Halunan ja Pajulahden Kyläpäivä 3.9.2016

Haluna ja Pajulahti Kehittyvät Kylät -hankkeessa

Haluna ja Pajulahti ovat Kuopiossa, Nilsiän alueella sijaitsevat naapurikylät, jotka ovat mukana Kehittyvät Kylät -hankkeessa yhdessä.

Kyläpäivä 3.9.2016

Kesällä pidetyssä aloituspalaverissa päätettiin, että Kehityvät Kylät -kehittämistoiminta aloitetaan syyskuussa järjestettävällä yhteisellä Kyläpäivällä, jossa kartoitetaan Palvelupaja -työpajan kautta kyläläisten toiveita ja ajatuksia palveluista, joita omalle kylälle tai lähiseudulle kaivattaisiin. Päivän ohjelmassa oli myös kevyempää ohjelmaa musiikkiesityksineen ja yhteislaluineen. Paikalla oli myös eMaaseutu -hankkeen Digikahvila.

Kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma ja sen toteutuksia

Haluna ja Pajulahti ovat päättäneet kehittää Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa hankkeessa seuraavia asioita:

Viestintä

Toimivat verkkosivut ovat kylän ja yhdistysten viestinnän kivijalka. Halunaseuralla oli uudehkot sivut, mutta niillä ei ollut vielä juurikaan sisältöä. Sisällön tuottaminen ja kehittäminen käynnistettiin yhdessä kyläkoordinaattorin tuella lokakuussa 2016 ja jatkuu edelleen http://www.halunaseura.fi

Pajulahden kylällä on ollut aikaisemmin omat verkkosivut, mutta niitä ei enää päässyt päivittämään. Toukokuussa 2017 kyläyhdistys avasi uudet verkkosivut https://pajulahdenkylayhdistys.yhdistysavain.fi 

Molemmilla kylillä on Facebook -sivut käytössä:

Turvallisuus

Alkuvuodesta 2017 perustettiin Halunan, Pajulahden ja Ranta-Sänkimäen kylien yhteinen turvaryhmä. 

Palvelupäivä

Ikäihmisille suunnatun palvelupäivätoiminnan käynnistäminen tapahtui Halunan kylätuvalla 27.4.2017 ja ensimmäisen palvelupäivän teemana oli terveys ja hyvinvointi. Toinen palvelupäivä pidettiin 3.11.2017.

Nuorten toiminnan kehittäminen

Tavoitteena järjestää nuorille mielekästä toimintaa omilla kylillä. 

 

Sivu päivitetty 7.11.2017