Sähköinen Kyläkirje 1/2015

Julkaistu 30.01.2015
Mistä löytyy Pohjois-Savon Vuoden kylä 2015?
Kylätoiminnan tiennäyttäjää, Maaseututoimijaa ja Valtakunnan Kylähullua etsitään!
Kylien turvallisuus: Pahasti poikki –opas sekä Turvalliset ja elinvoimaiset kylät
Suomen Leader-ryhmät (54 kpl) valittu - Pohjois-Savossa kolme Leader-ryhmää
Kylien oivalluksia esittelyssä
Kylien juttuvinkkejä Radio Sandelsiin
Lähetä terveiset kylältä Instagamissa #kylätoiminta
Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja Yhteisöhautomo-hankkeesta
”Kylien tulevaisuus” Kuisma ja Mäkelä
Kyläkumppani-hanke Pieksämäki, vinkkiä kylien yhteishankkeeseen
HINKU-hanke kirjoitti kylävinkkioppaan
Tulomuuttajan palvelumalli Aisaparista
 
Sähköisessä Kyläkirjeessä on heti vuoden alussa paljon tietoa ja hyviä käytäntöjä jaossa. Linkkien kautta saa lisätietoa, paljon vinkkejä ja innostusta kylä- ja asukastoimintaan. Mukavia lukuhetkiä Sähköisen Kyläkirjeen parissa, Merja Kaija kyläasiamies. 

Mistä löytyy Pohjois-Savon Vuoden kylä 2015?

Pohjois-Savon Vuoden kylää 2015 haetaan ehdotusten perusteella koko Pohjois-Savon alueelta. Aiemmin kylät ovat voineet vain itse hakea Vuoden Kylä -titteliä, mutta nyt Vuoden Kylää voivat ehdottaa muutkin. Ehdotuksia Vuoden Kylästä otetaan vastaan nettisivujen lomakkeen kautta sekä postitse 1.2.–15.3.2015 välisenä aikana. Ehdotus lomakkeen löydät tämän linkin takaa. 

Saapuneiden ehdotusten perusteella Pohjois-Savon Kylät ry:n hallituksesta koostuva raati päättää valittavan kylän, jota ehdotetaan Pohjois-Savon Liitolle valittavaksi Pohjois-Savon Vuoden kyläksi 2015. Raati pyytää kyliltä tarvittaessa lisätietoja ehdotetun kylän toiminnasta valinnan tueksi.

Voittajakylä ilmoitetaan Valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kilpailuun, jonka järjestää vuosittain Suomen Kylätoiminta ry. Kylä voi olla myös kaupunginosayhdistys. Toiminnan tulee olla aktiivista, monipuolista, luovaa ja kylää kehittävää. Suomen Kylätoiminta ry:n Valtakunnallinen vuoden kylä kriteerit otetaan huomioon valintaa tehdessä. Maakuntien tekemien ehdotusten joukosta Suomen Kylätoiminta ry valitsee aktiivisimman esimerkin. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Valtakunnallinen Vuoden Kylä valitaan vuosittain ja palkitaan juhlallisessa paikallistoimijoiden Lokaali-tapahtumassa syyskuussa.

Vuoden Kyläksi Pohjois-Savosta ei voida esittää kuitenkaan kylää, joka on saanut tittelin viimeisen 6 vuoden aikana. Näitä ovat: Kauppilanmäki (Vieremä), Etelä-Tuusniemi (Tuusniemi), Paisua (Sonkajärvi), Sorsakoski (Leppävirta), Talluskylä (Tervo) ja Kumpusen Kylä (Siilinjärvi). Myöskään Valtakunnan Vuoden Kylää 2013 Soinilansalmea (Leppävirta) ei voi esittää. Mikäli esittää aiemmin palkittua kylää, tulee toiminnan olla kehittynyt edellisestä valinnasta.

Lisätietoja Kyläasiamies Merja Kaija, 0451791070  tai pohjoissavonkylat@gmail.com   Postitse ehdotukset: Pohjois-Savon Kylät ry, Vuoden kylä ehdotus, Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi

Kuka ansaitsee Kylätoiminnan tiennäyttäjä -palkinnon?

Etsimme kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty aina vuodesta 1999 lähtien.

Kuka on Vuoden Maaseututoimija?

Valtakunnalliseksi Maaseututoimijaksi etsitään henkilöä, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti kylätoiminnassa, Leader-toiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Mikäli tunnet tai tiedot henkilön, jota voisi esittää Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi tai Maaseututoimijaksi, ota yhteus Kyläasiamies Merja Kaijaan, 0451791070.

Valtakunnan kylähullut XIII virallisen kylähullun paikka on nyt auki

Nyt on aika etsiä kolmastoista valtakunnan virallinen kylähullu kahdeksi vuodeksi kesästä 2015 - kesään 2017. Virallinen kylähullu toimii Suomalaisen kylätoiminnan tienäyttäjänä, tulevaisuuden väkevänä visioijana. Haemme henkilöä, joka ennakkoluulottomasti, vahvalla tahtotilalla ja itsensä ”peliin” laittaneena on aikaan saanut merkittävää, konkreettista jälkeä. Tällä hetkellä titteliä pitää hallussaan Heikki Kumpula Haapajärven Kuusaan kylältä. Hakemisen tulee tapahtua muiden kuin ehdokkaan itsensä toimesta.  Kylähullun valinnan suorittaa arvovaltainen valintaraati. Valinnasta ei voi valittaa. Viimeiseksi valittu virallinen kylähullu vastaa seuraajansa valinnasta ja nimittää valintaraadin valitsemaan seuraavan virallisen kylähullun vuonna 2017. Valtakunnan Kylähullun arvonimi on elinikäinen. Ei periydy. Haku on avoinna 16.1-16.4.2015.  Kirjalliset hakemukset tulee jättää os. Haapajärven Kehityskeskus Oy, toimitusjohtaja Hannu Vuorela, Kustaa Vaasankatu 2, 85800 Haapajärvi. Katso tarkemmin www.kylahullu.net

Kylien turvallisuus

Pohjois-Savossa kylien turvallisuus on noussut keskusteluun alkuvuoden sähkökatkojen takia. Ovatko teidän kylällä turvallisuus asiat kunnossa ja vai eikö turvallisuutta ole pohdittu ollenkaan. Yhtenä mahdollisuutena on varustella kylätaloa turvallisuus ja poikkeusolot huomioiden. Onko kylällä enää kenelläkään lankapuhelinta? Löytyykö aggregaattia keneltäkään? Kuka osaa antaa ensiapua? Mihin voi ottaa yhteyttä ja mistä voi saada apua poikkeusoloissa? Pahasti Poikki-oppaassa muistutellaan jokaisen omaa varautumista pitkiin sähkökatkoihin.

Turvalliset ja elinvoimaiset kylät

Sisäministeriön oppaassa Turvalliset ja elinvoimaiset kylät kerrotaan miksi kylien turvallisuustyö on tärkeää, miten sitä voidaan tehdä ja ketä tulisi ottaa työhön mukaan. Julkaisussa tarkastellaan laajasti miten kyläturvallisuus liittyy koko kunnan, maakunnan turvallisuuteen sekä maan sisäiseen turvallisuuteen. Julkaisussa on käytännön esimerkkejä ja kokemuksia miten kyläturvallisuutta voidaan toteuttaa eri puolilla Suomea. Turvallisuudessa on monia ulottuvuuksia arjen turvallisuus, liikenneturvallisuus, sään ääri-ilmiöt sekä turvallisuuden tunteen säilyttäminen kylillä. Yhteistyönä kyläturvallisuutta voidaan kehittää yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja vapaaehtoiskentän kanssa. Tärkeintä kylän turvallisuussuunnitelman kannalta on, että kyläläiset ovat itse siinä mukana.

Sisäministeriö Turvalliset ja elinvoimaiset kylät oppaassa todetaan; Kyläläiset ovat kylän turvallisuuden asiantuntijoita. He tietävät millaisia turvattomuutta lisääviä tai turvallisuuden tunnetta heikentäviä asioita kylällä on. He ovat myös parhaita asiantuntijoita kertomaan, mitä näille asioille voitaisiin tehdä. Tämä asiantuntemus on tärkeää saada käyttöön kylän turvallisuuden parantamisessa mutta myös laajemmin kunnan turvallisuustyön käyttöön.

Kylien ja yleensä turvallisuuden suunnitteluun liittyvät linkit:

Turvalliset ja elinvoimaiset kylät Sisäministeriö

Paikallinen turvallisuus Prosessi tutuksi Sisäministeriö ja Rikoksentorjuntaneuvosto

Turvallisuussuunnittelu sivusto, jossa paljon tietoa turvallisuusasioihin liittyen. www.turvallisuussuunnittelu.fi

Suomen 54 Leader-ryhmää on valittu – Pohjois-Savossa toimii kolme paikallista ja aktiivista maaseudun kehittäjää

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi 54 Leader-ryhmää, jotka kehittävät maaseutua kaikkialla Suomessa. Leader-ryhmät ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, jotka rahoittavat alueensa yrityksiä ja erilaisia kehittämishankkeita. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 Leader-ryhmille on varattu 300 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. EU:n osuus on 42 %, valtion 38 % ja kuntien rahoitus 20 %. Kaikki kunnat ovat sitoutuneet Leader-ryhmien osarahoitukseen. Yksityisen rahoituksen tavoite on 35 % kokonaisrahoituksesta. Pohjois-Savon Leader-ryhmien suunta-antava julkinen rahoituskehys on yhteensä 14,8 miljoonaa euroa jakaantuen Leader – ryhmien kesken: Mansikka ry:n 3,6 milj. euroa, Kalakukko ry:n 5,95 milj. euroa ja Ylä-Savon Veturin 5,28 miljoonaa euroa.

Leader-rahoitusta päästään myöntämään sen jälkeen, kun kaikki toimeenpanoasetukset ja -määräykset sekä sähköinen HYRRÄ -asiointipalvelu ovat valmiita. Hanke-ja yritystukien haku avautuu ministeriön alustavan arvion mukaan huhtikuussa. Rahoituspäätösten teko siirtynee syksyyn 2015. Lue koko tiedote täältä.

Katso-tunnisteet ja Hyrrä-palvelu

Tulevalla kaudella rahoitusta haetaan pääosin sähköisesti Hyrrä-palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Hyrrä-palveluun kirjautumista varten tarvitset Verohallinnon ylläpitämän Katso-tunnisteen. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa https://yritys.tunnistus.fi/

Leader- ryhmillä on uudet nettisivut, käy kurkkaamassa. Saat myös sivuilta lisätietoa Pohjois-Savon Leader-ryhmistä:

Mansikka; Sanna Kauvosaari, 0405325310                  www.mansikkary.fi             

Kalakukko; Jaana Paananen, 0405103258                  www.kalakukkory.fi

Ylä-Savon Veturi; Maria Hartikainen, 0440760773       www.ylasavonveturi.fi             

Kylien oivalluksia esitelty; Maaseudulla on monipuolista yrittäjyyttä ja vapaaehtoistoimintaa

Maaseudun asukkaat osallistuvat aktiivisesti oman elinympäristönsä kehittämiseen. Suomessa on yli 3 000 rekisteröitynyttä kyläyhdistystä, ja monella kylällä oman kylätalon ympärille on syntynyt uutta eloa. Yhteisten harrastusten lisäksi monitoimikylätaloilla tehdään nykyään myös bisnestä. Vuosien 2007−2013 aikana Leader-ryhmät ovat rahoittaneet yleishyödyllisiä hankkeita 70,8 miljoonalla eurolla. Näistä valtaosa on ollut panostuksia ympäristön tilaan ja elämänlaatuun: leikkipaikkoja ja kylätalojen kunnostamisia ja erilaisia tapahtumia eukonkannosta Reino-futiksen MM-kilpailuihin. Leader-rahoituksen avulla on myös synnytetty lähes 400 uutta työpaikkaa ja säilytetty 2 500. Yhteinen tekijä on ideoiden kumpuaminen paikallisista tarpeista.

Lue lisää käytännön oivalluksia Maaseutu.fi sivustolta.

Kylien juttuvinkkejä Radio Sandelsiin

Kylien juttuvinkkejä kannattaa toimittaa Radio Sandelsiin:  toimitus(a) radiosandels.fi Kyseessä on kesällä avautunut uusi kanava, joka kuuluu sekä Iisalmen että Kuopion seudulla. Paikallinen radiokanava, ottavat mielällään vastaan paikallisia juttuvinkkejä.

http://www.kylatoiminta.fi/

Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja Yhteisöhautomo-hankkeesta

Pohjois-Pohjanmaalla on ollut viiden Leader-ryhmän yhteinen kylien kehittämishanke (Yhteisöhautomo-hanke), jonka loppujulkaisuna on syntynyt hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on kokeiltu yhteistyössä paikallisten yhdistysten, kylien toimijoiden sekä kuntien viranhaltijoiden kanssa. Toimintatavat, joita oppaassa esitellään, ovat kaikkien yhteisöjen ja paikallistoimijoiden sovellettavissa omalle alueelleen ja omaan toimintaan. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ollut käytännönläheisyys sekä paikallinen tarve ja osaaminen.

Oikein mielenkiintoinen oli kyläkartta, jota voi käyttää kylän kehittämisen tukena. Lisäksi hanke on toteuttanut hyvien käytäntöjen kortit kylätoiminnan kehittämisen tueksi, kannattaa tutustua.

Toivottavasti opas kuluu ahkerassa käytössä!

Suora linkki Yhdessä tehden, Hyviä käytäntöjä -oppaaseen  ja Yhteisöjen ABC Hyvät käytännöt kortisto.

”Kylien tulevaisuus” Kuisma ja Mäkelä

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä ovat pohtineet kylien tulevaisuutta uudessa teoksessaan ”Kylien tuleivaisuus”. Miten yhteisöllisyys ja identiteettimme rakentuvat? Miten kunta ja valtio voisivat toimia kylien hyväksi? Millainen on tulevaisuuden kylä?  

”Yhteiskunta on väärässä olettaessaan, että kylät kuolevat ja maaseutu autioituu. Jos näin tapahtuu, kyseessä on poliittinen valinta. Monet megaluokan ilmiöt osoittavat, että kylät ovat tulevaisuudessa Suomen yhteiskuntarakenteen välttämätön ja olennainen osa”, väittävät kirjailijat Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemassa tuoreessa pamfletissa ”Kylien tulevaisuus”. Lue koko kirja täältä.

Kyläkumppani-hanke Pieksämäki, vinkkiä kylien yhteishankkeeseen          

Kyläasiamies Vuokko Jaakkolan tekemä raportti löytyy verkosta nettijulkaisuna tai Pdf-versio tästä linkistä. Kyläkumppani-hankkeen aikana syntyi muun muassa:

·         Uudenlainen kylätoimijoiden organisaatio

·         Kylätalokerho

·         Kyläläisten omistama osuuskauppa

·         Entisen itsenäisen kunnan kokoinen kyläsuunnitelmatyö

·         Lähipalveluosuuskunta

·         Kylätalon palvelupäivät

·         Palvelujen saatavuutta parantava paikallinen lähikumppanuuspöytä

·         Kuusi kyläsuunnitelmaa

HINKU kirjoitti kylävinkkioppaan

HINKU-hanke on Aisapari ry:n Kuudestaan ry:n ja Pirityiset ry:n yhteinen kylien kehittämishanke. HINKU-kylähanke on ollut kylien apuna lisäämässä elinvoimaa kylille. Kolmivuotisen kylähankkeen taival päättyy vuodenvaihteeseen, mutta kylien kehittäminen jatkuu. Kylähankkeella olemme edistäneet kylien elinvoimaisuutta olemalla mukana järjestämässä erilaisia tilaisuuksia, joilla on lisätty kylien vetovoimaisuutta ja lisätty toimijoiden osaamista. Olemme avustaneet kyliä konkreettisesti esimerkiksi tiedottamalla, työstämällä nettisivuja yhdistyksille ja tuomalla kyläkilpailujen avulla esille kylien tärkeitä toimenpiteitä. Lisäksi on järjestetty Kyläviikolla Hinku järjesti yhdessä Sankarit-hankkeen kanssa Unelmista totta -illat Evijärven Särkilässä ja Lappajärven Karvalassa. Työpajoissa suunniteltiin kylän tulevaisuutta, kylän palvelupäiviä ja erilaisia teematapahtumia esimerkiksi energian, kyläturvallisuuden ja –suunnittelun tai ympäristöasioiden merkeissä. Kyläkulttuurin edistämiseksi on julkaistu keväisin Paikalliskulttuurin parhaat palat -opasta. HINKU-hankkeen loppuraportti on tuotettu uudella tavalla vinkkioppaan muotoon. Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden toivotaan leviävän hyvien käytäntöjen esimerkkeinä koko alueelle. Kylävinkkioppaan löydät täältä.

Tulomuuttajan palvelumalli

Kotopesä- hankkeessa on tuotetta Tulomuuttajan palvelumalli, jossa on mietitty mitkä asiat tulee olla kunnossa Tulomuuttajan näkökulmasta. Tutustu Tulomuuttajan palvelumalliin, tästä linkistä Aisaparin sivuilta.

Sähköinen kyläkirje kokoaa tietoa kylätoimijoille sekä kylätoiminnasta kiinnostuneille. Sähköinen kyläkirje toimitetaan Pohjois-Savon Kylät ry:n kokoaman kylärekisterin perusteella, noin 8-10 kertaa vuodessa. Lisäksi Sähköisen Kyläkirjeen voi tilata omaan s-postiin nettisivujemme kautta tästä linkistä. Sähköistä kyläkirjettä saa välittää eteenpäin omassa organisaatiossa. 

Pohjois-Savon Kylät ry