Rompetori ja Wanhat Wehkeet tapahtumassa kesäkuussa 2017 kävi noin 5000 osallistujaa

Sorsakoski Kehittyvät Kylät hankkeessa

Sorsakoski on Leppävirralla sijaitseva n. 1000 asukkaan kylä, jolla on pitkät perinteet teollisuustaajamana. Edelleen tänäkin päivänä kylällä on useiden teollisten yritysten tuotantoa ja kylän alueella työskentelee päivittäin n. 200 henkeä.

Kesäkuussa 2016 käynnistettiin yhteiset tapaamiset Leppävirran kunnan edustajien kanssa, joissa ideoitiin kylän kehittämistarpeita mahdollisten tulevien hankkeiden pohjaksi.

Kehittämistoimenpiteitä

Kysely lounasruokailusta

Syksyllä 2016 toteutettiin yhdessä kunnan elinkeinotoimen ja yritysten kanssa kysely lounasruokailusta. Kyselyä jaettiin osassa yrityksiä sekä sähköisenä että paperisena ja kysely suunnattiin myös kyläläisille.

Kiinnostusta lounasruokailuun/työpaikoille toimitettavaan lounaaseen esiintyi jonkin verran ja elinkeinoasiamies tiedotti asiasta ruokapalvelu/kotipalveluyrityksiä mahdollisen palvelun kehittämisen pohjaksi.

Liikuntapaikkakatselmus

Syksyllä 2016 kyläyhdistyksen ja kunnan liikuntatoimen edustajat tekivät liikuntapaikkakatselmuksen, jossa kartoitettiin kylän liikuntapaikkojen kunnostustarvetta.

Rompetori ja Wanhat Wehkeet kesäkuussa 2017

Sorsakoskella järjestetään joka toinen vuosi Rompetori ja Wanhat Wehkeet tapahtuma, joka kerää tuhansia osanottajia ja on kyläyhdistykselle kuukausia kestävä voimainponnistus, jossa on mukana suuri joukko talkoolaisia. Kehittyvät Kylät kyläkoordinaattori oli jäsenenä Rompetori työryhmässä talvikauden 2016-2017. Hankkeen toimina tapahtuman viestintä- ja markkinointimateriaalia kehitettiin ja materiaalien pohjat tallennettiin hyödynnettäväksi tapahtuman järjestelyissä jatkossakin. Tapahtumalle suunniteltiin uuden ilmeen pohjalta oma logo, tehtiin mainossopimuslomake, juliste, esitteitä ja käsiohjelma. Tapahtuman aikana Kehittyvät Kylät hanke oli mukana tapahtuman infoteltalla jututtamassa osallistujia ja kirjaamassa ylös hyviä asioita Sorsakosesta messuseinäkkeeseen.

Kyläturvallisuus

Loppuvuodesta 2016 toteutettiin Sorsakoskella kyläturvallisuuskysely

Kylätalon esitteet

Syksyllä 2017 pidettiin kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa työpajaa, jossa käytiin läpi kylätalon markkinointiin liittyviä asioita yleensä ja ideoitiin kylätalo Seuralan markkinointia. Ideoitiin esitesarja, jotka toteutetaan valmiiksi hankkeen loppuaikana. Sarjassa tulee olemaan yksi yleisesite sekä muutamia teemaesitteitä. Ensimmäiseksi valmistui pikkujouluesite

 

 

Sorsakosken verkkosivut

Sorsakosken Facebook

 

Sivu päivitetty 18.10.2017