Siilinjärven Kyläparlamentti 

 

Siilinjärven Kyläparlamentti tuli mukaan Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa hankkeesee Etelä-Siilinjärven Asukasyhdistyksen mukana. Etelä-Siilinjärven asukasyhdistyksen tavoittaa on nostaa omaa vaikuttavuutta, johon olennaisena osana Siilinjärvellä liittyy Siilinjärven kyläparlamentin toiminta. Siilinjärven kyläparlamentin tavoitteeksi on otettu, että saadaan mahdollisimman moni kylä mukaan kyläparlamentin toimintaan sekä samalla halutaan Siilinjärven kyläparlamentin rooli ja vaikuttaminen luotua vahvalle pohjalle. Kyläparlamenttin kautta halutaan viedä yhteisesti viestiä kylien ja asuinalueiden toiveista ja tarpeista niin Siilinjärven kunnan, päättäjen kuin rahoittajien tietoisuuteen. 

 

Kyläparlamentti loi itselleen toimintasuunniteman / vuosikellon, johon on kytketty mukaan vahvasti Siilinjärven kunnan keskeiset viranhaltijat yhdessä kylien kanssa. Lataa vuosikello tästä.

 

Siilinjärven asuinalueiden ja kylien kehittämiskysely 2017

Keväällä 2017 Siilinjärven Kyläparlamentti päätti toteuttaa kaikille asuinaluille ja kylille yhteisen kehittämiskyselyn. Lataa kysely tästä.  Kaikki kehittämiskohteet käytiin läpi 16.5.2017 illassa, joss Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen oli mukana antamassa vinkkejä, miten kylien kehittäistoiveita voitaisiin viedä eteenpäin. Moni olikin menossa eteenpäin ja osalle oli kunnan kautta tulossa rataisua ja osaan kohteista voi hakea tukea esim. Leader-rahoituksen kautta.  Katso kaikki kehittämisideat tiivistettynä tästä linkistä.  

Työstäminen jatkuu syksyllä 2017 kyläkokouksen merkeissä.

 

Tiedot päivitetty 10.7.2017.