Kiitos kaikille Kansalaisloitetta kannattaneille. Saimme kokoon 2107 kannatusta. 

 

Kansalaisaloite Sorateiden kunnossapidon turvaamiseksi

Pohjois-Savon Kylät ry. on tehnyt kansalaisaloitteen sorateiden kunnossapidon turvaamiseksi. Tiestön kunnossapitoa on monilta eri tahoilta viime vuosina pyritty edistämään erilaisilla kannanotoilla, lausunnoilla ja pyynnöillä. Maaseudun asukkaat ja useat järjestöt ovat yrittäneet vaikuttaa asiaan ja kirjelmiä on tehty lukuisia. Ja kuinka moni yksittäinen kansalainen on soittanut tienkäyttäjän linjalle?  Asia ei ole edennyt ja valtion ylläpitämien sorateiden kunto heikkenee vauhdilla. Kansalaisten peruspalvelujen saatavuus, toimeentulo ja mahdollisuus harjoittaa elinkeinotoimintaa on turvattava maaseudun ja haja-asutusalueiden sorateiden varsilla asuville. Tiestön kunnossapito vaikuttaa suoraan biotalouden, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon raaka-aineiden saatavuuteen.

Kansalaisten tulee olla yhdenvertaisia.  Laki saariston kehityksen edistämisestä turvaa saariston liikenne- ja kuljetuspalvelut. Vastaava lainsäädäntö tarvitaan myös maaseudun sorateiden varsilla asuville.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä on tehnyt viime vuonna selvityksen, jossa pyritään löytämään ratkaisu, millä liikenneväylien korjausvelka voidaan saada kuriin ja millaisia uusia rahoitusmalleja tähän tarvitaan. Sorateiden osalta työryhmän selvitys on karu: ”Sorateiden kelirikko-ongelmat lisääntyvät hieman sekä keväisin ja syksyisin, sillä kaikkiin tarvittaviin korjauksiin ei ole mahdollisuuksia. Samalla nopeus- ja painorajoitukset lisääntyvät ja päivittäistä käytettävyyttä ei voida välttämättä taata.”

Ongelmat ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Erityisesti painorajoitettujen teiden määrä on kasvanut sadoilla kilometreillä. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta teiden päivittäinen käytettävyys on pystyttävä takaamaan lailla.

Nyt on aika toimia, jotta jatkossakin voimme valita asuinpaikkamme, saada raaka-aineita sorateiden varsilta sekä harjoittaa yritys- ja elinkeinotoimintaa muuallakin kuin kaupungeissa ja isojen valtaväylien varsilla!  Toivomme, että saamme Kansalaisaloitteen etenemään eduskunnan käsittelyyn ja sitä kautta lainvalmisteluun.

Aloitteen voi allekirjoittaa 4.5.2015 alkaen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1247

Pohjois-Savon Kylät ry:n puolesta lisätietoja ja kansalaisaloitteen vireillepanijat

Merja Kaija                                       Seija Korhonen                                                        Minna Makkonen
045-1791070                                    0400-835055                                                           0400-544204
pohjoissavonkylat@gmail.com