Siilinjärven Kyläparlamentti 

 

Siilinjärven Kyläparlamentti tuli mukaan Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa hankkeeseen Etelä-Siilinjärven Asukasyhdistyksen mukana. Etelä-Siilinjärven asukasyhdistyksen tavoittaa on nostaa omaa vaikuttavuutta, johon olennaisena osana Siilinjärvellä liittyy Siilinjärven kyläparlamentin toiminta. Siilinjärven kyläparlamentin tavoitteeksi on otettu, että saadaan mahdollisimman moni kylä mukaan kyläparlamentin toimintaan sekä samalla halutaan Siilinjärven kyläparlamentin rooli ja vaikuttaminen luotua vahvalle pohjalle. Kyläparlamenttin kautta halutaan viedä yhteisesti viestiä kylien ja asuinalueiden toiveista ja tarpeista niin Siilinjärven kunnan, päättäjen kuin rahoittajien tietoisuuteen. 

Siilinjärven Kyläparlamentti toimintavuosi 2018

Kyläparlamentin toiminta jatkuu vuonna 2018 edellisenä vuonna laaditun suunnitelman mukaisesti.

Siilinjärven Kyläparlamentin ja Siilinjärven kunnan yhteinen Miten päätöksenteko toimii ilta 20.3.2018 materiaalin löydät täältä.Siilinjärven kunta päätöksenteko.

Asuinalueiden ja kylien kehittämiskysely 2018

Siilinjärven kyläparlamentti pyrkii edistämään ja koordinoimaan asuinalueiden/kylien kehittämisasioita. Kunnan ensi vuoden talousarviota työstetään kesän ja alkusyksyn aikana ja päätetään loppuvuoden aikana. Kirjaa tähän oman asuinalueesi/kyläsi esittämät lähivuosien kehittämiskohteet, enintään 3 kpl. Täytä jokaisesta kehittämiskohteesta oma lomake.

Kunta on tehnyt kyläparlamentin esityksestä päätöksen, että yhdistysten hankkeille voidaan myöntää väliaikaiselle rahoitukselle takaus maksimissaan puolet myönnetystä ulkopuolisesta rahoituksesta. 

Lataa tästä lomake, jolla voit esittää oman asuinalueen / kyläsi kehittämiskohteita PDF versio     word lomake      saatekirje  kylille ja asuinaluille PDF

Tukirahoitusinfo ja keskusteluilta 11.1.2018

Tammikuussa pidettiin kylien ja asuinalueiden toimijoille tukirahoitusinfo ja keskusteluilta.   Materiaalit illasta ladattavissa tästä. Illan kutsu.

Kyläparlamentin toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kyläparlamentti tarjoaa asuinalueiden toimijoille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Visiomme on; Siilinjärven asuinalueet ovat tykättyjä, haluttuja ja elinvoimaisia.

Siilinjärven Kyläparlamentin toimintasuunnitelma vuosi 2018 Lataa tästä (PDF)

Siilinjärven Kyläparlamentin toiminta-ajatus, visio ja strategia vuoteen 2020.  Lataa tästä (PDF)

Siilinjärven Kyläparlamentti vuosi 2017

Kyläparlamentti loi itselleen toimintasuunniteman / vuosikellon, johon on kytketty mukaan vahvasti Siilinjärven kunnan keskeiset viranhaltijat yhdessä kylien kanssa. Lataa vuosikello tästä.

 

Siilinjärven asuinalueiden ja kylien kehittämiskysely 2017

Keväällä 2017 Siilinjärven Kyläparlamentti päätti toteuttaa kaikille asuinaluille ja kylille yhteisen kehittämiskyselyn. Lataa kysely tästä.  Kaikki kehittämiskohteet käytiin läpi 16.5.2017 illassa, joss Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen oli mukana antamassa vinkkejä, miten kylien kehittäistoiveita voitaisiin viedä eteenpäin. Moni olikin menossa eteenpäin ja osalle oli kunnan kautta tulossa rataisua ja osaan kohteista voi hakea tukea esim. Leader-rahoituksen kautta.  Katso kaikki kehittämisideat tiivistettynä tästä linkistä.