Jäsenyys

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kyläyhdistys, asukasyhdistys tai muu vastaava yhdistys tai henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Säännöt

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Pohjois-Savon Kylät ry jäsenmaksut vuodelle 2019

•Yhdistysjäsen 30 €     
•Henkilöjäsen 20 €     
•Kannattajajäsen 100 €
 

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenhakemuslomake

Henkilötietolain 22.4.21999/523 henkilörekisteriin sijoitettavien henkilötietojen
osalta tarvitaan rekisteröidyltä yksiselitteinen ja yksilöity lupa.

Henkilötietoni (nimi ja yhteystiedot) voidaan laittaa Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläkisteriin. Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää listaa kaikista maakunnan kyläyhdistyksistä ja kylätoimikunnista (kylärekisteri) sekä jäsenrekisteriä jäsenyhdistyksistä ja henkilöjäsenistä. Käytämme tietoja kyliä koskevien asioiden tiedottamiseen emmekä luovuta niitä kaupallisille toimijoille.

Kylät, jotka eivät halua liittyä jäseneksi voivat ilmoittaa tietonsa kylärekisteriin, tästä linkistä.