Mustinmäellä aloituspalaverissa kesäkuussa 2016

Mustinmäki

Mustinmäki sijaitsee Leppävirran kunnassa, Soisalon saaressa Heinävedentien varrella. Kylältä on matkaa Leppävirran kirkonkylään 16 km. Alkukesästä 2016 pidetyssä aloituspalaverissa mustinmäkeläiset valitsivat omaksi kehittämiskohteekseen Kehittyvät Kylät -hankkeessa palvelu- ja markkinointisuunnitelman tekemisen.

Mustinmäen kylä haluaa kehittää palveluita kylän alueella käyville matkailijoille sekä tilaisuuksia Mustinmäki-talolla järjestäville tahoille heidän viihtyvyytensä lisäämiseksi sekä tuotteistaa uusia kohdennettuja palveluita eri ryhmille, joita markkinoimalla kävijämäärää kylän alueella lisätään. Palvelujen tuotolla ylläpidetään ja kehitetään kylällä olevia kohteita. Markkinoinnin kärkinä ovat Orinoron luontopolku ja Mustinmäen maisemakylä.

Palvelu- ja markkinointisuunnitelmaa sekä siihen sisältyviä asioita on hahmoteltu syksyn aikana pidetyissä kahdessa suunnittelukokouksessa, joista toisessa läsnä oli myös Leppävirran kunnan edustajia. Työskentely jatkuu tästä eteenpäin sopivien yhteistyökumppanien etsimisellä sekä kylällä järjestettävillä työpajailloilla, joissa suunnitelmaa työstetään eteen päin.

 

Sivu päivitetty 10.11.2016