Joulumyyjäiset Palonurmessa. Tilaisuudessa kerättiin myös ilmoittajia Palveluhakemistoon.

Palonurmi ja Siikajärvi

Palonurmi ja Siikajärvi ovat Kuopiossa, Nilsiän alueella sijaitsevat naapurikylät, jotka ovat mukana Kehittyvät Kylät -hankkeessa yhdessä.

Palvelukyselyt

Palveluiden kehittämistä eteen päin vie työryhmä, jossa on edustajia molemmilta kyliltä sekä kyläkoordinaattori. Heti aloituspalaverissa kesällä päätettiin järjestää molemmilla kylillä kysely asukkaille, jotta saadaan kerättyä niin vakituisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin ajatuksia ja toiveita kylien ja lähiseudun palveluista. Kyselyt toteutettiin heinä-elokuussa 2016 ja niihin oli mahdollista vastata joko verkossa sähköisesti tai paperilomakkeella kyläkaupoilla.

Kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma

Palonurmen Nuorisoseuran ja Siikajärven Nuorisoseuran johtokunnat käsittelivät tehtyjen kyselyiden vastauksia kokouksissaan ja työryhmä laati kehittämis- ja toimenidesuunnitelman johtokuntien painotusten pohjalta.

Kylien yhteinen Palveluhakemisto ja verkkosivut Siikajärvelle

Palonurmelle ja Siikajärvelle tehdään yhteinen palveluhakemisto, joka tuo kyläläisten ja muidenkin tarvitsijoiden tietoon ne palvelut ja tapahtumat, joita Palonurmessa ja Siikajärvellä on tarjolla ja näin vahvistetaan paikallisten palveluiden käyttöä. Kerätään yhteen niin yritysten, yhdistysten kuin yksityishenkilöidenkin tarjoamat palvelut. Palveluhakemisto koostetaan nettiin ja sinne pääsee molempien Nuorisoseurojen nettisivujen kautta. Kun sähköinen hakemisto on julkaistu, pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään myös paperinen versio, jota on jaossa ainakin kyläkauppojen kautta.

Siikajärven Nuorisoseuralta omat verkkosivut puuttuvat. Päätettiin avata Siikajärven Nuorisoseuralle omat sivut, jotta ihmiset saavat paremmin tietoa kylän palveluista ja tapahtumista ja jotta palveluhakemisto voidaan linkittää tänne. Sivuja on rakennettu ja ne julkaistaan lähiaikoina.

Kylien yhteinen talvitapahtuma

Palonurmen ja Siikajärven kylien yhteinen tapahtuma helmi-maaliskuussa Palonurmen Poukamassa, jonka tavoitteena on lisätä kylien yhteistoimintaa ja yhteishenkeä. Ajatuksena on, että tapahtumaa järjestetään mahdollisesti jatkossa vuorovuosin kummallakin kylällä.

Elokuvaillat

Palonurmessa on jo aloitettu järjestämään suunnitelman mukaisia elokuvailtoja kerran kuukaudessa aikuisille ja sunnuntai-iltapäivisin kerran kuukaudessa lapsille.

Nuorten aktivointi

Siikajärven Nuorisoseura järjestää alkuvuodesta 2017 nuorten illan, jossa nuorille on tarjolla ohjelmaa ja pientä purtavaa. Illan aikana selvitetään nuorten ajatuksia ja toiveita, mitä he haluaisivat omalla kylällä tehdä tulevan toiminnan suunnittelun pohjaksi.

 

 

Palonurmen Nuorisoseuran verkkosivut

Palonurmen Nuorisoseuran Facbook

Siikajärven Nuorisoseuran Facebook

 

 

Sivu päivitetty 18.11.2016