DigiSiili-tapahtuma

05.09.2017 - 05.09.2017

Tapahtuman tarkoituksena on ehkäistä lähinnä ikääntyvän väestön syrjäytymisuhkaa nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tapahtuma toteutetaan laajapohjaisena yhteistyönä Siilinjärven kunnan, seurakunnan, useiden yhdistysten ja sponsoriyritysten toimesta. Tapahtuman koorninaattorina toimii Savonetti Ry.

Tapahtuma järjestetään siten, että se olisi mahdollisimman helposti monistettavissa muille Pohjois-Savon paikkakunnille. Lapinlahden kirjastossa 9.1.2017 järjestetty vastaavantyyppinen tapahtuma on osaltaan toiminut mallina DigiSiilille. Alustavan suunnitelman mukaan Kuopiossa järjestetään DigiSiiliä laajempi (koko Pohjois-Savon kattava) samankaltainen tapahtuma myöhemmin syksyllä 2017.

Keskeisenä kohderyhmänä ovat Siilinjärven ja lähiseutujen ikäihmiset ja nuoremmatkin digi-syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Valmisteilla oleva Sote-uudistus tuo mukanaan paljon uusia digitaalisia palveluita, joiden avulla tavoitellaan mittavia säästöjä. Tämä lisää huomattavasti tarvetta kohentaa digi-osaamista ja tähän liittyviä tukipalveluita. Tässä työssä ns. kolmannella sektorilla (yhdistykset yms. vapaaehtoistyö) on merkittävä rooli.