Yhdistykseksi rekisteröityminen

Kylätoiminnan keskeisiin kysymyksiin kuuluu rekisteröityminen. Monet kylätoimikunnat haluavat edelleen pitää kiinni siitä, että toiminnan kuuluu olla kylän vapaamuotoista yhteistoimintaa ilman rajoittavaa byrokratiaa. Nykyaikainen kylätoiminta on kuitenkin tavoitteellista ja päämäärätietoista toimintaa, joka edellyttää oikeustoimikelpoisuutta. Rekisteröinti on myös uskottavuuskysymys ja monesti rahoituksen saamisen ehtona. Lisäksi esim. valituksia tietyistä päätöksistä eivät voi tehdä kylätoimikunnat.

Kylätoimikunnan rekisteröityminen kyläyhdistykseksi ei rajoita tai kangista toimintaa. Rekisteröitymisestä saatavat hyödyt ovat sen sijaan melkoiset. Rekisteröity yhdistys pystyy tekemään sopimuksia, tarjoamaan palveluita kunnalle ja muille yhteisöille (myös yrityksille) sekä vaikuttamaan erilaisiin asioihin. Ennen kaikkea rekisteröityminen mahdollistaa kehittämishankkeiden toteuttamisen: hankerahoitusta myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille.

Jotta yhdistyksen toiminta saataisiin käyntiin, on järjestettävä perustava kokous. Tämä voidaan kutsua koolle joko suullisesti tai sitten laittamalla ilmoitus johonkin sopivaan lehteen. Kaikki muutkin tiedotuskeinot ovat toki käytettävissä, sillä mitään sääntöä julkisesta tiedottamisesta ei ole.

Periaatteessa perustavan kokouksen voi pitää myös perustajajäsenten minimimäärän (kolmen henkilön) voimin, mutta käytännössä on helpompaa, jos paikalla on enemmän väkeä. Etenkin, kun perustetaan kyläyhdistystä.

Perustavassa kokouksessa allekirjoitetaan perustamiskirja ja päätetään yhdistystoiminnan aloittamisen kannalta tärkeistä kysymyksistä, kuten esimerkiksi säännöistä, jäsenistä ja yhdistyksen hallituksen tai johtokunnan henkilövalinnoista. Osa näistä asioista voidaan jättää myös seuraavaan kokoukseen, jonka ajankohdasta on hyvä sopia jo perustavan kokouksen yhteydessä.

Perustavan kokouksen päätösasiat (soveltuvin osin)

1. Päätös yhdistyksen perustamisesta
2. Päätös rekisteröinnistä
3. Päätös keskusjärjestöön liittymisestä
4. Yhdistyksen säännöt
5. Toimintasuunnitelma
6. Jäsenmaksu
7. Talousarvio
8. Puheenjohtajan valinta
9. Hallituksen muiden jäsenten valinta
10. Tilintarkastajien valinta

Perustamiskirjan muoto on seuraava: ”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet ........ nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavanlaiset / oheiset säännöt.” Asiankirjan loppuun merkitään paikka, päivämäärä ja vähintään kolmen jäsenen allekirjoitukset.

Kyläyhdistyksen mallisäännöt

Yhdistyksen rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteritoimistoon erityisellä perusilmoituskaavakkeella. Ilmoituksen voi jättää myös paikallisviranomaisille eli kihlakunnan rekisteritoimistoon, josta kyseisiä kaavakkeita saa. Perusilmoituskaavakkeen yhteyteen on liitettävä perustamiskirja ja yhdistyksen säännöt.

Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta löytyy yhdet mallisäännöt, joita voi käyttää pohjana. Tästä linkistä pääset Suomen Kylätoiminta ry:n sivuille.

Tästä linkistä löydät uusimmat mallisäännöt vuonna 2015.  Linkin takana kyläyhdistysten mallisäännöt, jotka on ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa. Kyse on mallisäännöistä, joita toimijat voivat niin halutessaan käyttää ja hyödyntää laatiessaan omia sääntöjään. Mallisääntöjä ei välttämättä voi sellaisenaan käyttää omassa toiminnassa, vaan oman toiminnan erityispiirteet on aina otettava huomioon, kun sääntöjä laaditaan. Kyse on informaatiotarkoituksessa ja osana SYTYn palvelua jäsenilleen julkaistuista mallisäännöistä, mutta kyse ei ole oikeudellisesta neuvonannosta tai SYTY:n kannanotosta, eikä mallisääntöjen perusteella SYTY:lle voi syntyä mitään vastuita. PRH:n antama ennakkotarkastusta koskeva päätös on voimassa kaksi vuotta eli nyt tarkastetut säännöt ovat voimassa 27.1.2017 asti.

Kannattaa tutustua Patentti- ja rekisterihallituksen sivuihin

PRH:n sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja useita mallisääntöpohjia.  Lue lisää  https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html