Sähköinen Kyläkirje 7/2015

Julkaistu 26.11.2015
Kyläpäällikkökoulutus Vehvilä 24.10.2015
Teemahankehaut Pohjois-Savon alueen Leader-ryhmissä
Mansikka ry            Yhteiset tilat kuntoon- teemahanke
                              Luonto virkistää -teemahanke
Kalakukko ry           Pieninvestoinnit teemahankehaku
                              VOIMOO NUORISTA – teemahankehaku
Ylä-Savon Veturi ry  Pieninvestointi- teemahanke
                            
Yhdistyshallinnon ABC / Sisä-Savon kansalaisopisto
Maaseutuohjelma kokous 20.10.2015
Jätepoliittinen ohjelma, kartoitetaan jätehuollon toimivuutta Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella
Opas maaseutuvaikutusten arvioinnista valmistui (Suomen Kuntaliitto ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR)
Kylämatkailu esite

Kyläpäällikkökoulutus Vehvilä 24.10.2015

Kyläpäällikkokoulutus toteutuu Vehvilässä Suonenjoella 24.10.2015 klo 10-17. Vielä ehtii ilmoittautua mukaan.
Lisätietoja koulutuksesta: www.pohjois-savonkylat.fi
 
Ilmoittaudu kyläasiamihen sähköpostiin 14.10.2015 mennessä pohjoissavonkylat@gmail.com
 

Sähköisessä kyläkirjeessä on esitelty kaikkien Leader-ryhmien teemahankehaut. Kannattaa hyödyntää niitä nyt, jos kylillä on tarvetta pieniin kehittämishankkeisiin tai investointeihin näillä teemoilla, jotka ovat alueittain hieman erityyppisiä. Lisätietoja suoraan Leader-ryhmistä omilta alueilta. 

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

Rahoitusta yhteisten tilojen remontointiin sekä luonnon virkistyskäyttöä lisääviin rakennelmiin

Kehittämisyhdistys Mansikka avaa rahoitushaut kahteen yleishyödylliseen teemahankkeeseen. Yhteisten tilojen käyttöä lisäävien korjaus- ja täydennysrakentamisen toimenpiteisiin voi hakea tukea 2.10.-2.11.2015 välisellä ajalla Yhteiset tilat kuntoon –teemahankkeesta. Teemasta rahoitettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi keittiö- ja wc-remontit, lämmitysmuodon vaihto, kattoremontit, pintaremontit jne. Rakentamisessa ei voi olla mukana pienhankintoja, mutta kiinteästi kohteeseen sijoitettavat kone- ja laitehankinnat ovat tukikelpoisia. Asuinympäristön virkistyskäyttöä ja luontomatkailukohteiden käyttöä lisääviin rakennuksiin ja rakennelmiin voi hakea tukea Luonto virkistää –teemahankkeesta ajalla 1.-30.11.2015. Tästä teemasta rahoitettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi laavujen, laiturien, opasteiden, huussien tai näkötornien rakentaminen.

Teemahankkeissa avustusta myönnetään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 30 000 euroa. 25 % omarahoitusosuuden voi kattaa rahalla tai kokonaan tai osittain talkootyöllä. Teemahankkeille on luotu tasapuolisen valintamenettelyn varmistamiseksi omat valintakriteerinsä. Valintakriteerien täyttymisen perusteella hakemukset pisteytetään ja laitetaan ns. paremmuusjärjestykseen.  Lisätietoa teemahankkeista sekä hakuohjeet, -lomakkeet ja valintakriteerilomakkeet löytyvät Mansikka ry:n nettisivuilta osoitteesta www.mansikkary.fi (omat hankkeet ja teemahankkeet). Mansikan henkilökunta Sanna Kauvosaari ja Kirsi Malaska neuvovat tarvittaessa hakemisessa (sähköposti etunimi.sukunimi@mansikkary.fi)

KALAKUKKO RY:N KYLIEN PIENINVESTOINNIT-TEEMAHANKEHAKU ON AVAUTUNUT!

Hae nyt yhdistystoimintaasi vauhtia, laatua tai parannusta pieninvestointien avulla!

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n VALAPA (Vauhtia välinein, laatua laittein ja parannusta pieninvestoinnein) - teemahankehaku on avoinna 23.10.2015 saakka. Teemahanke on tarkoitettu yhdistyksille, osuuskunnille ja säätiöille alle 5 000 €:n investointeihin.

Hakulomake, toimenpiteiden valintakriteerit ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kalakukkory.fi/fi/omat-hankkeet/ ja facebook-sivultamme sekä tästä teemahankehaku esittelystä.

Teemahanke on Kalakukko ry:n hallinnoima hanke, johon mukaan valittavilla toimenpiteillä ei ole euromääräistä alarajaa. Hankkeen julkinen tuki on 75 % ja hankkeen yksityisrahoitusosuus 25 % on katettava hakijan omalla rahoituksella.

Hankkeen toteutusaika on xx.11.2015 (vireilletulo) - 31.12.2016.

Hankkeen toimenpiteinä on
-lisätä tai monipuolistaa kylien harrastusvälineistöä
-hankkia kylille laadukkaampia harrastusvälineitä 
-hankkia yhdistysten käyttöön tietokoneita, skannereita, tulostimia tai muita laitteita
-helpottamaan ja tehostamaan sähköistä asiointia tai toiminnan järjestämistä
-hankkia kylätaloille tai muihin yhteisiin tiloihin ilmalämpöpumppuja energiatehokkuuden lisäämiseksi

Hankkeen hakuaika 3.9. - 23.10.2015.  Kalakukon hallitus valitsee toteutettavat toimenpiteet kokouksessaan 3.11.2015.

Hankevalintakriteerit:
Teemahankkeeseen valittavan toimenpiteen kustannusarvion tulee olla alle 5 000 euroa.

Lisäksi jokaisen Kalakukko ry:n strategian kautta rahoitettavan hankkeen tulee täyttää sille asetetut hyväksyttävyyskriteerit eli sen tulee:

1. olla Kalakukon kehittämisstrategian mukainen 2. edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista 3. olla tarve tai idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta 4. olla toteuttamiskelpoinen (kustannukset, kokonaisrahoitus ja aikataulu)

Lisäksi toimenpide saa 0-1 pistettä jokaisesta valintakriteeristä A-E. Toimenpiteen tulee saada yhteensä vähintään 2 pistettä valintakriteereistä A-E.

A. Toimenpide vahvistaa alueen ihmisten yhteisöllisyyttä B. Toimenpide edistää maaseudun asukkaiden harrastustoiminnan säilymistä C. Toimenpide edistää nuorten osallistumista D. Toimenpide parantaa/lisää yhteisten tilojen käyttömahdollisuuksia E. Toimenpide tehostaa/helpottaa alueen yhdistystoiminnan käytännön järjestämistä

Kalakukon hallitus pisteyttää toimenpiteet valintakriteerien mukaan, ja hankkeeseen valitaan mukaan budjettiin mahtuvat toimenpiteet saadun pistemäärän mukaan.

Kylien pieninvestointi-teemahankkeeseen voit hakea mukaan suunnitelma-lomakkeella, jonka löydät kotisivultamme Omat hankkeet-osiosta osoitteesta: http://www.kalakukkory.fi/fi/omat-hankkeet/

Liitteeksi hakemukseen tarvitaan:
- selvitys taloudellisesta tilanteesta (esim. tilinpäätösasiakirjat sis. toiminnantarkastuskertomus)
- pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea toimenpidettä
Paperinen hakulomake liitteineen lähetetään Kalakukko ry:lle 23.10.2015 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Teemahankehaku, Isoharjantie 6, 71800 SIILINJÄRVI
Lisätietoja: Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, hankekoordinaattori Sanna Happonen

VOIMOO NUORISTA - KEHITTÄMISTEEMAHANKKEEN HAKU / Kalakukko ry

VOIMOO NUORISTA - kehittämishanke on Kalakukon hallinnoima teemahanke, johon haetaan mukaan useita pieniä alatoimenpiteitä.

Hankkeen toteutusaika on xx.11.2015 - 31.12.2016. Hankkeeseen voi hakea mukaan Kalakukon alueen yleishyödylliset rekisteröidyt toimijat (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, seurakunnat, kunnat). Hankkeen julkinen tuki on 95 %. Yksityisrahoitusosuuden voi kattaa talkoilla 100 %:sti. Teemahankkeen kokonaisbudjetti on 189 474 euroa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorille järjestettyä toimintaa maaseutualueilla ja vahvistaa siten nuorten osallisuuden kokemusta, osallistaa nuoria ja rohkaista heitä ottamaan itse vastuuta asioista ottamalla nuoret mukaan toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, tarjota nuorille tietoa ja taitoja yrittämisestä sekä auttaa heitä yrittämisen alkuun, tarjota nuorille työtä ja ansaintaintamahdollisuuksia, luoda uusia yhteistyöverkostoja nuorille kohdistuvassa toiminnassa.

Hankkeeseen sisältyvissä toimenpiteissä esimerkiksi järjestetään nuorille tapahtumien järjestämiseen liittyvää pienimuotoista koulutusta ja tarjotaan nuorille mahdollisuutta osallistua tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi toimenpiteissä pyritään osallistamaan nuoria erilaiseen harrastustoimintaan kylillä ja edelleen osallistumaan harrastustoiminnan ohjaamistehtäviin. Toimenpiteissä tarjotaan nuorille perehdytystä yrittäjyyteen yrittäjyyskasvatuksen avulla, autetaan nuoria perustamaan omia yrityksiä esimerkiksi kesä/kausiyrittäjänä. Lisäksi hankkeessa aktivoidaan/työllistetään nuoria toimimaan erilaisissa palvelutehtävissä kylillä, kuten kotiaputyötehtävissä, lastenhoitotehtävissä ja kesä/nuorisokahvilanpitotehtävissä.

Hankkeen hakuaika kestää 6.11.2015 klo 16.00 saakka. Kalakukon hallitus pisteyttää ja valitsee toteutettavat toimenpiteet kokouksessaan 17.11.2015.

Jos sinulla on teemaan sopiva hankeidea, hae nyt mukaan! Tarkemmat hakuohjeet, toimenpiteiden valintakriteerit ja hakulomakkeen löydät Kalakukon kotisivuilta http://www.kalakukkory.fi/fi/omat-hankkeet/.

Paperinen hakulomake liitteineen lähetetään Kalakukko ry:lle 6.11.2015 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
Teemahankehaku
Isoharjantie 6
71800 SIILINJÄRVI
Lisätietoja: Hankekoordinaattori Sanna Happonen, sanna.happonen@kalakukkory.fi 040 519 6046

Ylä-Savon Veturi Pieninvestoinnit-teemahankehaku

www.ylasavonveturi.fi

 

Yhdistyshallinnon ABC / Sisä-Savon kansalaisopisto

pe 13.11.2015 klo 17.00-19.30 ja la 14.11.2015 klo 10.00-15.30 Futurian kirjastossa

Pöhinä-hanke kutsuu yhdistysväen kaikista yhdistyksistä mukaan koulutukseen, jossa tehdään myös strategista suunnittelua yhdistyksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Mielellään kaksi osallistujaa jokaisesta yhdistyksestä mukaan!

Aiheina yhdistyshallinnon perusteet, yhdistyksen taloushallinto sekä yhdistystoiminnan suunnittelu ja raportointi. Kouluttajana Tero Kankaanperä. Seuraavassa tarkempi ohjelma:

Yhdistyshallinnon perusteet, yhdistystoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet, hallitustyöskentely

Yhdistyksen taloushallinto, kirjanpidon perusteet, tilinpäätös ja toiminnan/tilintarkastus, taloushallinto hallituksen työn tukena

Yhdistystoiminnan suunnittelu ja raportointi, yhdistyksen vuoden kierto, vuosiraportoinnin ja suunnittelun sykli, toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja toimintakertomus, pidemmän strateginen suunnittelun tarve ja toteutus

Ilmoittautumiset kansalaisopiston toimistolle viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua joko puh. 044-758 1466 tai internetissä kurssinumerolla 000102 osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/sisasavo

Opas maaseutuvaikutusten arvioinnista valmistui

Suomen Kuntaliitto ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR ovat laatineet oppaan Tehdään maaseutu näkyväksi! Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen välineenä. Oppaassa kuvataan maaseutuvaikutusten arviointia sekä yleisesti että erityisesti kuntarakenteen muutostilanteessa.

Maaseutuvaikutusten arviointi on työkalu päätösten tueksi. Sen avulla maaseutunäkökulman voi sisällyttää asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnan tasolla. Vaikutukset on tärkeä ottaa huomioon erityisesti erilaisissa muutostilanteissa, kuten kuntarakennemuutoksessa. Opas tarjoaa tietoa kunnan kehittämiseen riippumatta siitä, onko tulevaisuudessa odotettavissa kuntarakennemuutosta vai ei.

Opas perustuu kuntarakennemuutoksen yhteydessä tehtyjen maaseutuvaikutusten arviointiprosessien kokemuksiin. Maaseutuvaikutusten arviointia tehtiin kolmella pilottialueella kuntajakoselvityksen yhteydessä syksystä 2014 alkuvuoteen 2015.

Pilottialueita olivat Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki-kuntajakoselvitysalue, Kuopio-Siilinjärvi-Suonenjoki-kuntajakoselvitysalue sekä Nilakan kuntajakoselvitysalue (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto). Lisäksi oppaassa on mukana Juankoski-Kuopio-kuntaliitosselvityksen yhteydessä tehdystä maaseutuvaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia.

Tehdään maaseutu näkyväksi -opas (http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3156) on tarkoitettu mm. kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden, järjestö- ja yhdistystoimijoiden sekä aktiivisten kuntalaisten käyttöön.

Lisätiedot
erityisasiantuntija Taina Väre, Suomen Kuntaliitto, p. 050 462 7279
ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen, TEM/maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, p. 0400 395 606, etunimi.sukunimi@tem.fi

Kylämatkailu esite

Keväällä 2014 valtakunnallisen kylämatkailuhankkeen toimijat ja Entra Ky Joensuusta päättivät tehdä yhteistyötä kylämatkailun markkinoinnissa. Voimavarana oli valtakunnallinen verkosto kylä- ja maaseutumatkailussa. Syntyi ensimmäinen Tervetuloa kylään -esite, joka valmistui 25 000 kappaleen painoksena vuoden 2014 Elmamessuille, ollen jaossa myös Matka 2015 ja Farmari-messuilla. Esitteen pääjakelu tapahtui messujen lisäksi vuoden aikana kylissä eri puolilla Suomea.

Nyt haluaisimme ottaa mukaan uusia kyliä ja toimijoita vuoden 2016 Tervetuloa kylään -esitteeseen. 

Lähtökohta kyläsivulle on se, että kylältä tulee vähintään yksi iso tai muutamia pieniä ilmoituksia, jolloin kylälle tulee oma puolikas tai koko sivu/aukeama. Kantavana ajatuksena on kylän matkailullinen kokonaisuus, joten palveluista pitää olla tietoa, ei ainoastaan yleistekstiä.

Annamme mielellämme lisätietoa esitteestä ja muista kylämatkailun markkinointitoimista, ja otamme vastaan ideoita ja ajatuksia uusista keinoista viedä maaseutu- ja kylämatkailua eteenpäin!

Lähestymme nyt kyläyhdistyksiä ja kyläasiamiehiä toivomuksella, että voisitte alueenne toimijoille vinkata tästä mahdollisuudesta. Ohessa mediakortti, jota voi laittaa eteenpäin.

Lisätietoa ja vuoden 2015 esite löytyy myös sivuiltamme:
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteiseen kylämatkailun markkinointiverkostoon!
Ystävällisin terveisin,
Jaana Konttinen, puh. 0400 654 614  jaana.konttinen@entra.fi
Soila Palviainen , puh. 045 129 0199 soila.palviainen@entra.fi
Entra Ky
Ketunpesäntie 17
80260 Joensuu

Sähköinen Kyläkirje

Sähköinen kyläkirje kokoaa tietoa kylätoimijoille sekä kylätoiminnasta kiinnostuneille. Sähköinen kyläkirje toimitetaan Pohjois-Savon Kylät ry:n kokoaman kylärekisterin perusteella. Lisäksi Sähköisen Kyläkirjeen voi tilata omaan s-postiin nettisivujemme kautta. Sähköistä kyläkirjettä saa välittää eteenpäin omassa organisaatiossa.

Pohjois-Savon Kylät ry
 
Facebookista löydymme Pohjois-Savon Kylät ry (huom. voit käydä lukemassa mitä tiedotamme Facebookissa, vaikka itse et Facebookissa olisikaan)
 
Twitter Pohjois-Savon Kylat tai @PSKylat