Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan

Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan -hanke alkoi syyskuussa 2018. Hanke on Pohjois-Savon Kylien hallinnoimana ja Pohjois-Savon Liikunta on hankkeessa osatoteuttajana.  Toteutamme hankkeen yhdessä kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueella (Kaavi, Kuopion maaseutualueet, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi). Hankkeen toteutusaika 1.9.2018-31.10.2019. Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuelle ja on yksi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n rahoittamista Leader-hankkeista. Hankkeen kustannusarvio on 101 173 €, josta EU:n osuus 38 243,39 €.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki toteutusalueella toimivat yhdistykset ja yhdistyksissä mukana olevat vapaaehtoiset toimijat, hallituksen jäsenet, työntekijät sekä kaikki yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneet. Lähes kaikki hankkeen toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia (ainoastaan Järjestyksenvalvojakoulutus on maksullinen) ja koulutuksia toteutetaan eri puolilla hankkeen toteutusaluetta.

Hankkeen koulutukset

  • Yhdistystoiminnan ABC ja yhdistyksen hyvä hallinto
  • Yhdistyksen työnantajana koulutus
  • Yhdistyksen hyvä talous
  • Yhdistyksen varainhankinta ja rahoitus
  • Yhdistyksen monipuolinen viestintä ja sosiaalinen media
  • Ideasta hankkeeksi ja hankkeen hallinnointi –työpajat
  • Jäsenrekisterit kuntoon ja tietosuoja osaksi yhdistyksen toimintaa
  • Järjestyksenvalvonta
  • Tapahtumanjärjestäjän koulutus ja tapahtuman turvallisuus
  • Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat kuntoon –työpajat

 

Koulutusten lisäksi yhdistyskohtaisia, teemoitettuja kehittämistyöpajoja

Koulutusten lisäksi yhdistykset voivat saada yhdistykselleen maksuttoman teemoitetun kehittämistyöpajan koulutusillan jatkoksi. Työpajoissa pureudutaan käytännönläheisesti ja kehittävällä otteella koulutusilloissa nousseiden teemojen eteenpäin viemiseen. Työpajan kesto 2-3 tuntia. Työpajaan liittyy ennakkotehtävä ja jälkihoito. Teemoina työpajoissa mm. yhdistyksen säännöt ja niiden uudistaminen, nykytila ja tulevaisuus, hallinnon vuosikello, yhdistys työnantajana, talousohjesääntö, budjetointi ja talouden seuranta, rahastonhoitajien koulutusilta, talouskäytäntöjen uudistaminen.

Pilotoidaan matalan kynnyksen liikuntatoimintaa tai etäliikuntaa

Uutta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa pilotoidaan ja käynnistetään yhdessä toimijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää joka säännöllistä uutta matalan kynnyksen liikunta toimintaa tai uusi matalan kynnyksen liikuntatapahtuma. Pilotissa voidaan myös kokeilla etäliikunnan toteuttamista. Pilotissa pidetään viisi tapaamista, jonka aikana kirkastetaan paikallistason tarpeet ja kartoitetaan toimijat, ideoidaan yhdessä, suunnitellaan ja viestitään toiminnasta sekä kartoitetaan rahoitusmahdollisuudet. Seurataan toiminnan käynnistyminen, kysellään palaute, analysoidaan toiminta ja varmistetaan toiminnan jatko.

Lisätietoa hankkeesta:
Pohjois-Savon Kylät ry
kyläasiamies Merja Kaija, 045 179 1070  merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi
koulutuskoordinaattori Sari Vainikainen 050 470 2383  sari.vainikainen@pohjois-savonkylat.fi 
Pohjois-Savon Liikunta
Yhdistyskehittäjä Niina Markkanen, 050 322 3971 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi