Kehittyvät Kylät -pilottikylähaku loppusuoralla

26.05.2016 09:08

Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa -hankkeeseen ehtii vielä hakeutua mukaan, kun toimii nopeasti. Hakuaika päättyy 31.5.2016. Hankkeen pilottikohteiksi valitaan noin 22 kylää tai kylien yhteenliittymää Pohjois-Savon alueelta jakaantuen hankkeen eri teemoihin. Mukaan valitaan erilaisia, erikokoisia ja erilaisilla alueilla sijaitsevia kyliä, jotka edustavat niin harvaan asuttua-, ydin- ja kaupunginläheistä maaseutua kuin maaseudun paikalliskeskuksia.


Kaavin kyläillassa 18.5.2016 käytiin vilkasta keskustelua. Kuvassa kylien edustajat ja kunnanjohtaja Ari Sopanen kuuntelevat, kun kyläkoordinaattori Heli Haverinen kertoo kyläturvallisuudesta.

Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa -hanke jalkautui huhti-toukokuun aikana ympäri maakuntaa eri tilaisuuksiin kertomaan palveluistaan ja kylien tai muiden toimijoiden hankkeeseen mukaan hakeutumisesta. Tilaisuuksien kautta tavoitettiin reilusti yli 300 henkeä.

Hakemuksia onkin jo saapunut hyvin, mutta vielä ehtii ilmoittaa kiinnostuksensa mukaan. Hakuaika päättyy 31.5.2016. Hankkeen pilottikohteiksi valitaan noin 22 kylää tai kylien yhteenliittymää Pohjois-Savon alueelta jakaantuen hankkeen eri teemoihin. Mukaan valitaan erilaisia, erikokoisia ja erilaisilla alueilla sijaitsevia kyliä, jotka edustavat niin harvaan asuttua-, ydin- ja kaupunginläheistä maaseutua kuin maaseudun paikalliskeskuksia.

Mukaan hakeutumisen kynnys on tehty helpoksi. Hakemukseen riittää, kun on jokin kehittämisajatus, joka mahtuu hankkeen teemojen alle. Mukaan pääsevien toimijoiden kanssa tarpeita kartoitetaan tarkemmin, kun työskentely alkaa. Maaseuturahaston tuella toteutettava hankkeen tarjoama palvelu on osallistujille maksutonta. Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa kestää 31.5.2018 saakka.
Lue lisää