Pöljä Kehittyvät Kylät hankkeessa

 

Leikkipuisto

Pöljä on Siilinjärvellä sijaitseva noin 900:n asukkaan kylä. Kylässä asuu paljon lapsiperheitä. Pöljän Kyläyhdistys hakeutui Kehittyvät Kylät -hankkeeseen ajatuksella, että lähdetään selvittämään leikkipuiston rakentamisen mahdollisuutta kylälle. Koulun ja päiväkodin yhteydessä on leikkipuisto, mutta se ei vastaa päivisin kotona lapsiaan hoitavien perheiden tarpeisiin. 

Tähän mennessä on kartoitettu leikkipuistolle sopivaa paikkaa ja leikkipuiston vaatimuksia mm. turvallisuusnäkökohdista. Eri paikkavaihtoehdoista on päädytty Pöljän kotiseutumuseon yhteyteen. Koska kyseessä on museoalue, leikkipuiston rakentamisella on tavallistakin tarkemmat vaatimukset mm. leikkivälineiden ulkonäöllä. Myös maapohjaan on jouduttu tekemään koekuoppaukset Museoviraston toimesta.

Syksyllä 2016 tehtiin opintoretki Pajulahden kylälle, jossa on Leader-rahoituksella rakennettu leikkipuisto.

Asiaa työstää leikkipuistotyöryhmä, jossa on Pöljän Kyläyhdistyksen edustajien lisäksi mukana kunnan kulttuuritoimi ja Kehittyvät Kylät kyläkoordinaattori.

Turvallisuusilta

Elokuussa 2017 pidettiin Tiedä missä olet -ilta Pöljän pysäkillä, jossa tehtiin paikkatietokortteja, asennettiin 112 -sovelluksia ja keskusteltiin turvallisuuteen liityvistä asioita.

 

 

Pöljän Kyläyhdistyksen verkkosivut

Pöljän Kyläyhdistyksen Facebook

 

Sivu päivitetty 7.8.2017