Sähköinen Kyläkirje 9/2014

Julkaistu 12.12.2014

Sähköinen Kyläkirje 9/2014

Pohjois-Savon Kylät ry syyskokous terveiset
Pohjois-Savon Kylät ry hallitus 2015
Jäsenmaksut vuodelle 2015
Kyläasiamies lomalla 19.12.2014-4.1.2015
Auvo Hirvonen Suomen Kylätoiminta ry:n hallitukseen
Kyläkysely Kalakukon alue, kiitokset ja alustavaa yhteenvetoa vastauksista
Suomen Kylätoiminta ry: Bisneskeissit hanke päättyy
Jouluista ohjelmaa kylissä, käykää tutustumassa
Maaseutuohjelman uutiset ”Maanantain makeat”
Maaseutuvirasto hanketuet
Kylämatkailu
Muiden koulutuksia
Snellman-kesäyliopisto Yhdistyshallinnon ABC ja
Sosiaalinen media ja yhdistykset
Ympäristöluotsi Varkaus
Tutkimuksia ja julkaisuja
Lapista mallia kyläverkkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen
Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat
Yhdistysten talous- ja vero-opas YHTÄLÖ on päivtietty 
Kylätalot käyttöön, vinkkejä ja ohjeita kylätaloille
 
Hyvää Joulun aikaa kylille, kylätoimijoille ja kylätoiminnan                                                  
tukijoille, verkostoille ja kumppaneille,                                                                                        
toivoo Pohjois-Savon Kylät ry.

Pohjois-Savon Kylät ry syyskokous terveiset

Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokous pidettiin 29.11.2014 Kauppilanmäessä Pohjois-Savon Vuoden Kylässä 2014. Avauspuheenvuorosta vastasi kansanedustaja Seppo Kääriäinen. Puheessaan Kääriäinen nosti esille, että kylät ovat meille yhteisiä, tärkeitä asioita. Kääriäinen kiitteli kyläaktiiveja kylähengen vaalimisesta ja yhteisöllisyydestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä. Työ on erittäin arvokasta, joskin sitä ei osata riittävästi vielä arvostaa.

Lisäksi Kääriäinen esitti huolensa sorateiden nykykunnosta. Suomelle tulee käymään huonosti, jos alempi tieverkko ja yksityistiet eivät ole kunnossa. Tiet ovat ikään kuin Suomen verisuonet, niiden on toimittava, muuten luonnonvarojamme ei saada hyödynnettyä eikä elintarvikehuolto pelaa. Laajakaistan tulisi myös olla kaikkien saatavilla, jotta kaikki halukkaat voisivat muuttaa rauhallisempaan ja luonnonläheisempään ympäristöön.

Kokouksessa vahvistettiin Pohjois-Savon Kylät ry:n vuoden 2015 toimintasuunnitelma, jossa korostetaan kylätoiminnan kehittämistä sekä yhteistyön tiivistämistä. Pohjois-Savon Kylät ry:n rooli on toimia kylä- ja asukasyhdistysten ja kylien yhteenliittymien asioiden eteenpäin viejänä sekä tukea asuinalueiden, niin kylien kuin kaupunginosienkin elinvoimaisuutta, arjen turvallisuutta, sosiaalista hyvinvointia ja lähipalveluita. Pohjois-Savon Kylät ry toimii yhteyksien rakentajana sekä tiedon välittäjänä eri toimijoille. Pohjois-Savon Kylät ry haluaa nostaa kylä- ja asukastoiminnan arvostusta sekä edesauttaa toimijoita hyödyntämään erilaisten rahoituslähteiden mahdollisuudet kylä- ja asukastoiminnan kehittämisessä. Yhdessä toimijoiden kanssa turvataan maaseudun lähipalveluita sekä luodaan uutta, kylien omaa lähipalvelutuotantoa, nostetaan asukkaiden oman äänen esille tuominen sekä asukkaiden osallisuuden lisääminen.

Pohjois-Savon Kylät ry hallitus 2015

Kokouksessa valittiin Pohjois-Savon Kylät ry:n puheenjohtaja kaudelle 2015-2016 sekä hallitus vuodeksi 2015.
Puheenjohtajana jatkaa Minna Makkonen Vieremältä.
Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Kari Vornanen (Sonkajärvi), varalla Minna Partanen (Vieremä)
Pentti Kaulamo (Leppävirta), varalla Terttu Herranen (Leppävirta)
Seija Korhonen (Tervo), varalla Pirkko-Liisa Hätinen (Tervo)
Auvo Hirvonen (Tuusniemi), varalla Ulla Levämäki (Tuusniemi)
Leena Luostarinen (Varkaus), varalla Osmo Asikainen (Varkaus)
Eero Suominen (Kuopio), varalla Kaarina Korhonen (Kuopio)
Teija Lipponen (Nilsiä/Kuopio), varalla Pentti Puustinen (Nilsiä/Kuopio)
Jaana Paananen /Kehittämisyhdistys Kalakukko, varalla Jorma Holopainen (toimintaryhmät)
Pekka Kaikkonen (Pohjois-Savon Liitto) 
Kyläasiamiehenä jatkaa Merja Kaija.
 
Kyläasiamies lomailee 19.12.2014-4.1.2015 
 
Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies Merja Kaija lomailee 19.12.2014-4.1.2015. Kyläasiamies palaa lomalta 5.1.2015, jolloin kyläasiamiehen tavoittaa niin sähköpostilla pohjoissavonkylat@gmail.com tai puhelimesta 045 1791070. 
 
Vuoden 2015 aikana kyläasiamies pyrkii jalkautumaan kylille ja kuntiin resurssien puitteissa, mikäli teillä on tilaisuus, johon haluatte Pohjois-Savon Kylät ry:n edustajan /  kyläasiamiehen paikalle, ilmoittakaa hyvissä ajoin, jolloin pyyntöihin voimme paremmin vastata. 

Pohjois-Savon Kylät ry jäsenmaksut vuodelle 2015

Jäsenmaksut muuttuvat siten, että Maaseutuplus-lehti tulee jäsenyhdistyksiin ja henkilöjäsenille erillistä lisämaksua vastaan. Jatkossa siis jäsenyyden lisäksi jäseniltä kysytään, haluatteko, että teille tulee Maaseutuplus-lehti maksua vastaan. Jäsenmaksuja koskevat laskut lähtevät jäsenistölle vuoden 2015 alkupuolella. Muistakaa ilmoittaa, jos muutoksia on tapahtunut esim. puheenjohtajassa, sihteerissä tai kenelle jäsenmaksulaskut toimitetaan.

Yhdistysjäsen jäsenmaksu 30 € ja Maaseutuplus-lehti 15 € ja  yhteensä: 45 €
Henkilöjäsen jäsenmaksu 30 € ja Maaseutuplus-lehti 5 € ja yhteensä 35 €
Kannattajajäsen 100 €
Yhteisöjäsen/ Kuntajäsen 200 €

Muutoksia voi ilmoittaa suoraan tästä linkistä tai ilmoittaa tiedot kyläasiamies Merja Kaijalle pohjoissavonkylat@gmail.com tai 045 1791070

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäseneksi voit liittyä joko henkilö-, yhdistys-, kannattaja, tai yhteisö/kuntajäseneksi. Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenenä saat uusimman tiedon kylä– ja asukastoimintaan liittyen Pohjois-Savon alueella. Lisäksi jäsenenä saat kotiisi  Pohjois-Savon Kylät ry:n postitse lähetettävät jäsentiedotteet 4 kertaa vuodessa ja olet samalla tukemassa kylien toimintaa Pohjois-Savon alueella. Jäsenistömme voi lisäksi saada apua lakiasioissa lakimieheltä Suomen Kylätoiminta ry:n kautta. Suomen Kylätoiminta ry:n Maaseutuplus tulee vuonna 2015 lisämaksusta jäsenille.

Jäseneksi voit liittyä myös kotisivujemme www.pohjois-savonkylat.fi kautta, kohdasta jäsenyys. Siellä on täytettävissä sähköinen lomake, joka ohjautuu Pohjois-Savon Kylät ry:lle, jonka jälkeen hallitus hyväksyy jäsenet ja kyläasiamies toimittaa jäsenmaksut. 

Auvo Hirvonen Suomen Kylätoiminta ry:n hallitukseen

Suomen Kylätoiminta ry:n eli SYTY:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä 27.11. Hallituksesta oli puolet jälleen vaihtovuorossa, puheenjohtajana jatkaa Eero Uusitalo. Vuonna 2015-2016 SYTYn hallituksessa ovat puheenjohtajan lisäksi (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja kylä- ja kaupunginosayhdistykset:

Laukkanen-Abbey Reena, Keski-Suomen Kylät ry (Oikarainen Ari, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry), Erkkilä Esa, Keskipohjalaiset Kylät ry (Sutinen Ilkka, Järvi-Suomen kylät ry) Hirvonen Auvo, Pohjois-Savon Kylät ry (Paulin Sinikka, Varsinais-Suomen Kylät ry)

Rekisteröidyt kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät):

Vilander Laura, Peräpohjolan kehitys ry (Niemi-Huhdanpää Mervi, Aisapari ry), Vanhapaasto Juha, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry (Maarit Teuri Ykkösakseli ry), Kylkilahti Kari, Kantri ry (Bagge Riitta, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry)

Valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt:

Peltola Asko, Etelä-Pohjanmaan liitto (Mustonen Seppo, Eläkeliitto), Yliselä Paula, Maaseudun Sivistysliitto (Perämäki Tiina, MTK), Väre Taina, Suomen Kuntaliitto (Sarha Marika, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry)

Ruotsinkieliset jäsenyhteisöt:

Högbacka Mathias, Aktion Österbotten r.f. (Wickström Holger, Västnylands Byar r.f.)      

Kyläkysely

Arvoisat Kalakukko-alueen kylätoimijat, suuri kiitos aktiivisuudesta marraskuussa toteutetussa kyläkyselyssä. Kysely lähetettiin 126 henkilölle, jotka edustavat kyläyhdistyksiä, kylätoimikuntia tai muita kylällä toimivia organisaatioita ml. kylien kattoyhdistykset. Kyselyyn saimme hienosti kaikkiaan 48 vastausta, ja vastausprosentti oli 38. Kyselyn tulokset edustavat tasaisesti Kalakukko-aluetta sillä saimme vastauksia kaikista alueemme kunnista. Tässä on jo joitain alustavia poimintoja kyselyn vastauksista.

Hieman yli 70 prosenttia vastaajista koki kyläturvallisuuden kehittämisen kylällä tarpeelliseksi, ja erityisesti ensiaputaitojen valmiuksia ja liikenneturvallisuuden lisäämistä sekä poikkeustilannevalmiudet (mm. sähkökatko) koettiin tärkeinä teemoina. Vastausten perusteella ajankohtaisimmat koulutustarpeet kylillä ovat; 1) kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen keinot sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen, 2) hanketoiminta ja rahoitusvaihtoehdot, 3) työllistäminen (esim. kyläavustajan palkkaaminen, nuorten kesätyö) sekä 4) kyläturvallisuus. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kylätalolle on tarvetta tehdä pieninvestointeja.  Ja lisäksi vastausten perusteella omalla kylällä on kiinnostusta edistää maaseutuasumista mm. uusien asukkaiden tervetuloiltamien muodossa ja markkinoimalla tontteja kylän kotisivuilla sekä huolehtimalla maiseman ja ympäristön siisteydestä.

Saimme teiltä myös paljon tärkeitä terveisiä kyselyn vapaa sana –osiossa, kiitos niistä. Käymme ne huolella läpi ja jatkamme vastausten koontia edelleen yhteenvedoksi. Yhteenveto julkaistaan Kalakukon, Sydän Savon Maaseutupalvelun ja Pohjois-Savon Kylät ry:n kotisivuilla alkuvuodesta 2015. Lisäksi hyödynnämme tuloksia Kalakukon teemahankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä rahoittamisessa.

Kiitos yhteistyöstä Sydän Savon Maaseutupalveluille, Pohjois-Savon Kylät ry:lle ja Kalakukko-alueen kylille!

Rauhallista Joulua ja Idearikasta Uutta Vuotta 2015!

Toivottavat Kalakukon työntekijät ja hallitus

 

Bisneskeissit hanke päättyy

Useamman vuoden pyörinyt ja suuren suosion kentällä saanut Kylien Bisneskeissit -hanke on jo loppuraportointivaiheessa. Hankkeessa on kerätty sekä jaettu hyviä liiketoimintaideoita, malleja ja käytäntöjä alueilla. Kokemuksista on kerätty paljon materiaalia talteen ja niistä on koottu oppaita kylille ja kehittäjille! Viimeisimmän Maaseutuplus-lehden välissä ilmestyi myös projektipäällikkö Juha Kuisman johtopäätökset ja havainnot hankkeen varrelta. Materiaaleihin pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta tai suoraan klikkaamalla oppaan nimeä. Kylien liiketoiminta opas. Mistä rahat toimintaan, varainhankinta opas.

http://www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/kylien-bisneskeissit.html

Jouluista ohjelmaa kylissä, käykää tutustumassa

Valtakunnallinen Vuoden kylä 2014 Vuolenkoski starttasi viikonloppuna 1. Adventin kunniaksi elävän joulukalenterin. Luukkuja kannattaa käydä avaamassa joka päivän kylän verkkosivuilla sekä osallistua monenlaisiin joulun ajan tapahtumiin! Myös Vuoden kylä 2013 Soinilansalmi on tunnustautunut olevansa melkoinen "joulufiilistelijä" ja paikan päältä löydät monenlaista ohjelmaa sekä komean valoshown! Tapahtumia on myös monessa muussa kylässä, kannattaa hiippailla naapurikylienkin sivuille!

Soinilansalmen Salmitalon joulusta lisää tietoa: http://www.soinilansalmi.net/

Vuorelassa puolestaan on Liikkuva Joulukalenteri. 

Maaseutuohjelman uutiset ”Maanantain makeat”

Eu:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma alkaa lähestyä komission hyväksyntää. Maanantain MAKEat on maa- ja metsätalousministeriön Maaseudun Kehittämisyksikön katsaus uuden maaseutuohjelman tilanteeseen. Se välittää tietoa uuden ohjelmakauden käynnistymisestä. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuosille 2014–2020 voit lukea lisää osoitteessa www.maaseutu.fi

Maaseutuvirasto hanketuet

Uuden Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tukien haku käynnistyy vuoden 2015 aikana. Uutta on, että tuet voi ensi vuodesta lähtien hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.  MAVIlta on valmistunut esitteitä ensi vuoden tukihakuihin. MAVI ottaa niistä vain pienen painosmäärän jakoon, eli pääasiassa esitteet ovat vain näiden linkkien takana. Esitteet avautuvat nimestä klikkaamalla PDF muodossa toiseen ikkunaan.

Kylätoimijoiden hanketuki

Hanketoimijoiden hanketuki

ja lisätietoa:

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/hanketoimija/Sivut/maaseudun_hanketuet.aspx

Kylämatkailu

ABC-opas – työvälineet kylämatkailun kehittämiseen. Kylämatkailun kehittämisestä kiinnostuneille on koottu eri malleja ja välineitä, joilla pääsee hyvin etenemään matkailun kehittämiseen kylissä. Tutustu oppaaseen ja koottuihin linkkeihin mm. tuotekortti, sopimusehdot, valmismatkalaki, hinnoittelun työkalut yms.

Lue lisää: http://www.lomalaidun.fi/kylamatkailu

Tervetuloa kylään 2015, kyläkulkijan opas

Ensimmäinen Tervetuloa Kylään -esite vie sinut halki Suomen esitellen matkailukylien helmiä. Toivottavasti nautit matkastasi ja koet unohtumattomia elämyksiä kylämatkailun parissa. Lue lisää ja lähde matkalla Suomen kyliin.

http://issuu.com/entraky/docs/tervetuloa-kylaan2015_web

Maiseman tuotteistus osana kylämatkailua

Kylämatkailun osana voi olla Maisemapalveluiden luominen, lisätietoa Maiseman tarina -oppaasta, jossa on hyvin tarkasti kuvattu miten tuotteistaa maisemaa. 

Maiseman tarina opas. 

KOULUTUKSET

Ympäristöluotsi Varkaus

Löytöretkeilyä ja uusia näkökulmia Varkauden rakennuksiin, ympäristöön ja historiaan! Hanki valmiudet vertaistoiminnan vetämiseen oman lähiympäristösi parantamiseksi. Ryhdy ympäristöluotsiksi! Ympäristöluotsit ovat ympäristöstä ja ympäristösuhteesta monipuolisesti kiinnostuneita henkilöitä, jotka toimivat vapaaehtoisina vertaisohjaajina kotiseudullaan. Ympäristöluotsit herättelevät ihmisiä katsomaan omaa lähiympäristöä uusin silmin. Ympäristöluotsi ei ole opas vaan innostava kanssakulkija ja vertaisihmettelijä. Koulutuksen sisältöalueita ovat mm. - Kulttuuriperinnön tuntemuksen lisääminen - Kulttuurin ja ympäristön lukutaito - Kestävä tulevaisuus, kulttuurinen kestävyys - Luonnon vastuullinen käyttö - Vähähiilisyys, kierrätys - Jokamiehenoikeudet - Paikan adoptoiminen Koulutuksen laajuus on n. 40 h, josta 30 h koostuu lähitapaamisista ja loput 10 h oman ympäristöluotsitoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Koulutuksen tavoitteena on, että sen päättymisen jälkeen ympäristöluotsit luotsaavat omia, työn, harrastuksen tai muun kiinnostuksen kautta tuttuja kohderyhmiään ympäristösivistyksen pariin. Tarkoituksena on myös ideoida konkreettisia tekoja elinympäristön ja lähimaiseman parantamiseksi. Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Maaseudun Sivistysliitto, Soisalo-opisto ja Varkauden museot. Koulutus on maksuton.

Lisätietoja ja koulutuksen esite: Ympäristöluotsi Varkaus

Snellman-kesäyliopisto järjestää vuoden 2015 kaksi koulutusta

Yhdistyshallinnon ABC

Kuopio, perjantai 23.1.2015 klo 16 - 19 ja lauantai 24.1.2015 klo 9 - 15. Koulutus on myös verkkovälitteinen. Koulutuksessa käydään läpi mm. yhdistyshallinnon perusteita, taloushallinto sekä yhdistystoiminnan suunnittelua ja raportointia. Hinta 45 €. Lisätietoja tästä linkistä.

Sosiaalinen media ja yhdistykset

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Mitä Facebook ja lukuisat muut työkalut tarkoittavat yhdistyksen viestinnässä? Tuleeko kaikki muu unohtaa ja mennä someen? Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin Facebook. Eri välineitä on lukuisia, minkä vuoksi huomio tulee kiinnittää ennen kaikkea niiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön: mitä on mahdollista tehdä ja mitä on järkevää tehdä.
Tässä koulutuksessa tutustutaan sosiaalisen median kenttään kokonaisvaltaisesti. Välineiden lisäksi käymme läpi verkkoviestinnän kokonaisuutta ja suunnittelua - sitä, mikä sosiaalisen median rooli on verkkosivujen ja sähköpostin rinnalla. Kuopio, pe 20.2. klo 16 - 19 ja la 21.2.2015 klo 9 – 15.
Kurssi toteutetaan myös verkkovälitteisenä. Hinta 100 €. Lisätietoja tästä linkistä. 

TUTKIMUKSIA JA JULKAISUJA

Lapista mallia kyläverkkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen

Lapin laajakaistahankkeet ovat tuottaneet käytännöllisen oppaan kyläverkkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, julkisen tuen hausta ja toteutetuista hankkeista. EU:n alkavalla ohjelmakaudella rahoitetaan kyläverkkohankkeita, joten opas on edelleen ajankohtainen. Opas kertoo mitä on kyläverkkohankkeiden toteuttaminen.

http://www.lappi.fi/laajakaista/kylaverkko-opas

Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat

Kuntaliiton julkaisema e-kirja Lähipalveluista ja mitä nekin nyt ovat.

http://www.pohjois-savonkylat.fi/File/lahipalvelut_ebook.pdf?rnd=1417695900

Ajankohtaista yhdistystietoa YHTÄLÖ-oppaasta

Yhdistysten talous- ja vero-opas YHTÄLÖ on jokaisen yhdistystoiminnassa mukana olevan käsikirja. Opas neuvoo pienen yhdistyksen arkisissa talous- ja veroasioissa. Opas on päivitetty joulukuussa 2014.

YTR:n kansalaistoiminnan verkoston toimesta vuodesta 2009 lähtien ilmestynyt opas on päivitetty vuosittain ajan tasalle. Nyt tehdyssä uusimmassa päivityksessä on tietoa verohallinnon kesällä 2014 antamasta ohjeesta koskien yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintaa ja talkootyötä. Lisäksi siitä löytyy tietoa koskien yhdistysten työntekijöilleen järjestämän koulutuksen korvaamisesta ja edustuskulujen verovähennysoikeuden poistosta. 

YHTÄLÖ-oppaan päivitykset on tehty lukijaystävällisesti niin, että myös nopealla selaamisella saa käsityksen tärkeimmistä muutoksista. 

Linkki: YHTÄLÖ – yhdistyksen talous ja verotus.

Kylätalot käyttöön, vinkkejä ja ohjeita kylätaloille

Tietoa mm. laskutuksesta, verotuksesta ja vakuutuksista, turvallisuudesta, markkinoinnista yms. yksissä kansissa paljon tietoa.

Kylätalot käyttöön oppaan löydät tämän linkin takaa.

Sähköinen Kyläkirje 

Sähköinen kyläkirje kokoaa tietoa kylätoimijoille sekä kylätoiminnasta kiinnostuneille. Sähköinen kyläkirje toimitetaan Pohjois-Savon Kylät ry:n kokoaman kylärekisterin perusteella. Lisäksi Sähköisen Kyläkirjeen voi tilata omaan s-postiin nettisivujemme kautta tästä linkistä. Sähköistä kyläkirjettä saa välittää eteenpäin omassa organisaatiossa. Vuoden 2014 kaikki Sähköiset Kyläkirjeet löytyvät linkin takaa.

Pohjois-Savon Kylät ry