Tuusniemen kylien kyläturvallisuus

Tuusniemen kylien kyläturvallisuussuunnitelmien työstäminen aloitettiin syksyllä 2016. Suunnitelmat laaditaan jokaisen kylän kanssa heidän omien tarpeidensa mukaan. 

Kyläturvallisuuden parantamiseksi laadittiin kylien uusille ilmoitustauluille KYLÄINFOT josta löytyvät n ensiapuohjeet, hätänumero, viranomaisten yhteystiedot kuin kylän yhteyshenkilöidenkin tiedot. Tärkeintä infoa hätätilannetta varten ovat kuitenkin OSOITE- ja PAIKKATIEDOT ja tarvittaessa vaikka koordinaatit. Katso Koillis-Tuusniemen kyläinfo tästä.

31.8.2016 KYLÄTURVALLISUUS – Mitä se tarkoittaa -tilaisuus Tuusniemen paloasemalla

Etelä-Tuusniemi

Etelä-Tuusniemellä on kasattu kyläturvallisuussuunnitelmaa. Lisäksi kylä on suunnitellut ja valmistellut oman kyläpuhelimen käyttöön ottoa. tarkoitus olisi että halukkaat kyläläiset vuorollaan päivystäisivät puhelinta, johon voisi soittaa erilaisissa tilanteissa. HÄTÄpuhelu pitää aina soittaa ensin hätänumeroon mutta tilanteissa joissa esim ikäihmiset tarvitsevat apua (vettä, polttopuita, lumenaurausta..), voisi olla kyläpuhelimen kautta apua etsia. Lisäksi puhelimen kautta voisi joku tulla esim apuatarvitsevan luokse odottamaan ja avuksi jos avun tulo kestää. 

8.7.2017 Luostaritien markkinoilla Kehittivät Kylät -hanke osallistui entisellä koululla "Elettiin sitä ennenkin" tapahtumaan sijantitieto -tulostuksella.

       

Koillis-Tuusniemi

9.9.2016 Pidettiin Susimäen Eränkävijöiden majalla Kyläturvallisuuspäivä, jossa päivitettiin  turvallisuustietoja ja -taitoja. Ohjelmassa oli alkusammutus harjoittelua Sammutuotteen Reino Pihlajamaan johdolla, hätäensiapu vinkkejä antoi Kuopion palomiesurheilijoiden Esa Kokko ja kotivarasta ja sijaintitiedosta puhui kyläkoordinaattori Heli. Katso kutsu tästä.