Lähidemokratiasta tietoa ja julkaisuja

Alueellista demokratiaa Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa

Likidemokratiaa Kirjoituksia hämäläisestä kyläelämästä. Timo Taulo ja Elina Leppänen

Vuorovaikutuksessa vaikuttamiseen Kolmas lähde

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Eija Lahtinen, Elina Vehmasto

Vaikuttamisen väyliä kylä- ja asukasyhdistystoimissa on esitelty mm. osallistu.fi -sivustolla. Sivustolla on koottuna tietoa myös muista vaikuttamisen tavoista. http://www.osallistu.fi/

Lisäksi valtakunnallisesti on kehitetty sähköisiä palveluita, joiden kautta asukkaat voivat ottaa kantaa ja vaikuttaa. Kaikki alla olevat löydät koottuna http://www.demokratia.fi/

  • otakantaa.fi
  • kansalaisaloite.fi
  • kuntalaisaloite.fi
  • lausuntopalvelu.fi
  • Nuorten aloitekanava