Tietoa kyläturvallisuudesta

 

Turvallinen kylä - opas kylien turvallisuustyöhön

Julkaisu on kehitetty kylien omatoimisen varautumisen oppaaksi ja kylillä toimivien turvallisuuden yhdyshenkilöiden työn tueksi. Oppaassa annetaan käytännön neuvoja ja vinkkejä jokaisen kyläläisen arkipäivään ja kyläyhdistysten turvallisuustyöhön.  Siirry oppaaseen

Kyläturvallisuus.fi -sivusto on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille kylien turvallisuudesta kiinnostuneille.  Siirry sivulle

Kodin turvaopas -sivusto antaa ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen.Neuvoja löytyy myös paloturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä rikosten estämiseen. Ohjeet on tarkoitettu kaikille kansalaisille. Siirry sivulle


Tapahtuman järjestämisen turvallisuus -oppimateriaali
-sivusto käsittelee erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyviä turvallisuusasioita ja auttaa tapahtuman turvallisuussuunnitelman teossa. Siirry sivulle

 

Turvallisuushankkeita, -turvallissuussuunnitelmia, ideoita ja hyviä käytänteitä muualta Suomesta

Kyläturvallisuussuunnitelma pohja​ Siirry lomakkeelle

Turvaa maaseudulle -hanke Pohjois-Karjalassa  Siirry sivulle ja lisätietoja saat  tästä

Kyläturvallisuutta Pohjois-Karjalan kyliltä löytyy  tästä

Kyläturvallisuutta Silmu-kylillä Porvoon tienoilla löytyy tästä

Kyläturvallisuutta Keski-Suomen kyliltä löytyy  tästä

Turvallisuussuunnitelma esimerkkejä Pohjois-Savossa

Kyläturvallisuussuunnitelma osana kylä- ja hyvinvointisuunnitelmaa, Soinilansalmi, Leppävirta   katso tästä

Turvallisuussuunnitelma esimerkkejä muualla Suomessa

Kyläturvallisuussuunnitelma  Kaukas, Hyvinkää katso tästä

Kyläturvallisuussuunnitelma  Maakeski, Padasjoki katso tästä