Etsinnässä Pohjois-Savon Vuoden Kylä 2016

01.02.2016 00:00

Missä kylässä on talkoiltu, tehty yhdessä, saatu eloa kylään ja asukkaiden ääni kuuluviin? Voisiko kylä olla Pohjois-Savon Vuoden kylä 2016? Ehdotuksia Pohjois-Savon Vuoden kyläksi otetaan 1.2.2016-15.3.2016 välisenä aikana. 

Etsinnässä Pohjois-Savon Vuoden kylä 2016

Pohjois-Savon Vuoden kylää 2016 haetaan ehdotusten perusteella koko Pohjois-Savon alueelta. Samalla etsimme ehdokkaita Pohjois-Savosta Kylätoiminnan tiennäyttäjä -palkinnon ja Vuoden Maaseututoimijan valtakunnalliseen kilpailuun. Jatkamme viime vuonna hyväksi havaittua mallia ja ehdotuksia kylistä otetaan vastaan Pohjois-Savon Kylät ry:lle.  Kuka tahansa saa tehdä esityksen, mutta perusteluja tulee olla jo esittäjän puolelta. Ehdotuksia Vuoden Kylästä otetaan vastaan alla olevan lomakkeen kautta sekä postitse kyläasiamiehelle. Muistakaa kirjata perusteluja ehdotukselle. Valintaan otetaan mukaan kylät, joita on ehdotettu ajalla 1.2.–15.3.2016.

Saapuneiden ehdotusten perusteella Pohjois-Savon Kylät ry:n hallituksesta koostuva raati päättää valittavan kylän, jota ehdotetaan Pohjois-Savon Liitolle valittavaksi Pohjois-Savon Vuoden kyläksi 2016. Raati pyytää kyliltä tarvittaessa lisätietoja valinnan tueksi.

Voittanut kylä ilmoitetaan Valtakunnalliseen Vuoden Kylä kilpailuun, jonka järjestää vuosittain Suomen Kylätoiminta ry. Kylä voi sijoita harvaan asutulla maaseudulla, ydinmaaseudulla, taajamassa tai kaupungin kupeessa. Toiminnan kylällä tulee olla suunnitelmallista, monipuolista ja asukkaiden tarpeet huomioivaa. Kylän kehittäminen, hankkeet, yhteistyö ja kumppanuudet, tapahtumat, eri ikäryhmien huomioiminen, kylä- ja lähipalvelut sekä kansainvälinen yhteistyö vaikuttavat valintaan positiivisesti.

Valtakunnallisesti Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä.  Valtakunnallisen Vuoden kylän valinnassa painotetaan kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Lisäksi huomioidaan kylän kehittäminen laaja-alaisesti, yhteistyö kunnan ja kylän välillä, lähipalvelujen tuotteistaminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen ja elinkeinojen edistäminen.

Vuoden Kyläksi Pohjois-Savosta ei voida esittää kuitenkaan kylää, joka on saanut tittelin viimeisen 6 vuoden aikana. Näitä ovat: Pöljä (Siilinjärvi), Kauppilanmäki (Vieremä), Etelä-Tuusniemi (Tuusniemi), Paisua (Sonkajärvi), Sorsakoski (Leppävirta) ja Talluskylä (Tervo). Myöskään Valtakunnan Vuoden Kylää 2013 Soinilansalmea (Leppävirta) ei voi esittää. Mikäli esittää aiemmin palkittua kylää, tulee toiminnan olla kehittynyt edellisestä valinnasta.

Tästä pääset katsomaan kaikki valitut Vuoden Kylät Pohjois-Savossa.

Valtakunnalliset Vuoden Kylät löytyvät tästä linkistä Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta.

Kuka ansaitsee Kylätoiminnan tiennäyttäjä -palkinnon?

Etsimme kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty aina vuodesta 1999 lähtien.

Kuka on Vuoden Maaseututoimija?

Valtakunnalliseksi Maaseututoimijaksi etsitään henkilöä, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti kylätoiminnassa, Leader-toiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Mikäli haluat esittää Kylätoiminnan tiennäyttäjää tai Vuoden Maaseututoimijaa Pohjois-Savosta palkittavaksi Valtakunnallisesti, ota yhteyttä kyläasiamieheen.

Täyttämällä lomakkeen, voit ehdottaa Pohjois-Savon Vuoden 2016 kylää 1.2.-15.3.2016 välisenä aikana.

Esityksen vuoden kylästä voit toimittaa myös postitse: Pohjois-Savon Kylät ry, Kyläasiamies Merja Kaija, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi. Postitse esitykset voivat olla vapaamuotoisia, mutta ehdotuksesta tulee käydä ilmi Kylän nimi, Kunta, Ehdottajan tiedot sekä miksi kylä tulisi valita Vuoden Kyläksi Pohjois-Savossa.

Lisätietoja: Kyläasiamies Merja Kaija 045-1791070, pohjoissavonkylat@gmail.com