Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa - hanke

Julkaistu 15.01.2016

Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa - hanke ennakkotietoa ja hankkeen avoimet työpaikat

Hankkeen kuvaus
Hankkeen avoimet työpaikat
  Projektipäällikkö
  Kyläkoordinaattori (2 kpl)
Etsimme toimitilaa vuokralle 
Kylät mukaan hankkeeseen, miten edetään?

Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hanke kuvaus

Pohjois-Savon Kylät ry on hakenut Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Maaseuturahastosta Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa hanketta. Hanke on saamassa rahoituksen, mutta virallista hankepäätöstä joudutaan vielä odottemaan. Hanke aloitetaan heti hankepäätöksen saamisen jälkeen. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016-28.2.2018. Hankkeeseen palkataan yksi projektipäällikkö (50 % työaika) sekä kaksi kyläkoordinaattoria (100 % työaika). Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen kehittäminen sekä tukee Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitetta Maaseudun kestävä aluerakenne.

Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa -hankkeen tavoitteena on kylien ja asuinalueiden kylä- ja lähipalveluiden tarpeiden kartoittaminen, uusien palveluiden synnyttäminen, uusien monipalvelumallien löytäminen kylätaloille, kyläpalveluiden tuotteistaminen ja tuottaminen sekä kyläturvallisuuden lisääminen, joko itse toimintaa tuottaen tai kumppanuuksien kautta. Hankkeessa kokeillaan erilaisia palvelujen järjestämisen malleja eri puolilla toiminta-aluetta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi.

Maaseudun paikalliskeskuksissa ja kirkonkylillä synnytetään uutta asukastoimintaa. Maaseutuväestön äänen kuuleminen lisääntyy kasvattamalla kylien yhteenliittymien määrää ja tukemalla jo olemassa olevien yhteenliittymien toimintaa. Kylien yhteenliittymien kautta lisätään osallisuutta, kumppanuutta ja luodaan verkostoilla ja yhteistyöllä pohjaa vahvemmalle kylä- ja asukastoiminnalle koko maakunnan alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallistasolla kylä- ja asukasyhteisöissä toimivat yhdistykset. Hankkeen pilottikohteiksi valitaan 22 kylää tai kylien yhteenliittymää Pohjois-Savon alueelta. Kohteiksi valitaan erilaisia kyliä, jotka edustavat harvaan asuttua -, ydin- ja kaupungin läheistä maaseutua sekä maaseudun paikalliskeskuksia. Muina kohderyhminä ovat paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset ja kunnat sekä kunta- ja maakuntatasolla viranomaiset, päättäjät ja viranhaltijat.

Hankkeen myötä pohjoissavolaiset kylät ja asuinalueet toimivat tiiviimmin yhdessä verkostomaisesti, jolloin Pohjois-Savon maaseudun kestävä aluerakenne turvataan. Hankkeen avulla luodaan kylä- ja lähipalvelumalleja, joilla pidetään Pohjois-Savon maaseutu jatkossakin asuttuna ja elinvoimaisena. Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan uusia asukkaita ja toimijoita mukaan kylien ja asuinalueiden kehittämistyöhön ja palvelutuotantoon.

Tästä voit ladata pidemmän hankekuvauksen PDF muodossa omalle koneelle.

Hankkeesta lisätietoja kyläasiamies Merja Kaijalta 045 1791070 tai puheenjohtaja Minna Makkoselta 0400-544204. 

Hankkeen työpaikat

Haemme Pohjois-Savon Kylät ry:n Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa -hankkeeseen osa-aikaista projektipäällikköä 1.3.2016–28.2.2018 väliselle ajalle ja kahta kokoaikaista kyläkoordinaattoria 1.3.2016–30.12.2017 väliseksi ajaksi.

Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa -hanke

Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa hankkeessa kartoitetaan kylien ja asuinalueiden kylä- ja lähipalveluiden tarpeita, synnytetään uusia palveluita ja löydetään uutta käyttöä kylätaloille, tuotteistaan kyläpalveluita ja lisätään kyläturvallisuutta joko itse tuottaen tai kumppanuuksien kautta. Maaseudun paikalliskeskuksiin ja kirkonkyliin luodaan uutta asukastoimintaa ja nostetaan maaseutuväestön ääntä kuuluville tukemalla kylien yhteenliittymien toimintaa ja luomalla uusia kylien yhteenliittymiä. Kylien yhteenliittymien kautta lisätään osallisuutta, kumppanuutta ja luodaan verkostoilla ja yhteistyöllä pohjaa vahvemmalle kylä- ja asukastoiminnalle koko maakunnan alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallistasolla kylä- ja asukasyhteisöissä toimivat yhdistykset. Hankkeen pilottikohteiksi valitaan 22 kylää tai kylien yhteenliittymää Pohjois-Savon alueelta. Kohteiksi valitaan erilaisia kyliä, jotka edustavat harvaan asuttua -, ydin- ja kaupungin läheistä maaseutua sekä maaseudun paikalliskeskuksia. Muina kohderyhminä ovat paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset ja kunnat sekä kunta- ja maakuntatasolla viranomaiset, päättäjät ja viranhaltijat.

Projektipäällikkö

Projektipäällikön työtehtäviin kuuluu hankkeen toimenpiteiden koordinointi, aikataulujen laadinta ja aikataulussa pysyminen, kustannusarvioiden laadinta ja seuranta, raportointi sekä hallinnolliset ja esimiestehtävät. Projektipäällikkö osallistuu seurantaryhmän kokouksiin, seuraa toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista sekä vastaa tiedottamisesta. Projektipäällikkö osallistuu hankkeen toimenpiteiden toteutukseen resurssien puitteessa. Hankkeen projektipäällikkö vastaa hankkeen johtamisesta ja raportoinnista niin hallitukselle, seurantaryhmälle kuin ELY-keskukselle.

Hakijalta toivomme:

 • monipuolista työkokemusta järjestökentältä
 • kylä- ja asukastoiminnan tuntemusta
 • maaseudun asiantuntijuutta
 • kokemusta esimiestyöstä ja projekteista
 • verkostojen ja kumppanuuksien osaamista ja hyödyntämistä
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • erinomaisia yhteistyö ja tiimityöskentelytaitoja
 • kokonaisuuksien hallintaa
 • monipuolisia ATK-taitoja sekä tiedostus- ja viestintätaitoja
 • kuntien, julkisen sektorin ja yritystoiminnan tuntemusta Pohjois-Savossa
 • taloushallinnon osaamista
 • soveltuva koulutus luetaan eduksi

Kaikki hankkeen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Työ edellyttää oman auton käyttöä. Työaika on joustava, sisältäen ilta- ja viikonlopputyötä. Projektipäällikkö työskentelee 50 % työajalla. Työtä voi mahdollisesti tehdä etätyönä ja etätyön teosta sovitaan erikseen työsuhteen alkaessa. Työsuhteessa alussa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Työsuhde on määräaikainen johtuen hankerahoituksesta ja työpaikat täytetään, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Työn aloitus on 1.3.2016 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset:

Lähetä hakemus, ansioluettelo suosittelijoineen ja palkkatoive sähköpostilla 1.2.2016 klo 16.00 mennessä makkonen.minna@gmail.com.

Kyläkoordinaattori (2 paikkaa)

Kyläkoordinaattorien työtehtäviin kuuluu hankkeen toteuttaminen kylä- ja asukasyhteisöissä, verkostotyö ja kumppanuuksien luominen, toimijoiden aktivointi, toimenpiteiden koordinointi ja toteutus sekä hyvien käytäntöjen ja mallien levittäminen. Hankkeen teemana ovat Monipalvelevat kylät ja asuinalueet, Turvalliset kylät sekä Kehittyvät, osallistuvat ja vaikuttavat kylät.

Hakijalta toivomme:

 • monipuolista työkokemusta järjestökentältä
 • kylä- ja asukastoiminnan tuntemusta
 • maaseudun asiantuntijuutta
 • kokemusta projektityöskentelystä
 • verkostojen ja kumppanuuksien osaamista ja hyödyntämistä
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • erinomaisia yhteistyö ja tiimityöskentelytaitoja
 • monipuolisia ATK- ja sähköisen viestinnän taitoja
 • kuntien, julkisen sektorin ja yritystoiminnan tuntemusta
 • soveltuva koulutus luetaan eduksi

Kaikki hankkeen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Kyläkoordinaattoreiden tarkemmat työnkuvat jaetaan valittavien työntekijöiden osaamisen mukaan. Työ edellyttää oman auton käyttöä. Työaika on joustava, sisältäen ilta- ja viikonlopputyötä. Työtä voi mahdollisesti tehdä etätyönä ja etätyön teosta sovitaan erikseen työsuhteen alkaessa. Työsuhteessa alussa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Työsuhde on määräaikainen johtuen hankerahoituksesta ja työpaikat täytetään, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Työn aloitus on 1.3.2016 tai sovitusti.

Hakemukset:

Lähetä hakemus, ansioluettelo suosittelijoineen, palkkatoive ja vapaamuotoinen liite sähköpostilla 1.2.2016 klo 16.00 mennessä makkonen.minna@gmail.com. Vapaamuotoinen liite: Kyläkoordinaattoreiden työhakemuksiin tulee liittää vapaamuotoinen liite (pituus max. 1 A4) omasta osaamisesta liittyen kylä- ja lähipalveluiden kehittämiseen (sisältäen yritystoiminnan osaamisen), kyläturvallisuuteen ja liiketoiminta- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen.

Lisätietoja työpaikoista antaa kyläasiamies Merja Kaija 045-1791070 21.–22.1.2016 klo 10–12 ja 26.1.2016 klo 12–15. 

Etsimme toimitilaa vuokralle 

Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hankkeelle tarvitaan toimitilaa hankkeen ajaksi. Mikäli kylätalossa tai vastaavssa olisi toimitilaa vapaana, voi tilaa ehdottaa kyläasiamies Merja Kaijalle. Kriteerit toimitilalle: tilaan tulee saada toimiva ja hyvä nettiyhteys ja sijainti tulisi olla keskeisellä paikalla Pohjois-Savossa.  Keskeistä sijaintia haetaan, jotta hankkeen työntekijät voivat liikkua eri puolille Pohjois-Savoa ja paikka on helposti saavutettavissa. Toimitilan vuokraamisesta päättää Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus ja tässä otamme huomioon valittavien työtekijöiden sijainnin ja toimitilan sopivuuden. 

Kylät mukaan hankkeeseen, miten edetään?

Hanke ei siis vielä ole virallisesti alkanut, mutta tiedotamme hankkeen kaikista vaiheista avoimesti kylä- ja asukasyhteisöihin, yhteistyökumppaneille ja kylä- ja asukastoiminnasta kiinnostuneille. Tässä vaiheessa kannattaa tutustua mitä hanke pitää sisällään ja keskustella hankkeesta oman kylä- tai asukasyhdistyksen hallituksessa. Voitte jo miettiä, onko teillä kiinnostusta olla mukana hankkeessa. Hankkeeseen valitaan 22 pilottia edustaen erilaisia alueita Pohjois-Savossa. 

Ja muistakaa pitää yhteystietonne ajantasalla, jotta tieto Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminnasta ja Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa -hankkeesta tulevat perille. 

www.pohjois-savonkylat.fi

Facebook: Pohjois-Savon Kylät ry

Twitter: @PSKylat