Jäsenyys

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kyläyhdistys, asukasyhdistys tai muu vastaava yhdistys tai henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Säännöt

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Pohjois-Savon Kylät ry jäsenmaksut vuodelle 2018

•Yhdistysjäsen 30 €     
•Henkilöjäsen 20 €     
•Kannattajajäsen 100 €
 
Jäsenmaksut vahvistettiin syyskokouksessa 18.11.2017 Iso-Valkeisella Kuopiossa. 

Jäsenmaksulaskut toimitetaan tammi-helmikuun 2018 aikana ensisjaisesti sähköpostin liitteenä (PDF). Mikäli sähköpostia ei meille ole ilmoitettu, laitamme laskut postitse. Mikäli haluatte paperilaskun sähköpostin sijaan, ilmoittakaa kyläasiamiehelle merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenhakemuslomake

Henkilötietolain 22.4.21999/523 henkilörekisteriin sijoitettavien henkilötietojen
osalta tarvitaan rekisteröidyltä yksiselitteinen ja yksilöity lupa.

Henkilötietoni (nimi ja yhteystiedot) voidaan laittaa Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläkisteriin. Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää listaa kaikista maakunnan kyläyhdistyksistä ja kylätoimikunnista (kylärekisteri) sekä jäsenrekisteriä jäsenyhdistyksistä ja henkilöjäsenistä. Käytämme tietoja kyliä koskevien asioiden tiedottamiseen emmekä luovuta niitä kaupallisille toimijoille.

Kylät, jotka eivät halua liittyä jäseneksi voivat ilmoittaa tietonsa kylärekisteriin, tästä linkistä.