Ajatuksia vaihtamassa ja kirjaamassa Säyneisen Palvelupajassa 27.10.2016

Säyneinen Kehittyvät Kylät hankkeessa

Säyneinen on Kuopiossa, entisen Juankosken kaupungin alueella sijaitseva kylä, jonka vaikutuspiiriin kuuluu n. 800 asukasta. Säyneinen tuli Kehittyvät Kylät hankkeeseen kesällä 2016 tilanteessa, jossa kylän keskeinen kokoontumispaikka, koulu, oli lopettanut toimintansa vuotta aikaisemmin.Tämän myötä koulun tilat eivät enää olleet myöskään kyläläisten käytössä. Tulossa oli myös kuntaliitos vuodenvaihteessa Kuopioon. 

Anomus koulutilojen käytöstä

Ensimmäinen käytännön tavoite oli saada koulun tilat jälleen kyläläisten käyttöön. Loppukesästä kutsuttiin koolle kylän eri yhdistystoimijat yhteiseen iltaan, jossa laadittiin yhteisesti anomus Juankosken kaupunginhallitukselle tilojen käytöstä. Anomus johtikin myönteiseen tulokseen ja tilat saatiin taas yhteiseen käyttöön. Kyläläiset kantavat vastuun tilojen siisteydestä ja kunnossapidosta.

Palvelupaja

Lokakuussa 2016 järjestettiin Palvelupaja -kyläilta, jossa kartoitettiin kyläläisten ajatuksia ja toiveita niistä palveluista, joita omalle kylälle toivottaisiin sekä heräteltiin miettimään, olisko itsellä jotakin palvelua tai osaamista, jota voisi toisille tarjota. Illan aikana kuultiin myös niistä vaikuttamisen mahdollisuuksista, joita kylien asukkailla tulee olemaan kuntaliitoksen jälkeen.

Palvelupajan jälkeen kyläkaupalla oli vielä tarjolla mahdollisuus jättää toiveitaan kyselylomakkeen välityksellä.

Tammikuussa 2017 järjestettiin kyläläisille Pilotti-ilta, jossa käytiin läpi Palvelupajassa ja kyselyn kautta tulleita toiveita ja ajatuksia.

Tiedä missä olet

Helmikuussa 2017 järjestettiin Säyneisessä Tiedä missä olet -päivä. Kehittyvät Kylät kyläkoordinaattorit päivystivät Tuulan tupa -kahvilassa päivän tehden kyläläisille paikkatietokortteja, asentaen 112-sovelluksia ja kertoen kotivarasta. Päivän aikana tulostettiin lähes 100 paikkatietokorttia.

Syksy 2017

Syksyllä Säyneisen kylätoimikunta päätti rekisteröityä yhdistykseksi. Kehittyvät Kylät kyläkoordinaattori oli mukana prosessissa koostaen tietoa asiasta ennakolta kylän aktiiveille rekisteröinnin valmistelua varten ja Säyneisen Kylät Ry:n perustamiskokous pidettiin 26.10.2017.

 

Säyneisen verkkosivut

Säyneisen Facebook

 

Sivu päivitetty 27.10.2017