Kehittyvät Kylät esittäytyi Suonenjoen yhdistysten illassa 27.4.2016

Hankesuunnitelma

Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa -hankkeen teemat:

Kylä- ja lähipalvelut:

Kylä- ja lähipalveluissa tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita, joita tarvitaan; harrastus-, vapaa-aika, päivittäis- tai matkailupalveluita sekä yrittäjien ja muiden toimijoiden tuottamia palveluita paikallisesti.
 • palvelutarpeiden kartoittaminen
 • kehittämishankkeiden käynnistäminen
 • olemassa olevien palveluiden käytön tehostaminen
 • uusien palveluiden tuottaminen ja niiden tuottajien löytäminen
 • kylätalojen käytön monipuolistaminen ja tehostaminen
 • sähköisten palveluiden hyödyntäminen

Kyläturvallisuus:
Kylien turvallisuustyö ja turvallisuussuunnittelu ei ole irrallinen osa toiminto, vaan turvallisuus on osa ihmisten jokapäiväistä arkea, johon kaikki kyläläiset voivat vaikuttaa.
 • kylillä on selkeä suunnitelma ja vastuunjako, miten toimitaan, jos jotain yllättävää tapahtuu (esim. naapuritsekkaus, vesihuolto, varavoima, esiraivaus jne.)
 • kyläläisten omat valmiudet ja osaaminen on selkeästi kirjattu (kenellä on mönkijöitä, raivaussahoja, moottorikelkkoja, veneitä, maastoautoja ja mitä ovat valmiita tekemään tarvittaessa)
 • kenenkään ei tarvitse pelätä, ettei tule autetuksi, kun apua tarvitsee
 • kylätaloja hyödynnetään mm. suuretsintöjen yhteydessä ja evakuoinneissa sekä varautumiskeskuksina
 
Vaikuttamisen lisääminen:
Etsitään uudenlaista kyläkumppanuutta yhdistysten, yritysten, kuntien sekä viranomaisten kesken.
 • kylätoimijoiden ja järjestöjen yhteistyön lisääminen
 • uusien kylien ja järjestöjen yhteenliittymien syntyminen
 • uuden asukastoiminnan syntyminen
 • kylä – kuntayhteistyön vahvistuminen
   

Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa hankesuunnitelma

Mediatiedote 10.6.2016