Pohjois-Savon Kylät ry hakee Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeeseen Projektipäällikköä ja kyläpalveluohjaajaa ja

Koulutukset kuntoon -ossoominen mukkaan hankkeeseen koulutuskoordinaattoria

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke on yksi STEA:n Elämänote avustusohjelman hankkeista. Hankkeessa luodaan harvaanasutun maaseudun ikäihmisille palvelupäiviä osa säännöllisenä toimintana ja osa pop up tyyppisesti. Hankkeen tavoitteena on saada ikäihmiset osaksi omaa lähiyhteisöä, luoda ikäihmisille sosiaalisia kontakteja, lisätä arjen turvallisuutta sekä tarjota mielekästä tekemistä. Säännöllistä palvelupäivä toimintaa tullaan järjestämään 4-5 kyläalueelle ja pop up palvelupäiviä 8-10 kyläalueelle.

Hanke alkaa 1.9.2018 ja kestää 30.6.2021 saakka. Työpaikat täytetään, sillä edellytyksellä, että hanke rahoitus myönnetään vuosittain.

Projektipäällikkö

Haemme projektipäälliköksi hankkeeseen ikäihmisten kanssa toimeen tulevaa hankeosaajaa.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu hankkeen hallinnointi, raportointi, hankkeen vaikuttavuuden arviointi sekä yhteistyöverkoston luominen. Projektipäällikkö osallistuu Elämänote verkoston toimintaan. Projektipäällikkö vastaa, että hanketta toteutetaan hankesuunnitelman ja avustusohjelman mukaisesti. Projektipäällikkö osallistuu palvelupäivien käytännön toteutukseen, viestii hankkeesta sekä hoitaa tarvittavia kilpailutuksia. Projektipäällikkö seuraa omalta osaltaan kustannuksia sekä vastaan hankkeen aikatauluttamisesta.

Työskentely ikäihmisten parista sekä STEA:n hankehallinnointi kokemus katsotaan työtä haettaessa eduksi.  Vaikuttavuuden arvioinnin työvälineiden käytöstä toivomme kokemusta. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja ikäihmisten kohtaamistaitoja sekä tietoteknistä osaamista. Eduksi katsotaan kokemus vapaaehtoistyöstä vanhusten hyvinvointihankkeissa, koulutus sosiaalialalta tai järjestöalalta sekä työkokemus ikäihmisten parista. Projektipäällikkö työskentelee hankkeessa kokoaikaisesti yhdessä muiden hankkeen työntekijöiden kanssa. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies sekä säännöllistä kylien palvelupäiviä tarjoaville kylille etsitään hankkeen alussa kylätyöntekijöitä.

Työtä tehdään Pohjois-Savon alueella. Työ edellyttää oman auton käyttöä sekä joustavuutta työajoissa ilta- ja viikonlopputyönosalta. Työntekijöiden toimipiste sijaitsee Siilinjärvellä Innocumissa, osoitteessa Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi, josta käsin työtä tehdään kylillä ja ikäihmisten parissa. Työ alkaa 17.9.2018 tai sovitusti.

Kyläpalveluohjaaja

Kyläpalveluohjaajan tehtäviin kuuluu palvelupäivien organisointi, sisällön tuottaminen ja hankkiminen ikäihmisten toiveiden pohjalta, tiedottaminen ja viestintä, yhteistyötahojen kanssa toimiminen sekä tiedon välittäminen ikäihmisille. Kyläpalveluohjaaja tekee tarvittaessa etsivää työtä maaseudun ikäihmisten parissa. Kyläpalveluohjaaja on mukana palvelupäivissä ohjaten ikäihmisten toimintaa.  Kyläpalveluohjaaja vastaa omalta osaltaan raportoinnista palvelupäivissä.

Kyläpalveluohjaajalta toivotaan kykyä työskennellä ikäihmisten parissa. Mikäli sinulla on aiempaa kokemusta palvelupäivien tekemisestä tai palveluohjauksesta voit olla etsimämme henkilö hankkeeseen. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ikäihmisten kohtaamistaitoja. Eduksi katsotaan kokemus vapaaehtoistyöstä vanhusten hyvinvointihankkeissa, koulutus sosiaalialalta tai järjestöalalta sekä työkokemus ikäihmisten parista. Kyläpalveluohjaaja työskentelee hankkeessa kokoaikaisesti yhdessä muiden hankkeen työntekijöiden kanssa. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies sekä säännöllistä kylien palvelupäiviä tarjoaville kylille etsitään hankkeen alussa kylätyöntekijöitä.

Työtä tehdään Pohjois-Savon alueella. Työ edellyttää oman auton käyttöä sekä joustavuutta työajoissa ilta- ja viikonlopputyönosalta. Työntekijöiden toimipiste sijaitsee Siilinjärvellä Innocumissa, osoitteessa Isoharjantie 6,71800 Siilinjärvi, josta käsin työtä tehdään kylillä ja ikäihmisten parissa. Työ alkaa 17.9.2018 tai sovitusti. Työsuhteessa noudatetaan Erto:n yleistä runkosopimusta. Työsuhteen alussa on 4 kk:n koeaika.

Hakuaika 10.8.-24.8.2018 klo 16.00 mennessä. Hakemuksen toimittaminen sähköisesti merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi Aihe kenttään Hakemus sekä haetko projektipäälliköksi vai kyläpalveluohjaajaksi. Hakemuksen mukana toimita vapaamuotoinen hakemus sekä CV. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä palkkatoive, milloin pystyt työn ottamaan vastaan sekä suosittelijat.

Haastattelut pidetään 3.9.-7.9.2019 välisenä aikana. Lisätietoja työpaikoista: kyläasiamies Merja Kaijalta 045-1791070 ti 14.8. klo 12-15 sekä 20.8. klo 9-12 välisenä aikana.

 

ja Koulutukset kuntoon - Ossoominen mukkaan hankkeeseen

Koulutuskoordinaattoria

Pohjois-Savon Kylät ry:n hallinnoima Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan hanke toteutetaan yhdessä Pohjois-Savon Liikunnan kanssa. Hanke on Maaseuturahaston rahoittama koulutushanke Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n alueella maaseutualuiden yhdistystoimijoille. Hankkeen toteutusalue Kaavi, Kuopion maaseutualueet (pois lukien Kuopiosta Sorsasalo-Matkus alue), Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi.

Hankeaika 1.9.2018 – 31.10.2019. 

Koulutuskoordinaattori

Haemme hankkeeseen koulutuskoordinaattori (osa-aikainen 50%), jonka tehtäviin kuuluu koulutusten toteuttaminen, kouluttajien hankkiminen ja tarjousten pyytäminen, koulutusaikataulun laadinta sekä tiedottaminen ja viestintä hankkeesta.  Lisäksi koulutuskoordinaattori ottaa vastaan ilmoittautumiset, tekee tilavaraukset sekä kerää palautetta. Koulutuskoordinaattori toteuttaa lisäksi koulutuksia omalta osaamisalueelta esim. tiedotus / viestintä, yhdistystoiminta yms. Kerro hakemuksessa, millaisia koulutuksia pystyt omalla osaamisellasi toteuttamaan yhdistystoimijoille.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä tietoteknistä osaamista.  Kokemus koulutusten järjestämisestä ja pitämisestä on edellytys työn saamiselle. Koulutus järjestö- tai koulutusalalta katsotaan eduksi sekä työkokemus koulutusten organisoinnista sekä viestinnän parista.

Työtä tehdään useamman kunnan alueella. Työ edellyttää oman auton käyttöä sekä joustavuutta työajoissa ilta- ja viikonlopputyönosalta. Koulutukset pidetään pääosin arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies. Työntekijän toimipiste sijaitsee Siilinjärvellä Innocumissa, osoitteessa Isoharjantie 6,71800 Siilinjärvi, josta käsin työtä tehdään.

Työ alkaa 17.9.2018 tai sovitusti. Työsuhteen alussa on 4 kk koeaika. Työsuhteessa noudatetaan Erto:n yleistä runkosopimusta.

Hakuaika 10.8.-24.8.2018 klo 16.00 mennessä. Hakemusten toimittaminen sähköpostilla merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi Aihe kenttään Hakemus Työhakemus koulutuskoordinaattori. Hakemuksen mukana toimita vapaamuotoinen hakemus sekä CV. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä palkkatoive, milloin pystyt työn ottamaan vastaan sekä suosittelijat.

Haastattelut pidetään 5.9.2019. Lisätietoja työpaikasta: kyläasiamies Merja Kaijalta 045-1791070 ti 14.8. klo 12-15 sekä 20.8. klo 9-12 välisenä aikana.