Kysely sähköisistä palveluista pohjoissavolaisille

28.04.2016 15:10

Vastaa sähköiseen kyselyyn millaisia sähköisiä palveluita kaipaat. Kuntien digitalisaatioponnistusten tueksi on laadittu sähköinen kysely kuntalaisille, jossa pyydetään palautetta olemassa olevien palvelujen toimivuudesta sekä kysytään millä laitteilla ja mitä palveluita kuntalaiset haluaisivat jatkossa käyttää netin kautta.

Kysely sähköisistä palveluista pohjoissavolaisille

Kuntien digitalisaatioponnistusten tueksi on laadittu sähköinen kysely kuntalaisille, jossa pyydetään palautetta olemassa olevien palvelujen toimivuudesta sekä kysytään millä laitteilla ja mitä palveluita kuntalaiset haluaisivat jatkossa käyttää netin kautta.

Kysely liittyy kuntien tarpeeseen tuottaa sähköisiä palveluita, jotka ovat kuntalaisen käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla kun palvelujen saatavuutta kehitetään etsitään sähköistämisestä ratkaisuja pitkien matkojen, ikääntymisen ja talouspaineiden asettamiin haasteisiin.

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hanke on kuntien toiveesta julkaissut kyselyn kaikille Pohjois-Savon kuntalaisille. Kyselyllä kerätään tietoa kuntien palveluista, niiden saatavuudesta, käyttökokemuksista ja mahdollisista käyttövaikeuksista.

Samalla kerätään kokemuksia uusista asiakaspalvelun tavoista, kuten videoyhteyden ja chatin käytöstä. Kuntalaisilta pyydetään ideoita palvelujen kehittämiseen sekä kartoitetaan, millaiset laitteet ja käyttöliittymät ovat tuttuja palveluiden etäkäytössä.

Kyselyssä sivutaan myös sitä, miten kuntalaiset odottavat muiden palveluntarjoajien kehittävän palvelujaan jatkossa. Käyttäisitkö sinä enemmän paikallisten yrittäjien tai harrastustoimijoiden palveluita, jos niiden piiriin pääsisi myös sähköisen ajanvarauksen, verkkokaupan tai vuorovaikutteisen videoyhteyden välityksellä?

Kyselyyn toivotaan runsaasti vastauksia: niistä kootaan kuntakohtaiset yhteenvedot kehittämisen tueksi. Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hanke auttaa kuntia käynnistämään sähköisten palveluiden kehittämisen ja pilotoinnin.

Kysely on avoinna osoitteessa http://tinyurl.com/kuntalaiskysely toukokuun loppuun saakka. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kyselyn päätyttyä älypuhelin.