Kansalaisaloite Sorateiden kunnossa pitämiseksi ja paperisten kannastusilmoitusten toimittaminen

Julkaistu 21.10.2015

 

Kansalaisaloite Sorateiden kunnossa pitämiseksi

Pohjois-Savon Kylät ry. on tehnyt kansalaisaloitteen sorateiden kunnossapidon turvaamiseksi keväällä 2015. Tiestön kunnossapitoa on monilta eri tahoilta viime vuosina pyritty edistämään erilaisilla kannanotoilla, lausunnoilla ja pyynnöillä. Maaseudun asukkaat ja useat järjestöt ovat yrittäneet vaikuttaa asiaan ja kirjelmiä on tehty lukuisia. Asia ei ole edennyt ja valtion ylläpitämien sorateiden kunto heikkenee vauhdilla. Kansalaisten peruspalvelujen saatavuus, toimeentulo ja mahdollisuus harjoittaa elinkeinotoimintaa on turvattava maaseudun ja haja-asutusalueiden sorateiden varsilla asuville. Tiestön kunnossapito vaikuttaa suoraan biotalouden, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon raaka-aineiden saatavuuteen.

Nyt on aika toimia, jotta jatkossakin voimme valita asuinpaikkamme, saada raaka-aineita sorateiden varsilta sekä harjoittaa yritys- ja elinkeinotoimintaa muuallakin kuin kaupungeissa ja isojen valtaväylien varsilla!  Toivomme, että saamme Kansalaisaloitteen etenemään eduskunnan käsittelyyn ja sitä kautta lainvalmisteluun.

Aloitteen voi allekirjoittaa sähköisesti pankkitunnuksille tai mobiilivarmenteella 4.11.2015 saakka: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1247, josta löytyy koko aloitteen sisältö ja perustelut. Ohjeet paperisen kannatusilmoituksen tekoon löytyvät kansalaisaloite.fi sivulta aloitteen kohdalta.

Paperisten kannastusilmoitusten toimittaminen kyläasiamiehelle

Mikäli, olette keränneet omalla tahollanne paperisia Kansalaisloitteen kannatusilmoituslomakkeita, tulee lomakkeet toimittaa kyläasiamies Merja Kaijalle postitse.Postittakaa ne nipussa (ja saa laskea ja laittaa lapun mukaan paljonko on) kyläasiamiehelle, niin että ovat perillä viimeistään ma 2.11.2015, jotta saamme kaikki kannatukset talteen ja laitettua ylös kansalaisaloite.fi palveluun.

Pohjois-Savon Kylät ry
Kyläasiamies Merja Kaija
Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi
 
Kiitos, jo etukäteen kaikille aloitteita keränneille!
Ja aloitteen kannattaminen päättyy 4.11.2015.
 
Kansalaisaloitteen vireillepanijat,
Merja Kaija      Seija Korhonen     Minna Makkonen