Kehittyvät Kylät -Palveluita tuottamassa -hankkeesta infoa ja avoimet työpaikat

19.01.2016 00:00

Pohjois-Savon Kylät ry on hakenut Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Maaseuturahastosta Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa hanketta. Hanke on saamassa rahoituksen, mutta virallista hankepäätöstä joudutaan vielä odottelemaan. Hanke aloitetaan heti hankepäätöksen saamisen jälkeen. 

Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hanke kuvaus

Pohjois-Savon Kylät ry on hakenut Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Maaseuturahastosta Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa hanketta. Hanke on saamassa rahoituksen, mutta virallista hankepäätöstä joudutaan vielä odottelemaan. Hanke aloitetaan heti hankepäätöksen saamisen jälkeen. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016–28.2.2018. Hankkeeseen palkataan yksi projektipäällikkö (50 % työaika) sekä kaksi kyläkoordinaattoria (100 % työaika). Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen kehittäminen sekä tukee Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitetta Maaseudun kestävä aluerakenne.

Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa -hankkeen tavoitteena on kylien ja asuinalueiden kylä- ja lähipalveluiden tarpeiden kartoittaminen, uusien palveluiden synnyttäminen, uusien monipalvelumallien löytäminen kylätaloille, kyläpalveluiden tuotteistaminen ja tuottaminen sekä kyläturvallisuuden lisääminen, joko itse toimintaa tuottaen tai kumppanuuksien kautta. Hankkeessa kokeillaan erilaisia palvelujen järjestämisen malleja eri puolilla toiminta-aluetta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi.

Maaseudun paikalliskeskuksissa ja kirkonkylillä synnytetään uutta asukastoimintaa. Maaseutuväestön äänen kuuleminen lisääntyy kasvattamalla kylien yhteenliittymien määrää ja tukemalla jo olemassa olevien yhteenliittymien toimintaa. Kylien yhteenliittymien kautta lisätään osallisuutta, kumppanuutta ja luodaan verkostoilla ja yhteistyöllä pohjaa vahvemmalle kylä- ja asukastoiminnalle koko maakunnan alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallistasolla kylä- ja asukasyhteisöissä toimivat yhdistykset. Hankkeen pilottikohteiksi valitaan 22 kylää tai kylien yhteenliittymää Pohjois-Savon alueelta. Kohteiksi valitaan erilaisia kyliä, jotka edustavat harvaan asuttua -, ydin- ja kaupungin läheistä maaseutua sekä maaseudun paikalliskeskuksia. Muina kohderyhminä ovat paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset ja kunnat sekä kunta- ja maakuntatasolla viranomaiset, päättäjät ja viranhaltijat.

Hankkeen myötä pohjoissavolaiset kylät ja asuinalueet toimivat tiiviimmin yhdessä verkostomaisesti, jolloin Pohjois-Savon maaseudun kestävä aluerakenne turvataan. Hankkeen avulla luodaan kylä- ja lähipalvelumalleja, joilla pidetään Pohjois-Savon maaseutu jatkossakin asuttuna ja elinvoimaisena. Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan uusia asukkaita ja toimijoita mukaan kylien ja asuinalueiden kehittämistyöhön ja palvelutuotantoon.

Hankkeesta lisätietoja kyläasiamies Merja Kaijalta 045 1791070 tai puheenjohtaja Minna Makkoselta 0400-544204. 

Klikkaa tästä auki Sähköinen kyläkirje, aiheella Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hanke, jossa avoimet työpaikat on ilmoitettu.