Joulumyyjäiset Palonurmessa. Tilaisuudessa kerättiin myös ilmoittajia Palveluhakemistoon.

Palonurmi ja Siikajärvi Kehittyvät Kylät -hankkeessa

Palonurmi ja Siikajärvi ovat Kuopiossa, Nilsiän alueella sijaitsevat naapurikylät, jotka ovat mukana Kehittyvät Kylät -hankkeessa yhdessä.

Palvelukyselyt

Palveluiden kehittämistä eteenpäin vie työryhmä, jossa on edustajia molemmilta kyliltä sekä kyläkoordinaattori. Heti aloituspalaverissa kesällä 2016 päätettiin järjestää molemmilla kylillä kysely asukkaille, jotta saadaan kerättyä niin vakituisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin ajatuksia ja toiveita kylien ja lähiseudun palveluista. Kyselyt toteutettiin heinä-elokuussa  ja niihin oli mahdollista vastata joko verkossa sähköisesti tai paperilomakkeella kyläkaupoilla.

Kehittämistoimenpiteitä

Palonurmen Nuorisoseuran ja Siikajärven Nuorisoseuran johtokunnat käsittelivät tehtyjen kyselyiden vastauksia kokouksissaan ja työryhmä laati kehittämis- ja toimenidesuunnitelman johtokuntien painotusten pohjalta.

Kylien yhteinen Palveluhakemisto 

Palonurmelle ja Siikajärvelle päätettiin tehdä yhteinen palveluhakemisto, joka tuo kyläläisten ja muidenkin tarvitsijoiden tietoon ne palvelut ja tapahtumat, joita Palonurmessa ja Siikajärvellä on tarjolla ja näin vahvistetaan paikallisten palveluiden käyttöä. Kerätään yhteen niin yritysten, yhdistysten kuin yksityishenkilöidenkin tarjoamia palveluita. Palveluhakemistoa on koostettu nettiin maksuttomalle alustalle ja sinne pääsee molempien Nuorisoseurojen nettisivujen kautta. Palveluhakemiston ylläpitoon valittiin paikalliset vastuuhenkilöt.

Verkkosivut Siikajärven Nuorisoseuralle

Siikajärven Nuorisoseuralta omat verkkosivut puuttuivat. Päätettiin avata Siikajärven Nuorisoseuralle omat sivut, jotta ihmiset saavat paremmin tietoa kylän palveluista ja tapahtumista ja jotta palveluhakemisto voidaan linkittää tänne. Sivuja rakennettiin syksyllä 2016 ja ne julkaistiin alkuvuodesta 2017 maksuttomalle alustalle.

Palonurmen Nuorisoseuran verkkosivujen kehittäminen

Palonurmen Nuorisoseuralla on ollut omat verkkosivut jo vuosia. Sivuja haluttiin  kehittää ja sen myötä sivurakennetta uusittiin ja kuvia lisättiin kesällä 2017

Kylien yhteinen talvitapahtuma

Palonurmen ja Siikajärven kylien yhteinen tapahtuma järjestettiin maaliskuussa 2017 Palonurmen Poukamassa, jonka tavoitteena on lisätä kylien yhteistoimintaa ja yhteishenkeä. Ajatuksena on, että tapahtumaa järjestetään mahdollisesti jatkossa vuorovuosin kummallakin kylällä.

Syksy 2017

Elokussa pidettiin yhteistapaaminen, jossa oli mukana edustajia molemmilta kyliltä, Kuopion kaupungin nuorisotyöntekijöitä ja Kehittyvät Kylät kyläkoordinaattori. Illan aikana sovittiin yhteistyöstä Kuopion kaupungin Wauto-toiminnan kanssa ja kiertävä nuorisotila, Wauto-auto kiertää syksyn aikana myös Siikajärven ja Palonurmen kylillä.

 

 

Palonurmen Nuorisoseuran Facebook

Siikajärven Nuorisoseuran Facebook

 

 

Sivu päivitetty 27.10.2017