Pohjois-Savon Kylät ry

 

 
Ylä-Savon Veturi Maaseudun kehittämisyhdistys Kalakukko ry

Uutiset

26.05.Kehittyvät Kylät -pilottikylähaku loppusuoralla

Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa -hankkeeseen ehtii vielä hakeutua mukaan, kun toimii nopeasti. Hakuaika päättyy 31.5.2016. Hankkeen pilottikohteiksi valitaan noin 22 kylää tai kylien yhteenliittymää Pohjois-Savon alueelta jakaantuen hankkeen eri teemoihin. Mukaan valitaan erilaisia, erikokoisia ja erilaisilla alueilla sijaitsevia kyliä, jotka edustavat niin harvaan asuttua-, ydin- ja kaupunginläheistä maaseutua kuin maaseudun paikalliskeskuksia.

28.04.Kysely sähköisistä palveluista pohjoissavolaisille

Vastaa sähköiseen kyselyyn millaisia sähköisiä palveluita kaipaat. Kuntien digitalisaatioponnistusten tueksi on laadittu sähköinen kysely kuntalaisille, jossa pyydetään palautetta olemassa olevien palvelujen toimivuudesta sekä kysytään millä laitteilla ja mitä palveluita kuntalaiset haluaisivat jatkossa käyttää netin kautta.

07.04.Haku Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa hankkeeseen on käynnissä

Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa on Pohjois-Savon Kylät ry:n kehittämishanke, jossa kylien ja asuinalueiden kylä- ja lähipalveluita kartoitetaan ja sen myötä tehostetaan olemassa olevia ja synnytetään uusia palveluita, löydetään monipalvelumalleja kylätaloille, tuotteistetaan ja tuotetaan kyläpalveluita sekä lisätään kyläturvallisuutta. Lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet, joiden myötä kylät ja kyläyhteisöt osallistuvat sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, jotka koetaan tärkeiksi. Haku mukaan on nyt käynnissä!

Uutisarkisto »