Sähköinen Kyläkirje 4/2015

Julkaistu 13.05.2015

Sähköinen kyläkirje 4/2015

Kansalaisaloite: Sorateiden kunnossapito turvattava lainsäädännöllä
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän blogi: Soratiet ja jättitehtaat
Avoimet Kylät – ihmisten kokoiset ideat Pohjois-Savossa
Maaseuturahaston haut ovat osittain avautuneet ja Hyrrä pyörähtänyt käyntiin
Retkeilyreiteistä kansainvälistä liiketoimintaa – koulutus
Palveluvelvoite maaseudulla
Maaseudun uusi aika tutkijatapaaminen Säkylässä
Tulossa:             Syksyllä Kyläpäällikkö-koulutuksia
                          Lokaali 2015 Raahe

Kansalaisaloite: Sorateiden kunnossapito turvattava lainsäädännöllä

Pohjois-Savon Kylät ry. on tehnyt kansalaisaloitteen sorateiden kunnossapidon turvaamiseksi. Tiestön kunnossapitoa on monilta eri tahoilta viime vuosina pyritty edistämään erilaisilla kannanotoilla, lausunnoilla ja pyynnöillä. Maaseudun asukkaat ja useat järjestöt ovat yrittäneet vaikuttaa asiaan ja kirjelmiä on tehty lukuisia. Ja kuinka moni yksittäinen kansalainen on soittanut tienkäyttäjän linjalle?  Asia ei ole edennyt ja valtion ylläpitämien sorateiden kunto heikkenee vauhdilla. Kansalaisten peruspalvelujen saatavuus, toimeentulo ja mahdollisuus harjoittaa elinkeinotoimintaa on turvattava maaseudun ja haja-asutusalueiden sorateiden varsilla asuville. Tiestön kunnossapito vaikuttaa suoraan biotalouden, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon raaka-aineiden saatavuuteen. Kansalaisten tulee olla yhdenvertaisia.  Laki saariston kehityksen edistämisestä turvaa saariston liikenne- ja kuljetuspalvelut. Vastaava lainsäädäntö tarvitaan myös maaseudun sorateiden varsilla asuville.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä on tehnyt viime vuonna selvityksen, jossa pyritään löytämään ratkaisu, millä liikenneväylien korjausvelka voidaan saada kuriin ja millaisia uusia rahoitusmalleja tähän tarvitaan. Sorateiden osalta työryhmän selvitys on karu: ”Sorateiden kelirikko-ongelmat lisääntyvät hieman sekä keväisin ja syksyisin, sillä kaikkiin tarvittaviin korjauksiin ei ole mahdollisuuksia. Samalla nopeus- ja painorajoitukset lisääntyvät ja päivittäistä käytettävyyttä ei voida välttämättä taata.”

Ongelmat ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Erityisesti painorajoitettujen teiden määrä on kasvanut sadoilla kilometreillä. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta teiden päivittäinen käytettävyys on pystyttävä takaamaan lailla.

Nyt on aika toimia, jotta jatkossakin voimme valita asuinpaikkamme, saada raaka-aineita sorateiden varsilta sekä harjoittaa yritys- ja elinkeinotoimintaa muuallakin kuin kaupungeissa ja isojen valtaväylien varsilla!  Toivomme, että saamme Kansalaisaloitteen etenemään eduskunnan käsittelyyn ja sitä kautta lainvalmisteluun.

Aloitteen voi allekirjoittaa 4.11.2015 saakka: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1247

Tarvitset aloitteen kannattamiksi sähköisesti pankkitunnisteet, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Aloitetta voi kannattaa paperilomakkeelle, lomake löytyy kansalaisaloite.fi sivulta.

Pohjois-Savon Kylät ry:n puolesta lisätietoja ja kansalaisaloitteen vireillepanijat

Merja Kaija                                                                                      
045-1791070                                                                                       
pohjoissavonkylat@gmail.com                                                     
Seija Korhonen   
0400-835055
Minna Makkonen
0400-544204

Maaseutupolitiikan yhteistyötyöryhmän sivuilla blogi sorateistä ja jättitehtaista

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on yhteistyöelin ja laaja verkosto, joka kehittää maaseutua ja edistää maaseudun huomioon ottamista päätöksenteossa. Yhteistyöryhmästä löydät tarkemmin tietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

www.maaseutupolitiikka.fi

Soratiet ja jättitehtaat Heli Siirilän blogi aiheesta.

Avoimet Kylät – ihmisten kokoiset ideat 26.6.-28.6.2015

Pohjois-Savon Kylät ry sai Pohjois-Savon rahastolta avustusta Avoimet Kylät –tapahtuman järjestämiseen. Avustuksen turvin tapahtumaa voidaan markkinoida aiempaa laajemmin. Jos oma kylänne haluaa mukaan tapahtumaan, ota yhteys pikaisesti kyläasiamieheen. Tiedot kyliltä tarvitaan piakkoin, jotta pääsemme käsiksi markkinoinnin suunnitteluun ja kohdistamiseen.

Lue lisää tapahtumaan osallistumisesta Pohjois-Savon Kylät ry:n sivuilta.

Merja Kaija, kyläasiamies 045-1791070

Suurin osa maaseudun yritys- ja hanketukien hauista on avautuvat 11.5.

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on avautunut ensimmäistä kertaa sähköisenä. Suurin osa hauista on alkanut 11.5.2015, jolloin haettavaksi tulevat maaseudun yritystuet, osa yleishyödyllisistä investointi- ja kehittämishankkeista, tiedonvälityshankkeet,  valtakunnalliset koordinaatiohankkeet sekä maaseudun innovaatioryhmien (EIP) hankkeet.

Koulutushankkeiden sekä yhteistyötoimenpiteen mukaisten hankkeiden haku aukeaa kesäkuussa. Kesäkuussa aukeaa myös vesihuolto- ja kyläverkkoinvestointien haku. Päätöksenteko alkaa syksyllä.

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Hyrrä-palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Sähköiseen asiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lisäksi hakijan tulee huolehtia ennen hakemuksen tekemistä, että hänellä on kirjautumiseen tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman Katso-tunnistetta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Leader-ryhmät neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014?2020.

Perustamis- ja investointitukea yrityksille

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät, maatilakytköstä ei vaadita. Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen.

Yritysten investointitukea myönnetään tuotantotilojen tai uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Yrittäjä voi saada tukea myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää esimerkiksi kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai rakentaa uusi.

Hanketuissa monia mahdollisuuksia kehittämiseen

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Pohjois-Savossa toimivat Leader –ryhmät, lisätietoa Leader-ryhmien kotisivuilta, kannattaa liittyä oman alueen Leader-ryhmän sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi kotisivujen kautta

Ylä-Savon Veturi ry  http://www.ylasavonveturi.fi/

Pohjois-Savon Ely-keskus Suora linkki Maaseudun kehittäminen sivulle

tai Pohjois-Savon ELY-keskuksen nettisivuilta www.ely-keskus.fi  -> Pohjois-Savo -> Elinkeinot -> Maaseutuelinkeinot -> Maaseudun kehittäminen

Palveluvelvoite maaseudulla opas julkaistu

"Palveluvelvoite osana palvelujen tuottamista:

Mikä on palveluvelvoite ja mihin sitä tarvitaan? Entä milloin se on käyttökelpoinen työkalu palveluiden turvaamisessa maaseudulla? Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa palveluvelvoitemenettelystä:

• kuntien päätöksentekijöille, joiden tehtävänä on päättää,
miten kunta tuottaa välttämättömät peruspalvelut
• valmistelijoille, joiden tehtävänä on kunnassa toteuttaa palveluvelvoitemenettely
• palveluntuottajille, joita kiinnostavat sellaiset palvelut,
alueet ja asiakasryhmät, joissa markkinaehtoinen tuotanto
ei ole mahdollista"

Voisiko tästä menettelystä olla apua täällä maaseudun kunnissa tiettyjen välttämättömien palvelujen järjestämiseen? Voisiko tätä hyödyntää maaseudun kehittämishankkeissa? Oppaassa kerrotaan myös asian linkittymisestä lainsäädäntöön (1.5.2015 voimaan tuleva kuntalaki) sekä käytäntöjä muualta EU:sta.

Linkki sähköiseen oppaaseen Palveluvelvoite maaseudulla. 

Retkeilyreiteistä kansainvälistä liiketoimintaa –koulutus

Luontomatkailu, -kokemukset ja hyvinvointiin liittyvät matkailutuotteet ovat nousevia trendejä. Suomalainen luonto, vesistöt, metsät ja neljä vuodenaikaa tarjoavatkin monia mahdollisuuksia retkeily- ja luontomatkailun kehittämiseen.

Savonia-ammattikorkeakoulun avoin amk toteuttaa Retkeilyreiteistä kansainvälistä liiketoimintaa -koulutuksen Microkadun kampuksella, Microkatu 1, Kuopio tilassa B2019 maanantaina 25.5.2015 klo 8.30-15.30. Päivän aikana Pirjo Räsänen, luontomatkailun asiantuntija ja Outdoors Finland Etelä -projektipäällikkö kertoo mm. miten luontomatkailutuotteista tehdään kansainvälistä liiketoimintaa ja samalla keskustellaan Pohjois-Savon retkeilyreittien sekä luontokohteiden kehittämistarpeista. Linkin takana on päivän ohjelma ja ilmoittautumisohjeet. Koulutuksen hinta 20 €. Linkki retkeilymatkailun suunnitteluoppaaseen.

Halukkaiden on lisäksi mahdollista kouluttautua syksyn 2015 aikana kahden lisäkoulutuspäivän kautta virallisiksi reitistöluokittelijoiksi.

Ilmoittautumiset pe 15.5.2015 mennessä oheisesta linkistä https://www.webropolsurveys.com/S/204F8B5C83EDA344.par

Lisätietoja tiina.kuosmanen@savonia.fi tai puh 044 785 6097

Maaseudun uusi aika tutkijatapaaminen Säkylässä

Tämän vuoden Maaseudun uusi aika yhdistyksen tutkijatapaaminen järjestetään 27 – 28.8.2015 Säkylässä Satakunnassa. Tapaaminen on tarkoitettu kaikille maaseudusta kiinnostuneille henkilöille, niin tutkijoille, kehittäjille kuin viranhaltijoille. Tämän vuoden teemana on ”Maaseutu markkinoilla”.

Linkin takana lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet.

Tulossa syksyllä Kyläpäällikkö-koulutuksia

Syksyllä järjestetään Pohjois-Savon Kylät ry:n toimesta 2-3 kpl kyläpäällikkökoulutuksia. Lisätietoa tulossa jäsentiedotteessa sekä sähköisessä kyläkirjeessä. Kyläpäällikkö-koulutuksia järjestämään myös seuraavina vosina.

Lokaali 2015 Raahe 5.-6.9.2015. Luvassa on mm. kylien tori ja kyläretkiä.

Lisätietoja Facebookissa https://www.facebook.com/lokaalitapahtuma

 

Pohjois-Savon Kylät ry