Tarinatuokio Mustinmäellä 22.3.2017

Mustinmäki Kehittyvät Kylät -hankkeessa

Mustinmäki sijaitsee Leppävirran kunnassa, Soisalon saaressa Heinävedentien varrella. Kylältä on matkaa Leppävirran kirkonkylään 16 km. Alkukesästä 2016 pidetyssä aloituspalaverissa mustinmäkeläiset valitsivat omaksi kehittämiskohteekseen Kehittyvät Kylät -hankkeessa palvelu- ja markkinointisuunnitelman tekemisen. Sittemmin suunnitelma on elänyt käytännön toimien myötä, mutta kaiken aikaa on pysytty pitkälti kylämatkailun teeman alla.

Mustinmäen kylä haluaa kehittää palveluita kylän alueella käyville matkailijoille sekä tilaisuuksia Mustinmäki-talolla järjestäville tahoille heidän viihtyvyytensä lisäämiseksi sekä tuotteistaa uusia kohdennettuja palveluita eri ryhmille, joita markkinoimalla kävijämäärää kylän alueella lisätään. Palvelujen tuotolla ylläpidetään ja kehitetään kylällä olevia kohteita. Markkinoinnin kärkinä ovat Orinoron luontopolku ja Mustinmäen maisemakylä.

Työpajat

Talven mittaan  pidettiin useita työpajailtoja, joissa käytiin läpi tuotteistamiseen liittyviä asioita ja ideoitiin palveluita, joita kylätoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden voimin voisi tuottaa. Keväällä osallistuttiin myös porukalla Pieksämäen Partaharjulla järjestettyyn Keski-Savon matkailutoimijoille suunnattuun tarinallistamistyöpajaan, jota veti tunnettu tarinallistamisen asiantuntija Anne Kalliomäki.

Tarinatuokio

Maaliskuussa 2017 järjestettiin kylällä asuville tai aikaisemmin asuneille ikäihmisille suunnattu Tarinatuokio iltapäivä, jossa muisteltiin elämää ennen Mustinmäellä. Keskustelut nauhoitettiin talteen, jotta ne ovat hyödynnettävissä myös jatkossa.

Digitalisoitu mobiilireitti -pilotti

Tuotteistamisen työpajailloissa heräsi ajatus siitä, miten voitaisi hyödyntää palvelujen osalta nyt jo lähes jokaisen taskussa kulkevaa älypuhelinta. Otettiin yhteyttä eMaaseutu -hankkeeseen ja sen myötä virisikin yhteistyö asian tiimoilta ja pilotti käynnistyi. Aineistoa kerättiin ja Mustinmäellä oltiin ahkerana kesän aikana tuottaen teksti-, kuva- ja videomateriaalia sisältöä varten, jonka lopulliseen muotoonsa tuotti Retkipaikka. 

 

 

Sivu päivitetty 29.8.2017