkeen kanssa.

Hankkeen projektipäällikkö ja Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies Merja Kaija on yllättynyt siitä, että kylien avun tarpeet ovat suuria kokonaisuuksia, joissa tarvitaan montaa erilaista kumppanuutta ja eri toimijoiden yhteistyötä palvelutarpeiden ratkaisemiseksi. – Kylien pitäminen asuttuna, kyläpalvelut ja harrastemahdollisuudet lähellä takaavat kestävän aluerakenteen koko Pohjois-Savossa, Kaija painottaa. Hankkeen toimijoilla sekä kyläkoordinaattoreilla riittää työn sarkaa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. – Näyttää siltä, että hankeaikana tullaan tekemään useita pitempikestoisia kehittämissuunnitelmia. Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että päästään kiinni myös käytännön toteutuksiin, miettii kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi.

Kylät ja toimijat voivat saada kehittämisapua ja tukea oman ideansa ja tarpeensa eteenpäin viemiseksi. Kyläturvallisuuden puolella tehdään kylien toimijoiden kanssa yhdessä kyläturvallisuussuunnitelmia.  – Jokaisen kyläläisen tulisi tietää miten itse voi omatoimisesti varautua esimerkiksi pitkiin sähkökatkoihin, muistuttaa kyläkoordinaattori Heli Haverinen.

Hankkeen pilottikylien mukaan hakeutuminen päättyi toukokuun lopussa. Pilottikylä -hakemuksia saatiin 26 toimijalta / kylältä / kylän yhteenliittymältä. Hankkeeseen päätettiin ottaa mukaan 22 kehittämiskokonaisuutta Pohjois-Savon alueelta, jotka koskettavat yhteensä noin 45 kylää. Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hanke saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta. 

Myös sellaiset kylät, jotka eivät ole nyt kehittämiskokonaisuuksien piirissä pääsevät hyötymään tulevista toimista. Hankeaikana tullaan järjestämään kaikille avoimia työpajoja ja esiin tulevista hyvistä käytännöistä tiedotetaan avoimesti.

Mukaan valitut toimijat:

Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry, Siilinjärvi
Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys ry ja Tuusniemen kylät ry, Tuusniemi
Halunaseura ry, Kuopio
Hautolahden kyläyhdistys ry, Tervo
Kangaslammin kyläyhdistys ry ja Harjurannan kyläyhdistys ry, Varkaus
Karttulan kylätoiminta ry, Kuopio
Kauppilanmäen Kyläyhdistys ry, Vieremä
Kurkimäen yhdistykset ja Vehmasmäen Nuorisoseura ry, Kuopio
Lukkarilan kyläyhdistys ry, Lapinlahti
Martikkalan koulun vanhempainyhdistys, Lapinlahti
Mustinmäen maa- ja kotitalousseura ry, Leppävirta
Muuruveden kyläyhdistys ry, Juankoski
Mäntyjärven Kyläyhdistys ry, Kaavi
Palonurmen Nuorisoseura ry ja Siikajärven Nuorisoseura ry, Kuopio
Pöljän kyläyhdistys ry, Siilinjärvi
Rautavaaran alueen kylät ja Kuopion kansalaisopisto, Rautavaara
Soinilansalmen kyläyhdistys ry, Leppävirta
Sonkajärven Kyläparlamentti, Sonkajärvi
Sorsakosken kyläyhdistys ry, Leppävirta
Säyneisen kylätoimikunta ja Juankosken Punnerrus Ry, Juankoski
Tuovilanlahden seudun nuorisoseura, Kuopio
Vuotjärven kylätoimikunta, Kuopio