Suomen Leader-ryhmät valittu, Pohjois-Savossa kolme Leader-ryhmää

23.01.2015 10:40
Suomen 54 Leader-ryhmää on valittu – Pohjois-Savossa toimii kolme paikallista ja
aktiivista maaseudun kehittäjää. Maa- ja metsätalousministeriö valitsi 54 Leader-ryhmää, jotka kehittävät maaseutua
kaikkialla Suomessa. Leader-ryhmät ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, jotka
rahoittavat alueensa yrityksiä ja erilaisia kehittämishankkeita. Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -ryhmää Kehittämisyhdistys Mansikka ry, Maaseudun Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Ylä-Savon Veturi ry. 
 
Suomen 54 Leader-ryhmää on valittu – Pohjois-Savossa toimii kolme paikallista ja
aktiivista maaseudun kehittäjää
Maa- ja metsätalousministeriö valitsi 54 Leader-ryhmää, jotka kehittävät maaseutua
kaikkialla Suomessa. Leader-ryhmät ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, jotka
rahoittavat alueensa yrityksiä ja erilaisia kehittämishankkeita. Leader-toiminta on
yleiseurooppalaista, ja se on pakollinen toimenpide myös Suomen maaseudun
kehittämisessä. Sen minimirahoituksen tulee olla vähintään 5 % maaseutuohjelman EUrahoituksesta.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 Leader-ryhmille on varattu
300 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. EU:n osuus on 42 %, valtion 38 % ja kuntien
rahoitus 20 %. Kaikki kunnat ovat sitoutuneet Leader-ryhmien osarahoitukseen. Yksityisen
rahoituksen tavoite on 35 % kokonaisrahoituksesta.
 
Pohjois-Savon Leader-ryhmien suunta-antava julkinen rahoituskehys on yhteensä 14,8
miljoonaa euroa jakaantuen Leader – ryhmien kesken Mansikka ry:n 3,6 milj. euroa,
Kalakukko ry:n 5,95 milj. euroa ja Ylä-Savon Veturin 5,28 miljoonaa euroa. Maa- ja
metsätalousministeriön valintakomitea haluaa painottaa Leader-työn vaikuttavuuden
parantamista entisestään. Hyvä Leader-työn edistyminen, työn laadun parantaminen ja
vaikuttavat tulokset alueella antavat Leader-ryhmille mahdollisuuden kehystarkastukseen
kaksi kertaa ohjelmakauden aikana. Tähän on valtakunnallisesti varattu 26,6 miljoonaa
euroa eli 8,9 % Leader-toimenpiteen rahoituskehyksestä.
 
Leader-rahoitusta päästään myöntämään sen jälkeen, kun kaikki toimeenpanoasetukset ja
määräykset sekä sähköinen HYRRÄ -asiointipalvelu ovat valmiita. Hanke-ja yritystukien
haku avautuu ministeriön alustavan arvion mukaan huhtikuussa. Rahoituspäätösten teko
siirtynee syksyyn 2015.
 
 
 
 
Lisätietoja Leader-toiminnasta, Pohjois-Savon Leader-ryhmiltä:
 
Sanna Kauvosaari, tj.                                Jaana Paananen, tj.                                      Maria Hartikainen, tj.
Ainonkatu 2,                                                Isoharjantie 6,                                                 Kilpivirrantie 7,
77600 Suonenjoki                                     71800 Siilinjärvi                                              74120 Iisalmi
040 532 5310                                             040 510 3258                                                  0440 760 773
Mansikka ry                                                 Kalakukko ry                                                   Ylä-Savon Veturi ry