Omatoimisen varautumisen ja paloturvallisuuden päivä Karttulassa

15.03.2016 08:42

Omatoimisen varautumisen ja paloturvallisuuden päivä Karttulassa

Kylien arjen turvallisuutta parannetaan koulutuksen avulla

Karttulan yhteispalvelupisteessä (Osoite: Kissakuusentie 6, 72100 Karttula) järjestetään kylien tur-vallisuus- ja hyvinvointikoulutus lauantaina 2.4.2016 klo 9-16. Mukaan kutsutaan kotitalouksien, yhdistysten ja yhteisöjen edustajat kaikilta kyliltä! Koulutuspäivä on osallistujille maksuton

Omatoimisen varautumisen ja paloturvallisuuden päivä Karttulassa
Kylien arjen turvallisuutta parannetaan koulutuksen avulla
Karttulan yhteispalvelupisteessä (Osoite: Kissakuusentie 6, 72100 Karttula) järjestetään kylien tur-vallisuus- ja hyvinvointikoulutus lauantaina 2.4.2016 klo 9-16. Mukaan kutsutaan kotitalouksien, yhdistysten ja yhteisöjen edustajat kaikilta kyliltä! Koulutuspäivä on osallistujille maksuton.
Koulutuspäivän sisältö rakentuu paloturvallisuudesta ja omatoimisesta varautumisesta arjen häiriöti-lanteisiin (mm. sähkökatkot, myrskytuhot). Lisäksi koulutuksessa pohditaan kylien hyvinvointia ja turvallisuussuunnitteluun liittyviä haasteita sekä ideoidaan erilaisten turvallisuustapahtumien järjes-tämistä omalla kylällä. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Pohjois-Savon kylät ry., Karttulan omakotiyhdistys ja Pohjois-Savon pelastuslaitos. Koulutuksen rahoittaa Palosuojelurahas-to.
Suurimpana riskiryhmänä harvaan asutuilla alueilla ovat kotona asuvat vanhukset, joiden toiminta-kyky on heikentynyt. Omaiset ja kotihoidosta vastaavat tahot ovat osaltaan näiden vanhusten turval-lisuutta varmistamassa. Kylän asukkaiden ymmärrys ensitoimista häiriötilanteiden tai onnettomuuk-sien uhatessa ovat avainasemassa tilanteessa, jossa pelastustoimi ei tavoita asukkaita riittävän nope-asti. Tieto miten toimia oikein on tärkeää, koulutus ja harjoittelu vielä tärkeämpää.
Ilmoittautuminen Karttulan Meidän turvallinen kylä -koulutukseen torstaihin 24.3.2016 mennessä https://koulutus.spek.fi >> Meidän turvallinen kylä tai Aikku Eskeliselle aikku.eskelinen(a)spek.fi, puh. 040 834 4545.