Palvelupaja -illassa kuultiin mm. yritysmuodoista ja muista palvelun tuottamisen mahdollisuuksista.

Muuruvesi

Muuruveden kirkonkylä sijaitsee Juankosken kaupungin eteläosassa. Vuoden 2017 alussa tapahtuu kuntaliitos Kuopion kaupungin kanssa. Kehittyvät Kylät -hankkeeseen hakeutui Muuruveden Kyläyhdistys ry tehden tiivistä yhteistyötä Muuruveden Jyske ry:n kanssa, joka omistaa upeasti kunnostetun Muuruveden kylätalon.

Parturi-kampaajayrittäjän haku

Ensimmäinen käytännön toimi, jossa Kehittyvät Kylät -hanke oli mukana, tuli vastaan elokuussa 2016, kun tuli tieto, että kylän molemmat parturi-kampaamoalan yrittäjät ovat jäämässä eläkkeelle ja lopettamassa toiminnan. Tehtiin mainos uuden yrittjän löytämiseksi, jota levitettiin sosiaalisen median ja toimijoiden verkostojen kautta.

Ilmoitus johtikin yhteydenottoihin, mutta ainakaan vielä uutta yrittäjää ei ole onnistuttu kylälle saamaan.
 

Palvelupaja

Syyskuussa järjestettiin Palvelupaja -kyläilta, jossa kartoitettiin kyläläisten ajatuksia ja toiveita niistä palveluista, joita omalle kylälle toivottaisiin sekä heräteltiin miettimään, olisko itsellä jotakin palvelua tai osaamista, jota voisi toisille tarjota. Illan aikana kuultiin myös niistä vaikuttamisen mahdollisuuksista, joita kylien asukkailla tulee olemaan kuntaliitoksen jälkeen.

Kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma

Kyläyhdistys kokoontui lokakuussa käymään läpi Palvelupaja -illassa esiin tulleita toiveita. Päätettiin tarttua seuraaviin käytännön toimiin:

Liikuntapaikkojen kehittäminen

Asetettiin tavoitteeksi luoda yhteys Kuopion kaupungin kanssa, jotta saataisi järjestettyä yhteinen katselmus, jossa aiheena kylän liikuntapaikkojen, mm. pururadan kunnostus. Selvitellään myös mahdollisten uusien kohteiden, esim. lähiliikuntapaikan rakentamista siten, että kyläläiset omalta osaltaan ovat mukana talkoilla ja/tai hankkeistavat toimenpiteitä. Asia onkin edennyt jo niin, että yhteys Kuopion kaupungin liikuntatoimen kanssa on luotu ja asiaa viedään yhdessä eteen päin ensi keväänä.

Sataman kehittäminen

Tavoitteena on laajentaa sataman palvelutarjontaa niin kyläläisille kuin vierailijoillekin ja vilkastuttaa sataman seutua. Tähän liittyvien käytännön toimepiteiden toteutukseen haetaan mahdollisesti hankerahoitusta. Tarkempi suunnittelu jatkuu.

Nuorten toiminnan kehittäminen

Partiotoiminnan osalta on esiintynyt kysyntää. Päätettiin selvittää partiotoiminnan tilanne Muuruvedellä tällä hetkellä ja mahdollisuudet tarvittaessa toiminnan laajentamiseen. Nuorille tullaan järjestämään omalla kylällä lautapeli-ilta, jonka yhteydessä selvitetään tarkemmin, mitä nuoret omalla kylällä haluaisivat tehdä.

Virtuaalinen kansalaisopisto

Erilaisia toiveita mm. harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvien kuljetuksien suhteen tuli kyselyssä esiin. Ensivaiheessa edistetään ajatusta, että välttämättä ei tarvitse lähteä erikoisemmillekaan kursseille kauas, vaan esim. kansalaisopisto-opetusta on mahdollista harrastaa myös verkko-opetuksen kautta. Muuruvesi on mukana 19.11.2016 järjestettävässä Virtuallisessa harrastepäivässä:

Parturi-kampaajayrittäjän etsiminen

Jatketaan uuden parturi-kampaajayrittäjän etsimistä.

 

Sivu päivitetty 10.11.2016