Kehittyvät Kylät Uutiskirje syyskuu 2016

Julkaistu 13.09.2016

Tässä kirjeessä:

  • Kokeillaanko teidänkin kylällä harrastamista sähköisesti?
  • Turvallisuutta tapahtumiin 13.10.
  • Yhteisöllinen palvelutuotanto maaseudulla 24.10.
  • Seurantalojen korjausavustusten haku käynnissä!

 

Kokeillaanko teidänkin kylällä harrastamista sähköisesti?

Mikä avuksi, kun omalle kylälle ei väen vähyyden vuoksi enää saada jumppapiiriä kasaan tai kun mielenkiintoinen harrasteryhmä kokoontuu liian kaukana? Videoyhteys! Lauantaina 19.11. järjestetään virtuaaliharrastamisen kokeilu Pohjois-Savossa. Tähän voivat hakea mukaan pohjoissavolaiset kylät kunnasta riippumatta, kunhan tekniset edellytykset täyttyvät. Nyt kannattaa toimia, sillä 20 kylää valitaan mukaan!
Lue lisää esitteestä ja ilmoittaudu mukaan lomakkeella!
 

Turvallisuutta tapahtumiin 13.10.

Kylien tapahtumien turvallisuuden varmistaminen onnistuu parhaiten suunnittelemalla ja valmistautumalla etukäteen. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan: Milloin kylän tapahtumasta tarvitsee ilmoittaa viranomaiselle? Milloin tarvitaan pelastussuunnitelma? Entä tarvitaanko järjestyksenvalvojia ja kuinka monta? Kuka vastaa tapahtuman turvallisuudesta?  Entä kuinka toimitaan, jos jotain todella tapahtuu? Katso kutsu ohjelmineen ja ilmoittaudu pian, 25 nopeinta mahtuu mukaan tähän maksuttomaan tilaisuuteen.
 

Yhteisöllinen palvelutuotanto maaseudulla  24.10.

Maaseudun asukkaiden palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan eri keinoin. Tarve erilaisten palvelutuotantomallien kehittämiseen ja käyttöönottoon lisääntyy samalla kun julkisen sektorin palvelutarjonta ohenee. Kysyntä yhteistyön tekemiseen kasvaa, ja siitä on jo hyviä esimerkkejä eri puolilla Suomea. Yksi keino palvelutarjontaan on yhteisöllinen palvelutuotanto, sisältäen yhteiskunnallisen yrittäjyyden. Mitä yhteiskunnallinen yrittäjyys on? Missä tilanteessa se olisi hyvä keino palvelun tuottamiseen. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Leppävirralla 24.10. Katso kutsu ohjelmineen, josta löytyy myös linkki ilmoittautumiseen.
 

Seurantalojen korjausavustusten haku käynnissä!

Hakemukset on toimitettava Suomen Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2016. Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Lue lisää
 
 
www.kehittyvatkylat.fi