Vuoden kylämyönteisin kunta 2015 haussa jälleen

02.04.2015 10:19

Vuoden kylämyönteisintä kuntaa etsitään jälleen. Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi haetaan kuntaa, jossa on toimiva yhteistyö kyläyhdistysten/muiden paikallisyhdistysten kanssa, toimintaresursseja voidaan antaa paikallisille kehittäjille, mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut, uudentyyppiset ratkaisut lähipalveluiden tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa sekä lisänä mikäli kuntaliitos on toteutunut: kylien kannalta hyvin toteutettu kuntaliitos. 

Ehdotukset maakunnalliseen kyläyhdistyksiin 31.5.2015 Pohjois-Savossa: Pohjois-Savon Kylät ry:lle pohjoissavonkylat@gmail.com. Esitykset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella (enintään 2 sivua, ei liitteitä) sähköisesti. Hakemuksessa perustellaan, miksi kyseinen kunta pitäisi valita Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi. 

VUODEN KYLÄMYÖNTEISIN KUNTA 2015

– kilpailun valintamenettely ja aikataulu

Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Kylätoiminta ry hakevat tällä menettelytapakirjeellä Vuoden kylämyönteisintä kuntaa 2015. Vuoden kylämyönteisin kunta -valinnalla halutaan nostaa kuntien ja kylien välisen yhteistyön arvostusta, antaa sille tunnustusta ja tuoda esiin toimivia esimerkkejä yhteistyöstä.

Vuoden kylämyönteisin kunta -kilpailun valintakriteerejä ovat:

  • hyväksi koettu yhteistyö kyläyhdistysten/muiden paikallisyhdistysten ja kunnan välillä
  • kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen
  • toimintaresurssit paikallisille kehittäjille
  • mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut
  • uudentyyppiset ratkaisut lähipalveluiden tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa
  • lisäkriteeri: kylien kannalta hyvin toteutettu kuntaliitos.

Ehdotukset Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi toimitetaan 31.5.2015 mennessä maakunnalliselle kyläyhdistykselle. Ehdottajana voi toimia maakunnallinen kyläyhdistys, yksittäinen kylä, Leader-ryhmä tai kunta, mieluiten yhdessä toimien. Esitykset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella (enintään 2 sivua, ei liitteitä) sähköisesti. Hakemuksessa perustellaan, miksi kyseinen kunta pitäisi valita Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi.

Pohjois-Savossa esitykset tulee toimittaa sähköisesti pohjoissavonkylat@gmail.com

Lisätietoja; Pohjois-Savon Kylät ry, kyläasiamies Merja Kaija 0451791070 tai pohjoissavonkylat@gmail.com

www.pohjoissavonkylat.fi

Lisätietoja valintamenettelystä tästä linkistä.