Sähköinen Kyläkirje 6/2015

Julkaistu 01.09.2015
Sähköinen Kyläkirje 6/2015
 
Kyläpäällikkökoulutukset, ilmoittaudu nyt mukaan
Pohjois-Savon yhdistys ja järjestöfoorumi, uutta potkua yhdistysyhteistyöhön 16.9.2015 Kuopio
Valtionvarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2016  maaseudun kehittämisraha (kylätoiminnan valtionapu)
Ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun – Vaikuta verkossa taltiointi 19.8.2015 
Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä kiertää, Pohjois-Savon tilaisuus 14.9.2015
Maailman suurimmat talkoot nuorten hyväksi 14.-20.9.2015!
Sisä-Savon kansalaisopisto koulutuksia yhdistystoimijoille, myös verkossa
Avustuksista tietoa:
Seurantalojen korjausavustukset 2016
Olvi säätiön hakuajat kaksi kertaa vuodessa.
Kunnossa Kaiken Ikää –hanketukihaku
Museoviraston avustuksista 
Tapahtumat:
Teollisuuden ja tekniikan perintö, Juankoski 11.9.-12.9.2015

 

Kylä- ja asukasyhdistys toimijoille koulutusta
Kyläpäällikkökoulutukset 19.9. Honkamäki, Iisalmi ja 24.10. Vehvilä, Suonenjoki

Kyläpäällikkökoulutus on suunnattu ensisijaisesti kyläyhdistysten melko uusille luottamus- ja toimihenkilöille, mutta toki muutkin ovat tervetulleita. Koulutuksen avulla vahvistamme teidän kylätoimijoiden valmiuksia ja osaamista sekä annamme uusia eväitä kylätoimintaan. Koulutukset ovat avoimia kaikille alueemme kylätoimijoille, ilmoittaudu sopivampaan päivään. Koulutuspäivä on maksuton.

19.9.2015 klo 10.00-17.00 Honkamäki, Iisalmi (Kainuuntie 1222a, 74170 Iisalmi)
24.10.2015 klo 10.00-17.00 Vehvilä, Suonenjoki (Siepontie 8, 77600 Suonenjoki)
 
Ohjelma
10.00 Tervetuloa Kyläpäällikkökoulutukseen, aamukahvit
Maaseudun toimijat Pohjois-Savossa
Suomen Kylätoiminta ry, valtakunnallinen järjestö kylien tukena
Mihin paikallista kehittämistä tarvitaan? Miten kehitämme kyläämme?
10.45 Kyläyhdistyksen hallitus tiiminä; vastuut ja velvollisuudet
Yhdistyksen talous, kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus
Sujuvat kokoukset, kunnossa olevat paperit
Kyläyhdistykset jäsenet ja jäsenrekisteri
12.00 Ruokailu (omakustanteinen keittolounas)
13.00 Kylä yhdistys viestii (sisäinen ja ulkoinen viestintä)
           Miten kylä voi hyödyntää sosiaalista mediaa?
14.45 Kahvitauko
15.00 Hyvät käytännöt ja kylien yhteistyö, kylät oppivat toisiltaan
Kylä—kunta yhteistyö, uudenlaisia palveluja
16.00 Kyläyhdistys esittäytyy ja ajankohtaiset asiat
16.30 Aikaa yhteiselle keskustelulle ja päivän päättäminen
 
Ilmoittautumiset kyläasiamiehelle 045-1791070 tai pohjoissavonkylat@gmail.com. Honkamäen koulutukseen 7.9.2015 mennessä ja Vehvilän koulutukseen 12.10.2015 mennessä. Ilmoita nimi, puhelin, sähköpostisi, kyläsi, toimenkuva kyläyhdistyksessä sekä mahd. ruokavaliot. Jos sinulla on jokin toive, mitä haluat koulutuksessa nostettavan esiin tai jokin kysymys mihin haluaisit vastauksen, saa niitä esittää jo etukäteen kyläasiamiehelle. Koulutuksiin otetaan koulutettavat ilmoittautumisjärjestyksessä ja koulutukset järjestetään, kun osallistujia on vähintään 8.

Järjestäjät: Pohjois-Savon Kylät ry, Kaista Savoon—hanke, Suomen Kylätoiminta ry, Maaseudun Sivistysliitto (MSL) ja Keskitientuki –säätiö.

Pohjois-Savon yhdistys ja järjestöfoorumi, uutta potkua yhdistysyhteistyöhön

Uutta potkua yhdistysyhteistyöhön järjestöfoorumi Pohjois-Savossa 16.9. klo 13-16 Kuopio, Majakka Teletie 6 E.

Hyvät Pohjois-Savon yhdistystoimijat ja yhteistyötahot, tervetuloa keskustelemaan yhdistys- ja järjestötoiminnan tulevaisuuden tarpeista Pohjois-Savossa! Keskusteluun ja yhteiseen työskentelyyn virittävät valtakunnalliset järjestöbarometrin tulokset sekä ajankohtaiset kokemukset Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa meneillään olevista kehittämistoiminnoista.

Klo 13.00 Tervetuloa! Ismo Linnus, pj, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry
Klo 13.10 Järjestöjen haasteet valtakunnallisen Järjestöbarometrin kertomana,Päivi Kiiskinen, SOSTE
Klo 13.25 JÄRJESTÖJALOSTAMO – uusia työkaluja järjestökentäntyöhyvinvointiin,Erja Anttonen, HUMAK
klo 13.40 Miun Yhistys - Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma: mitä ratkaisuja yhdistykset ovat ehdottaneet yhdistystoiminnan elävöittämiseen, Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Klo 14.00 Kumppanuudella kohti hyvinvointia – Miten JAKE-hankkeessa on edistetty yhteistyötä?
  Kari Hyvärinen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus,
  Tuomo Eronen Pohjois-Karjalan Kylät ry,
  Hanna Pieviläinen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Klo 14.20 Rakennetaan kumppanuutta Pohjois-Savossa,Seija Korhonen, Pohjois-Savon Kylät ry
Klo 14.30 Kahvit
Klo 14.45 Mitä tehdään Pohjois-Savossa? Yhteinen työskentely
Klo 15.15 Jatkoaskeleet Pohjois-Savossa -työskentelyn yhteenveto ja keskustelua
Klo 16.00 Tilaisuus päättyy
 
Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu kaikille Pohjois-Savon alueen yhdistys- ja järjestötoimijoille sekä yhteistyötahoille. Ilmoittautumiset: www.jelli.fi/ilmoittautuminensavo Lisätietoja: Ismo Linnus, ismo.linnus@neuroliitto.fi, p. 0400 976 741

Valtionvarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2016 

Valtiovarainministeriö julkaisi talousarvioesityksen vuodelle 2016. Esityksen mukaan maaseudun kehittämisen määrärahamomentille myönnetään 1 023 000 euroa. Maaseudun kehittämisen määräraha siirretään takaisin maa- ja metsätalousministeriöön työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kylätoiminnan valtionapuun esitetään suuria leikkauksia. Maaseudun kehittämisen määrärahan arvioitu käyttö jakautuu budjettiesityksen mukaan seuraavasti:

Valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet 488 000 euroa
Kylätoiminnan valtionapu 400 000 euroa
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 67 500 euroa
Saaristoasiain neuvottelukunta 67 500 euroa

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys löytyy tästä linkistä.

Ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun – Vaikuta verkossa taltiointi 19.8.2015 Suonenjoki

Ota sähköiset demokratiapalvelut haltuun – Vaikuta verkossa tilaisuus on taltioitu ja löytyy alla olevasta linkistä. Tilaisuuden kesto on hieman reilu kaksi tuntia, mutta taltiointia pääsee katsomaan myös puhuja kerrallaan, kun klikkaa linkin alareunasta puhujan nimeä. Kiitos osallistujille!

http://www.mediaserver.fi/live/oikeusministerio

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä kiertää, Pohjois-Savon tilaisuus 14.9.2015

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän verkosto kiertää kaikissa Suomen maakunnissa, joiden alueella on merkittävissä määrin harvaan asutuksi maaseuduksi luokiteltavaa aluetta. Viime vuonna ryhmä vieraili Lapissa, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Kainuussa.

Pohjois-Savon tilaisuus pidetään 14.9.2015 kello 8.30 alkaen Pohjois-Savon liitossa. Tilaisuuden ohjelma liitteenä. Ilmoittautumiset osoitteeseen teemu.juntunen@pohjois-savo.fi viimeistään 4.9.2015. Ilmoita myös mahdollinen erityisruokavalio.

Tietoa Hama-verkostosta:

YTR:n verkostoista Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkoston tehtävänä on edistää Maaseutupoliittista kokonaisohjelman toimenpiteiden toteutumista harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. HAMA-verkostolla on maantieteellisesti ja osaamiseltaan laajapohjainen asiantuntijaryhmä, jonka jäseneksi tai ainakin ”tiedoksi-listalle” toivotaan eri puolilta Suomea henkilöitä, joita toiminta kiinnostaa. http://www.maaseutupolitiikka.fi/mita_teemme/harvaan_asuttu_maaseutu

Maailman suurimmat talkoot nuorten hyväksi 14.-20.9.2015! Kalakukko ry

Maailman suurimmat talkoot on kaikille avoin kampanja. Nyt ei talkoilla rahoituksen vaan yhdessä tekemisen ja nuorten vuoksi, samalla voi osallistua kilpailuun, jossa on huippuhyvät palkinnot!

Voitte osallistua järjestämällä omat talkoot, osallistumalla muiden talkoisiin ja/tai haastamalla lisää porukkaa miljoonajahtiin. Talkoiden aihe on melko vapaa: nuoret saavat tehdä mitä vaan talkoita ja entiset nuoret talkoita, jotka jotenkin hyödyttävät nuoria. Järjestöt voivat esim. tehdä varainhankintaa, jalostaa nuorten ideoita talkoiksi tai tehdä imagomarkkinointia. Kouluissa talkootyö voidaan vaikka jakaa useamman luokan kesken ja kerätä esim. varoja luokkaretkeä varten. Lähde mukaan ja haasta toisetkin!

Talkoiden ja talkoosuoritusten pitää tapahtua 14. - 20.9. 2015 välisenä aikana, muuten päivä ja ajankohta on oma valintanne. Vain yksikin talkootunti riittää osallitumiseen.

Kalakukko järjestää myös omat talkoot, joihin olet tervetullut! Talkoissa suunnitellaan ja työstetään nuoriin kohdistuvia kehittämishankkeita. Kalakukon teemahanke, ” Nuorten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet” käynnistyy tänä syksynä. Siihen liittyen pidämme vkolla 38 suunnittelutalkoot, olemme Kalakukossa käytettävissänne nuoriin liittyvän hankesuunnittelun apuna erityisesti tuolloin, toki muulloinkin! Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä! Tervetuloa mukaan!

Sisä-Savon kansalaisopiston koulutuksia yhdistystoimijoille

Yhdistyshallinnon ABC

Pöhinä-hanke kutsuu yhdistysväen kaikista yhdistyksistä mukaan koulutukseen, jossa tehdään myös strategista suunnittelua yhdistyksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Mielellään kaksi osallistujaa jokaisesta yhdistyksestä mukaan!

 Yhdistyshallinnon perusteet
o yhdistystoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet
o hallitustyöskentely Yhdistyksen taloushallinto
o kirjanpidon perusteet
 o tilinpäätös ja toiminnan/tilintarkastus
o taloushallinto hallituksen työn tukena Yhdistystoiminnan suunnittelu ja raportointi
o yhdistyksen vuoden kierto, vuosiraportoinnin ja suunnittelun sykli
o toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja toimintakertomus
o pidemmän strateginen suunnittelun tarve ja toteutus
 
Kurssin tuottaa Pöhinä-hanke ja se on osallistujille ilmainen.
Ilmoittautuminen 23.8.2015 14:00: - 10.11.2015 15:00
Opettaja: Tero Kankaanperä
Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100
Opetuspaikka: Futuria, kirjasto: Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki
Päivä ja kello: Pe 13.11.2015 :17.00-19.30 La 14.11.2015 :10.00-15.30,  9 oppituntia

Yhdistyksen viestintäkoulu

Pöhinä-projekti järjestää yhdistyksille tehoviestinnän luentosarjan syksyllä 2015. Tule kuulemaan viestinnän opettajan ja lehden tuottajan sekä opiston omat vinkit tiedottamiseen! Mahdollisuus osallistua verkon välityksellä myös kotona, muista mainita ilmoittautuessa! Hyvää ohjelmaa myös porukan tupailtaan! Neljän tunnin AC-kurssi on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäinen viestintä tarkoittaa yhdistyksen tiedottamista omille jäsenilleen, ulkoinen viestintä tarkoittaa tiedottamista ulkopuolisille toimijoille kuten valtion ja kunnan virastoille. Yhdistyksen pitää valita tiedotusvastaava joka vuosi.

1.10. Jäsenviestintä, Eija Kiiskinen - miksi viestin ( mitä asiaa), esimerkkejä - miten viestin (kirjoitustyyli ym. , esimerkkejä - milloin viestin 8.10.Jäsenviestintä, Eija Kiiskinen - kielen rakenne, esimerkkejä - viestin rakenne, esimerkkejä - viestin perillemeno, varmistukset     22.10. Tiedottaminen yhdistyksen ulkopuolelle, Eija Kiiskinen - yhteistyökumppanit, luettelo kontakteista, yhteydenpito - tiedotettavat asiat, tiedotustyyli - tiedotuskalenteri - viestin perillemeno, varmistukset                                                                                                   29.10. Opiston hallinnon tiedotusvinkit, Minna Rönkkö ja Kirsti Häkkinen -oman alueen tapahtumakalenterit -maakunnallinen tiedottaminen -lehdistösuhteiden luonti -facebook-tiedottaminen -kotisivujen käyttö tiedottamisessa

Ilmoittautuminen  1.7.2015 14:00:- 28.9.2015 15:00:
Opettaja: Eija Kiiskinen
Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100,
Opetuspaikka: Suonenjoen uusi lukio, luokka L130 (fy-ke): Koulukatu 21, 77600 Suonenjoki
Päivä ja kello: To:18.00-19.00
Syyslukukausi: 1.10.2015 -29.10.2015,  5,32 oppituntia

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  https://www.opistopalvelut.fi/sisasavo/index.asp

Seurantalojen korjausavustukset 2016

Suomen Kotiseutuliitto julistaa haettavaksi vuoden 2016 seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset tulee toimittaa Kotiseutuliittoon viimeistään 30. syyskuuta 2015 (postileima riittää).

Avustukset on tarkoitettu työväenyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen, pienviljelijäin yhdistysten ja osastojen, raittiusyhdistysten, marttayhdistysten, VPK-yhdistysten, kotiseutuyhdistysten, maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, kyläyhdistysten, puolueosastojen ja urheiluseurojen omistamien seurantalojen korjauksia varten. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhdistyksen omistaman seurantalon korjaamiseen. EU-rahoitusta saaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta.

Korjausavustuksista päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat seurantaloja ylläpitävien yhdistysten keskusjärjestöjä. Neuvottelukunnassa on lisäksi edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Museovirastosta ja Suomen Kuntaliitosta.

Avustuksien myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat. Avustushakemus täytetään joko verkkopalvelussa tai paperilomakkeella B:1. Sähköinen haku on auki 30.9. klo 16 saakka. Ohjeet, linkki sähköiseen hakupalveluun sekä tulostettava hakulomake löytyvät Kotiseutuliiton sivuilta osoitteesta www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/avustuksen-hakeminen

Hakulomakkeen voi myös tilata Suomen Kotiseutuliiton toimistosta puh. (09) 612 6320 tai toimisto @ kotiseutuliitto.fi.

Lisätietoja
Rakennustutkija Johanna Hakanen, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3221, johanna.hakanen @ kotiseutuliitto.fi
Hankesihteeri Sanna Käyhkö, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 6126 3223, sanna.kayhko @ kotiseutuliitto.fi
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Olvi säätiön hakuajat kaksi kertaa vuodessa

OLVI-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja
lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, vähävaraisten
lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen.
Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin vähävaraisten, lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön
Vaihto-opiskeluun ulkomailla eikä pro gradu -tutkimukseen myönnetä apurahoja. Ei myöskään palkanlisänä, työharjoitteluun, julkishallinnon piiriin kuuluville laitokseille ja yhteisöille eikä voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan.
Säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuosittain:
-   keväthaku 1.1. - 31.3.
-   syyshaku 1.7. - 30.9.
Säätiön hallitus tekee päätökset apurahoista keväthaussa kesäkuussa ja syyshaussa joulukuussa. Kaikki päätökset ilmoitetaan saajille sähköisen apurahajärjestelmän kautta.
Säätiö vastaanottaa hakemuksia ainoastaan verkkopalvelun kautta.

Kunnossa Kaiken Ikää -hanketukihaku

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:
  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.
Hae hanketukea sähköisellä lomakkeella!

Museovirasto vastaa valtion talousarviossa Museovirastolle siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta.

Museovirasto jakaa:
Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille.
Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.
Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Ensisijaisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen.
Rakennusten entistämisavustukset (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttävään korjaamiseen.
Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.
Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon (Hakuaika 1.9.-30.11.2015)
Maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen mukaisena.
Perinnealusten entistämisavustukset
Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen. (Haku alkaa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuonna 2016).

Vuonna 2016 myönnettävät avustukset julistetaan haettavaksi edellisen vuoden syksyllä. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Hakemukset toimitetaan 30.10. klo 16.15 mennessä postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen museovirasto.kirjaamo@nba.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2 a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon. Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Lisäksi mm. opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö tukevat valtionavuin ja muilla avustuksilla kulttuuriperintöalaa ja alan hankkeita. EU-hankkeisiin voi saada tukea esimerkiksi rakennerahastojen kautta tai eri EU-ohjelmista.

Tietoa muiden tahojen myöntämistä avustuksista:
 
Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista kulttuurialalle
Tietoa ympäristöministeriön avustuksista kulttuuriympäristön vaalimiseen
Tietoa alueellisten ympäristökeskusten avustuksista rakennusperinnön hoitoon

Tervehdys Juankoskelta ja Koillis-Savosta!

Toivotamme Teidät tervetulleiksi Juankoskelle, jossa tutustumme aidossa ympäristössä Itä-Suomen ensimmäisen teollisuuslaitoksen, Strömsdalsbrukin perintöön, raudan- ja puunjalostuksen vaiheisiin.  Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Järjestäjinä Juankosken Kulttuurihistoriallinen seura, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto.

Perjantaina 11.9.2015 aamupäivästä on draamaopastettu kierros Ruukkialueella sekä mielenkiintoinen seminaaripäivä luentoineen, jotka varmasti kiinnostavat niin matkailualan toimijoita kuin kotiseutu- ja kulttuurialan ihmisiä. Luennoitsijoina ovat teollisen historian  ja kulttuurimatkailun asiantuntijat. Kuulemme Suomen ruukkien historiasta ja nykypäivästä sekä teollisuuden kehittymisestä Juankoskella ja sen erikoispiirteistä. Lisäksi perehdymme teolliseen ympäristöön kulttuurimatkailukohteena sekä Euroopan seminaarin terveisten myötä saamme näkökulmaa eurooppalaiseen teollisuusperintöön ja kulttuurimatkailun tilanteeseen. Iltapäivästä lounaan jälkeen on tutustumisretki järvimalmin pasutukseen ja harkkohyttiin Säyneisissä sekä kellonvalantaan Kaavilla tai vaihtoehtoisesti tutustuminen Ruukkialueeseen, museoihin ja paikalliseen kartonkitehtaaseen, viiratehtaaseen sekä sähkövoimalaitokseen.

Yhdistettynä lauantain 12.9.2015 ”Teollisuus ja tekniikka tutuksi” -tapahtumaan voi Juankoskelle tulla viettämään monipuolisen ja antoisan syysviikonlopun 11. – 12.9.2015. Lauantaina kuulemme mielenkiintoisen luennon Hyttirenki Petter Jäderbergin rikoksista sekä voimme tutustua Ruukkialueeseen, museoihin, paikalliseen viiratehtaaseen ja sähkövoimalaitokseen sekä Kaavilla Juutilan kellovalimoon.

Lauantai-päivän kruunaa Juantehtaan soittajien konsertti, jossa samalla saamme tietoa soittimista ja niiden tekniikasta.

Perjantain seminaariin on ennakkoilmoittautumiset viimeistään 4.9.2015 mennessä: ruukki@masuunibrunou.fi. Lauantai-päivän ilmoittautumiset ovat paikan päällä. Ryhmiltä pyydämme ennakkoilmoittautumista. Tarkemmat tiedot sekä seminaari- ja tapahtumapäivien osallistumismaksut ilmenevät oheisesta ohjelmasta. Lisätietoja: Tuija Lepistö puh. 040 708 1967 ja Marja-Sisko Pihl puh. 0400 567 257.

Sähköinen Kyläkirje

Sähköinen kyläkirje kokoaa tietoa kylätoimijoille sekä kylätoiminnasta kiinnostuneille. Sähköinen kyläkirje toimitetaan Pohjois-Savon Kylät ry:n kokoaman kylärekisterin perusteella. Lisäksi Sähköisen Kyläkirjeen voi tilata omaan s-postiin nettisivujemme kautta. Sähköistä kyläkirjettä saa välittää eteenpäin omassa organisaatiossa.

Pohjois-Savon Kylät ry

Facebookista löydymme Pohjois-Savon Kylät ry  (huom. voit käydä lukemassa mitä tiedotamme Facebookissa, vaikka itse et Facebookissa olisikaan)

Twitter Pohjois-Savon Kylat tai @PSKylat

Kotisivut www.pohjois-savonkylat.fi