• Tarvitsevatko yhdistyksenne säännöt uudistamista? Ovatko jäsenrekisteriasiat kunnossa?
 • Onko yhdistyksenne taloudenhoidon sujuvuuden kannalta oleellinen Talousohjesääntö jäänyt laatimatta? Pitäisikö talouden seurantaa tehostaa ja seurannan vaatimaa osaamista lisätä?
 • Ovatko roolit ja vastuut selvät, vai olisiko niissä hieman kirkastamisen tarvetta? Onko toimintaa ja tapahtumia tarjolla, ja löytyykö talkooväkeä? Onko tarvetta lisätä viestintää ja näkyvyyttä?
Jos vastasit johonkin kysymykseen KYLLÄ ja yhdistyksenne toimii Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueella (=Kaavi, Kuopion maaseutualueet, Rautavaara, Siilinjärvi, Tuusniemi), nyt yhdistyksesi voi tilata maksuttoman Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan -hankkeen (Leader) KEHITTÄMISTYÖPAJAN.
 
Olemme hankkeen kautta tarjonneet työpajoja seuraaville yhdistyksille:
 1. Tuusniemen Kylät ry
 2. Puijo Wolley Juniorit ry
 3. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry
 4. Siilinjärven Pesis ry
 5. Halunaseura ry
 6. Siilinjärven Ponnistus ry
 7. Siilin Latu ry
 8. VuoKu ry
 9. Siilinjärven Asuinalueet ja kylät

 

Kehittämistyöpajat  olivat kestoltaan 2-3 h, jotka toteutetttiin yhdistyksen luona ja alla tarjottua teemoja:
 
 • Yhdistyksen säännöt ja niiden uudistaminen
 • Yhdistyksen nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet
 • Hallinnon vuosikello
 • Talousohjesäännön laatiminen
 • Budjetointi ja talouden seuranta
 • Yhdistyksen talouskäytännön uudistaminen (ohjelmistot: laskutus, kirjanpito, palkat)
 • Rahastonhoitajien koulutusilta
 • Yhdistys työnantajana: haku, velvoitteet, rekrytointi, työsopimus, perehdytys
 • Yhdistyksen säännöt
 • Viestintä
 • jne